Mladí chemici v našej škole

V tomto školskom roku pracuje v našej škole chemický krúžok pod vedením Mgr. Márie Pajtašovej, do ktorého sú zapojení žiaci druhého stupňa. Činnosť chemického krúžku  podporuje Bukóza Holding, a.s., ktorá pri jeho realizácii prispela finančnou čiastkou.

Krúžok má medzi žiakmi veľký úspech, pretože im dovolí odhaliť tajomstvá chémie, prináša radosť z experimentovania. Žiaci sú nadšení z výsledkov svojich pokusov, o čom svedčia aj ich spokojné tváre na fotografiách.

Chemický krúžok prináša svoje prvé plody, úspechy, ale veľa zábavy. Žiaci získavajú z oblasti chémie nové vedomosti, ktoré možno mnohí uplatnia aj vo svojej budúcej profesii. Ktovie, možno z ich radov raz vyjdú noví Curieovci.

Darina Cmarová

« 1 z 3 »

Comments are closed.