Vianočná besiedka

Koniec roka je zvláštny tým, že sa blížia sviatky, ktoré sa prirovnávajú k najkrajším sviatkom roka. Vianočná atmosféra vládne všade okolo a rozžiarené oči detí naznačujú netrpezlivosť a radosť z blížiacich sa prekvapení.

Aby sme si spríjemnili atmosféru Vianoc, posledné hodiny v starom roku sme venovali vianočnej besiedke, na ktorú si všetci žiaci pripravili pesničky, básne a niektorí zahrali aj na hudobných nástrojoch.  Vo veselej a príjemnej atmosfére deti prejavili svoje talenty a tvorivé zručnosti.

V  závere si deti navzájom popriali príjemné a veselé prežitie Vianoc a Silvestra, aby sa po prázdninách vrátili do školy oddychnutí a plní príjemných zážitkov z prežitých dní.

M.Ďugošová

Comments are closed.