Deň otvorených dverí

Publikované: 22. novembra 2023

Deň otvorených dverí

Pozývame deti a rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý v tomto školskom roku organizujeme už 29. novembra od 9.00 h do 11.00 h. Účasť už prisľúbili deti z Materskej školy Třebíčska 13, Materskej školy Ul. dargovských hrdinov 18, Súkromnej materskej školy AURA a Súkromnej materskej školy Duchnovičova 26. Podujatia sa samozrejme môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí si nájdu chvíľku voľného času. Pokúsili sme sa pripraviť ukážku zaujímavých aktivít, s ktorými sa naši žiaci počas vyučovania stretávajú.

Mgr. Sotáková bude so svojimi žiakmi programovať Blue Boty, ktoré celkom nedávno rozšírili portfólio učebných pomôcok prvého stupňa. Chýbať nebudú samozrejme prvky Montessori pedagogiky.

Mgr. Matuščáková predvedie prácu v učebni informatiky, vybavenej novými notebookmi, v ktorej sa už žiaci cítia ako doma.

Naša učiteľka a zároveň logopedička Mgr. Kunášová presvedčí, ako zodpovedne sa staráme o šikovné jazýčky našich žiakov.

Že chemické pokusy dokážu byť zábavné sa deti presvedčia vďaka Mgr. Laudovej v našom modernom chemicko-biologickom laboratóriu.

Vo výtvarnom ateliéri čaká deti prekvapenie – pod dohľadom Mgr. Belančinovej si vlastnoručne vyrobia…. ale to už je prekvapenie.

My vieme, že základy angličtiny majú dnes v malíčku už predškoláci. Naši žiaci pod vedením Mgr. Horvátovej im predvedú, čo ich čaká v základnej škole.

Deň otvorených dverí ukončíme v našej modernej priestrannej školskej jedálni sladkou dobrotou. Srdečne pozývame a tešíme sa na návštevu.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email