Základy prvej pomoci

Dnešná doba si vyžaduje vzájomne si pomáhať a prejavovať záujem o svoje bezpečie. Aby sa naše deti vedeli ako zachovať v prípade nebezpečenstva úrazu, pripravili sme pre žiakov 1. a 2. ročníkov  besedu s p. Lobovou, pracovníčkou RÚNZ.

Žiaci sa naučili, ako postupovať pri bežných poraneniach, pri popálení sa, pri uštipnutí hmyzom i pri porezaní sa ostrými predmetmi. Pani Lobová deťom vysvetľovala na rôznych príkladoch, ako postupovať v prípade úrazov a to formou besedy, ukážkami na PC tabuli i prakticky – s použitím obväzov, dláhy i trojrohej šatky.

Takýmto spôsobom sa žiaci opäť dozvedeli niečo, čo raz môžu využiť v prípade ohrozenia ich zdravia, alebo aj života.

D. Poláková

Comments are closed.