Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy sa už 18. rok oslavuje 26. septembra Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je motivovať ľudí žijúcich v Európe učiť sa cudzie jazyky. Škola si           pre žiakov na 2. stupni pripravila súťaž o tri ceny. Na prvej vyučovacej hodine si žiaci vypočuli informácie ohľadom Európskeho dňa jazykov. Žiaci na vopred rozdané papieriky napísali odpovede na 3 súťažné otázky, ktoré vhodili do urny. Z veľkého množstva zapojených žiakov sme vylosovali troch výhercov:

  1. miesto: Viktória Goroľová zo VI. A triedy,
  2. miesto: Milan Argay z VIII. A triedy,
  3. miesto: Oliver Polivka zo VII. A triedy.

Pri príležitosti tohto dňa sa žiaci taktiež zapojili do rôznych aktivít s vyučujúcimi cudzích jazykov.

Na hodinách anglického jazyka sme si prostredníctvom prezentácie a besedy pripomenuli nielen dôležitosť učenia cudzích jazykov, ale aj iné kultúrne aspekty rôznych krajín v aktivite, ktorá nasledovala po besede. Žiaci mali za úlohu nájsť v triede kartičky, ktoré následne roztriedili do rôznych kategórií a priradili k jednotlivým krajinám. Hodiny anglického jazyka boli pod vedením p. Šeregovej a p. Flimela.

V rámci ruského jazyka si žiaci spolu s p. Belančinovou pripomenuli dôležitosť tohto dňa cez umeleckú činnosť, čo dokazujú ich výtvarné práce. Takisto vytvorili informačné panely týkajúce sa ruskej kultúry.

Na hodinách nemeckého jazyka žiaci zhotovili projekty na tému „Kde hovoria po nemecky“ spolu s vyučujúcou p. Coraničovou.

Celý Európsky deň jazykov sa niesol v pokojnej, priateľskej a jazykovej atmosfére. Vo vedomí žiakov ostala nevyhnutnosť štúdia jazykov a rozvíjania jazykovej i kultúrnej rôznorodosti.

Na prvom stupni sme sa snažili počas piatich vyučovacích hodín upriamiť pozornosť žiakov najmä na dôležitosť cudzích jazykov. So žiakmi prvého ročníka sme sa zamerali na anglické riekanky, krátke rozprávky a hravou formou aj na spoznávanie európskych vlajok. Po činnostiach si žiaci vybrali vopred pripravené malé vlajky všetkých krajín Európskej únie a postupne ich prilepovali na špáradlá, ktoré následne žiaci nasadili na chutné čokoládové muffiny. V druhom ročníku sme si hodinu ozvláštnili vytvorením vlastného pasu, kde si žiaci zvolili tri európske krajiny, ktoré by chceli navštíviť. So žiakmi štvrtého ročníka sme si prostredníctvom prezentácie priblížili zaujímavosti o krajinách Európskej únie a ich hlavné mestá, jazykolamy, najdlhšie slová, krátku ukážku rozprávky Zootropolis v anglickom jazyku s anglickými titulkami a taktiež sme si vypočuli v rôznych jazykoch pozdravy: „Dobrý deň a Dovidenia.“ Okrem už vyššie spomenutých aktivít sme hodiny na prvom stupni spestrili aj kreatívnymi činnosťami, vďaka ktorým si tento Európsky deň jazykov budeme pripomínať.

Mgr. J. Šeregová a Mgr. J. Karbulová

« 1 z 2 »

Comments are closed.