EXKURZIA VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII V KOŠICIACH

Dňa 24.10.2018 žiaci  5.A a 6.A navštívili Vychodoslovenskú galériu,  v ktorej sa mohli oboznámiť s dielami troch maliarskych osobností medzivojnovej moderny, ktorí pôsobili v regióne banských miest, sú to Július Flache, Viliam Ruttkay-Nedecký a Edmund Gwerk .

Žiakov zaujal opis diel jednotlivých autorov vďaka zrozumiteľnému podaniu pána lektora.

Výstava zreštaurovaných diel zachytáva obdobie ich ranej tvorby po absolvovaní akademických štúdií približne od 20. rokov 20. storočia až      po vrcholné práce, ktoré boli vytvorené na prelome tridsiatych rokov až do obdobia vojnových rokov.

Po prehliadke sa žiaci presunuli do Botanickej záhrady, kde videli rôzne plody, ako napr. grapefruity, pomaranče,  citróny, taktiež  rôzne rastliny, kaktusy, palmy, ale aj krásne lietajúce motýle a mnoho, mnoho iných zaujímavostí. Na záver  treba povedať, že poznať a rozumieť umeniu je krásne. Exkurzia, ktorá bola zrealizovaná v rámci VÝTVARNEJ VÝCHOVY sa žiakom veľmi páčila a myslím si, že pocit krásna si žiaci doniesli domov so sebou.

Mgr. Viera Belančinová

 

Comments are closed.