Pokyny k začiatku školského roka

Základná škola Laborecká 66 Humenné privíta žiakov v prvý deň nového školského roka 2. septembra 2020 (streda) o 8:00 h. Otvorenie školského roka nebude prebiehať na školskom dvore, ale jednotlivo v každej triede. Vstup do školy bude otvorený o 7:45 h. Žiaci vstupujú do školy bez rodičov (s výnimkou prvákov) a musia si doniesť rodičom podpísaný Zdravotný dotazník. Ak si z rôznych dôvodov nemôžu rodičia vytlačiť a vyplniť dotazník doma, bude k dispozícii v tlačenej podobe pri vchode do budovy školy. V tomto prípade musí samozrejme rodič priviesť dieťa osobne. Bez vyplneného dotazníka žiak nebude môcť žiaľ do školy vpustený. Pri vstupe do budovy majú žiaci rúška. V triede počas vyučovania majú žiaci prvého stupňa výnimku a rúška mať nemusia. 

Triedy 5.A a 5.B sa nachádzajú na 2. poschodí.

Zdravotný dotazník dieťaťa

Comments are closed.