Pedagogický zbor

 

Titul pred Priezvisko Meno pracovné zaradenie Vyučované predmety E-mail
PaedDr. Fecura Alexander Riaditeľ hudobná výchova, informatika riaditel@zslaborecka.sk
Mgr. Belančinová Viera Zástupkyňa riaditeľa ruský jazyk, výtvarná výchova belancinova@zslaborecka.sk
Mgr. Cmarová Darina Učiteľka slovenský jazyk cmarova@zslaborecka.sk
Mgr. Coraničová Nataša Učiteľka nemecký jazyk coranicova@zslaborecka.sk
Mgr. Ďugošová Mária Učiteľ prvý stupeň, hudobná výchova dugosova@zslaborecka.sk
Mgr. Flimel Matúš pedagogický asistent flimel@zslaborecka.sk
Mgr. Halasová Ľubov Učiteľ slovenský jazyk, občianska náuka, etická výchova halasova@zslaborecka.sk
Mgr. Hirková Andrea Vychovávateľka, sociálna pedagogička školský klub detí hirkova@zslaborecka.sk
Mgr. Humeník Peter Učiteľ pravoslávna náboženská výchova humenik@zslaborecka.sk
Mgr. Karasová Ivana Učiteľka anglický jazyk karasova@zslaborecka.sk
Mgr. Koropčáková Nataša Učiteľka prvý stupeň koropcakova@zslaborecka.sk
Bc. Kovaľová Ivana Pedagogická asistentka prvý stupeň kovalova@zslaborecka.sk
PaedDr. Kunáš Ľubomír Učiteľ geografia, dejepis, technika, svet práce, telesná výchova kunas@zslaborecka.sk
Mgr. Labunová Agnesa Učiteľka prvý stupeň labunova@zslaborecka.sk
Mgr. Laudová Dominika Učiteľka fyzika, biológia, matematika, chémia laudova@zslaborecka.sk
Mgr. Lendáková Ivana Učiteľka anglický jazyk lendakova@zslaborecka.sk
Lisyová Mária Vychovávateľka školský klub detí lisyova@zslaborecka.sk
Mgr. Matuščáková Andrea Učiteľka prvý stupeň, anglický jazyk matuscakova@zslaborecka.sk
Mgr. Pajtašová Mária Učiteľka matematika, chémia pajtasova@zslaborecka.sk
Mgr. Piatková Gabriela Učiteľka rímskokatolícka náboženská výchova piatkova@zslaborecka.sk
Mgr. Poláková Darina Učiteľka prvý stupeň polakova@zslaborecka.sk
Šibová Ľubica Vychovávateľka školský klub detí sibova@zslaborecka.sk
Mgr. Timuľáková Veronika pedagogická asistentka timulakova@zslaborecka.sk
Mgr. Vargová Stanislava špeciálna pedagogička vargova@zslaborecka.sk
Mgr. Vislocká Iveta Učiteľ gréckokatolícka náboženská výchova vislocka@zslaborecka.sk
Mgr. Voroňák Vladimír Učiteľ telesná výchova, pohybová príprava, technika, etická výchova voronak@zslaborecka.sk

Comments are closed.