O projekte prostredníctvom školského rozhlasu

Členky žiackeho parlamentu prostredníctvom školského rozhlasu informovali žiakov školy o realizácii projektu, o aktivitách, ktoré boli splnené a podávali informácie o naplánovaných aktivitách, ktoré ich čakajú v najbližšej dobe.

Článok, ktorý bol prečítaný v školskom rozhlase:

Milí spolužiaci,
už v septembri sme vás oboznámili s projektom pod názvom My sme Laborecká, ktorý je realizovaný žiackym parlamentom našej školy za podpory Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Projekt bude zavŕšený zorganizovaním workshopu za účasti zástupcov žiackych parlamentov z iných škôl a koordinátorov z radu učiteľov. Priebeh realizácie projektových aktivít môžete sledovať na web stránke školy či priamo na stránke Nadácie pre deti Slovenska. O samotnom projekte a projektových aktivitách sme informovali aj verejnosť uverejnením článkov v Podvihorlatských novinách či v 1. čísle Laboreckých novín.

Členky ŽP sa s projektom bližšie zoznámili na Tréningovom školení na Zemplínskej šírave, pričom práve tam vytvorili množstvo aktivít, ktoré súvisia s projektom, ale aj iných zaujímavých akcií, na ktorých majú svoj podiel.

A čo nás čaká v najbližšom období? V novembri to bude v rámci Týždňa boja proti drogám turnaj vo futbale či hádzanej jednotlivých ročníkov pod názvom Loptou proti drogám. Uskutoční sa ďalšie oficiálne zasadnutie ŽP, kde sa prehodnotí jeho činnosť a naplánujú sa ďalšie úlohy. V decembri sa uskutočnia zbierky Hodina deťom a zbierka pre najbližší útulo pre opustené zvieratká. Vydáme 2. číslo Laboreckých novín a chceli by sme realizovať pred Vianocami zaujímavú akciu Tvorivé dielne. Veríme, že s vašou pomocou sa nám tieto aktivity podarí uskutočniť.

DSCN0395 DSCN0391DSCN0394

Comments are closed.