VÍŤAZI 2. ROČNÍKA ZÁCHRANA SOM JA

SME JEDINÍ  V HUMENNOM

VÍŤAZI 2. ROČNÍKA ZÁCHRANA SOM JA

Žiaci 4.A triedy sa  zaradili medzi  víťazov  2. ročníka  projektu Záchrana som ja, ktorý je špeciálne určený pre deti a organizuje ho Falck – nezisková organizácia. Je zameraný na vzdelávanie a poskytovanie prvej pomoci  pútavou a zážitkovou formou. Zo zapojených 356 slovenských základných  a materských škôl,   sa dostali medzi 50 výherných škôl, ktoré získali pre školu AED ( automatický externý defibrilátor),  ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ a akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagógov. Podmienkou zapojenia do  súťaže bolo prihlásiť svoj projekt na tému prvej pomoci a bezpečnosti na ceste. Štvrtáci, pod vedením   triednej učiteľky Mgr. Ivety Szilvásiovej a pedagogickej asistentky Mgr. Veroniky Timuľákovej, vytvorili projekt  na  tému Prvá pomoc. Ten zahŕňal návštevu webovej stránky záchranarfalko.sk , na ktorej deti sledovali príbehy záchranára Falka a jeho kamarátov. Interaktívne sa zapájali do aktivít a kvízov na tému prvá pomoc. Následne tvorili vlastné príbehy, zriadili si triednu lekárničku, umelecky  spracovali  získané vedomosti v projekte, ktorému dali plagátové podoby. Toto všetko  spoločne zapracovali  do publikácie s fotodokumentáciou a tú  odoslali do nadácie Falck. Práca na šírení prvej pomoci však pre štvrtákov  týmto neskončila. Podujali sa totiž uskutočniť prezentácie o projekte „Záchrana som ja“ aj pre kamarátov z celého prvého stupňa. Podelia sa s nimi nielen o zaslúženú výhru, ale aj o schopnosť  vedieť zasiahnuť v prípade  záchrany života. Pretože ako hovorí záchranár Falko – aj deti dokážu zachrániť život  a  „pomáhať predsa nebolí“. Slávnostné odovzdávanie výhry sa uskutoční 5.12. 2018 na pôde našej školy zástupcami nadácie Falck.

Mgr. Iveta Szilvásiová

 

 

 

Comments are closed.