Zmena ohľadom zberu papiera

Publikované: 11. októbra 2023

Zmena ohľadom zberu papiera

Zber papiera na ZŠ Laborecká sa uskutoční v pondelok, utorok, stredu a piatok od 13:00 -15:00 hod.

Zodpovedná osoba pán Mgr. Vasiľ.
#zslaborecka #zberpapiera
Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email