„Veď aj ja som záchranár“

Takmer každý žiak sa túži stať záchranárom. Aj to bol jeden z dôvodov na zapojenie sa všetkých žiakov do výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“

Keďže žiaci našej školy sú kreatívni a radi experimentujú, do okresného kola výtvarnej súťaže bolo zaslaných 15 žiackych prác.

30.11.2018 na Okresnom úrade v Humennom sa uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola tejto súťaže.

Do súťaže bolo zaslaných 147 prác z Humenného a okolitých dedín.

Súťaž prebiehala v troch kategóriách:

  1. kategória – žiaci MŠ
  2. kategória – žiaci 1.-4. ročníka
  3. kategória      – žiaci 5.-9. ročníka

Naša žiačka Sandra Šafranová zo 7.A  obsadila v tomto okresnom kole 2. miesto, ku ktorému jej úprimne blahoželáme.

Na záver môžeme povedať, že táto téma žiakov oslovila, pretože záchrana ľudského života je prvoradá a treba k nej pristupovať zodpovedne.

Mgr. V. Belančinová

 

 

Comments are closed.