Čo potrebuje prvák do školy

Prvák bude do školy potrebovať tieto pomôcky:

Kupuje rodič

 

Kupuje škola

 

Mesto Humenné prispieva žiakom s trvalým pobytom v meste Humenné, ktorí nastúpia do 1. ročníka na náklady spojené s nástupom do školy dotáciu vo výške 150 EUR. Príspevok zašle škola na účet rodiča v mesiacoch september – október 2023. Príspevok sa vypláca za podmienok stanovených mestom Humenné rodičom, ktorí nemajú voči mestu žiadne podlžnosti (nedoplatky na miestnych daniach, poplatkoch za komunálny odpad a pod.).