Deň remesiel

9.október je deň, kedy sa remeselníci môžu na celom Slovensku prezentovať so svojimi výrobkami, keďže tento deň je ich dňom remesiel. Naši žiaci mali aj tento rok príležitosť vidieť prácu remeselníkov naživo. V skanzene v Humennom sa zišli kováči, čipkári, rezbári, výrobcovia vlny a maliari. Exkurzie sa zúčastnili žiaci ročníkov 1-9. Žiaci 3. a 4.ročníkov sa jej zúčastnili v rámci vlastivedy, žiaci 5.-7 ročníkov v rámci geografie a výtvarnej výchovy. Žiaci sa postupne podrobne oboznámili s remeslami a postupom práce a zúčastnili sa a aj besedy o živote ľudí na východe Slovenska v minulosti .

Zároveň si všetci prezreli celý objekt skanzena a tiež známeho kostola vyrobeného z dreva bez použitia klincov. Táto exkurzia dala žiakom veľa podnetov k tomu, aby si vedeli predstaviť prácu ľudí v rôznych odvetviach a pre mnohých to bola aj motivácia k ďalšiemu profesionálnemu zameraniu.

Darina Poláková

Comments are closed.