Súťaž speváckych družstiev humenských základných škôl Juniáda 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom s cieľom podchytiť záujem detí humenských škôl o ľudový spev a ľudový tanec v spolupráci s odbormi školstva a kultúry Mesta Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, MO Matice slovenskej, Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská Humenné  a FS Chemlon Humenné uskutočnilo dňa 21. júna 2019  2. ročník speváckej súťaže Juniáda, ktorá sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Kudlovská Humenné. Podujatie sa realizovalo pod záštitou predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a primátora mesta Humenné PhDr. Ing. Miloša Merička.

Juniádu slávnostne otvoril primátor mesta Humenné PhDr. Ing. Miloš Meričko a pri slávnostnom otvorení sa prezentovali aj členovia Dievčenskej speváckej skupiny Bosoročky a Detský folklórny súbor Chemloňáčik, ktorí pracujú pri SZUŠ Kudlovská Humenné. Záver podujatia sa niesol v disko nálade, ktorú zabezpečila Mafia Corner.

Súťaže sa zúčastnilo 9 speváckych družstiev zo 6 základných škôl a hodnotila ich porota v zložení – Mgr. Gabriela Balintová – ZŠ SNP Humenné,      Mgr. Mária Ďugošová – ZŠ Laborecká Humenné, PaedDr. Jana Horvatová – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, Mgr. Ján Olekšák – ZŠ Hrnčiarska Humenné, Mgr. Iveta Feiglová – ZŠ Kudlovská Humenné. Mgr. Veronika Bobaľová – ZŠ Pugačevová Humenné a doc. Vladimír Marušin, ArtD.-SZUŠ Kudlovská Humenné.

Naša škola postavila dve súťažné družstvá. Tím speváčok v zložení Michaela Kanalašová, Nela Mesarošová, Tamara Volochová  a Vanda Marinčáková bol porotou zaradený do zlatého pásma. Naše mladé talenty Viktória Šuľaková, Maximilián Kuzma, Sofia Gombárová a Zuzana Biľová.

Vanda Marinčáková a Zuzana Biľová získali tiež Cenu predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera, Cenu Matice slovenskej Tamara Volochová.

Pre famóznu Vandu Marinčákovú bola Juniáda generálnou skúškou pred celoštátnym kolom speváckej súťaže Slávik Slovenska, na ktorej sa prezentuje zemplínskou piesňou „Oj, co to Bože za strom“. Držíme palce!!!

Poďakovanie patrí Mgr. Márii Ďgošovej, ktorá žiakov na súťaž pripravila.

Comments are closed.