Propagácia projektu My sme Laborecká prostredníctvom HNTV

Dňa17. 03. 2016 bol prostredníctvom HNTV spropagovaný workshop Žiacky parlament – škola demokracie, ktorý sa uskutočnil dňa 16. 03. 2016 v našej škole za účasti pozvaných zástupcov žiackych parlamentov základných škôl mesta Humenné.

20160407_115322 20160407_115524 20160407_115543 20160407_115554 20160407_115607

Comments are closed.