Aktivita č.13 Deň vody

Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody, a keďže bez tejto drahocennej tekutiny by nebol život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy, keď sa vyskytne príležitosť.

Okrem toho, že všetci žiaci prišli do školy v oblečení farby vody, teda v modrom, bolo pre žiakov 1. – 9. ročníka pripravených zopár sprievodných podujatí. Žiaci I. stupňa vypracovali pracovné listy, kreslili ba dokonca aj spievali o vode. Žiaci kolégia si pripravili vodný bar, fyzikálne pokusy o vode a z tiež zopár hádaniek pre tých najmenších.

Svetový deň vody splnil svoj účel a my môžeme len veriť, že bude čistá voda pre nás i naďalej samozrejmosťou.

« z 2 »

Comments are closed.