Vianočné tvorivé dielne v ZŠ Laborecká Humenné

Publikované: 15. decembra 2023

Vianočné tvorivé dielne v ZŠ Laborecká Humenné

Blížiace sa vianočné sviatky napĺňajú každého z nás pocitom šťastia, radosti a rodinnej harmónie. Okúzľujúce čaro Vianoc nás núti zastaviť sa a tešiť sa z každého sviatočného okamihu.

Kúzlo predvianočnej atmosféry sa ukrylo vo Vianočných tvorivých dielňach, ktoré sa uskutočnili 12.12.2023 v ŠJ v ZŠ na Laboreckej ulici v Humennom.

Sprievodné slovo počas Vianočných tvorivých dielní mala konferencierka Ela Motiľová, žiačka 7. ročníka, ktorá to zvládla bravúrne.

Riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura, v krátkom príhovore privítal všetkých prítomných a poprial im, aby sa na pôde školy cítili príjemne. Zvlášť privítal vzácneho hosťa, Mgr. Mariannu Smolejovú, vedúcu Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ v Humennom, ktorej žiačka Lívia Prigancová so želaním krásnych vianočných sviatkov odovzdala ako znak vďaky perníky, symbol Vianoc

Pozvanie na Vianočné tvorivé dielne prijali aj žiaci z MŠ na Třebíčskej ulici, ich rodičia a starí rodičia.

K príjemnej atmosfére podujatia prispeli aj žiaci našej školy, ktorí spolu so svojimi pedagógmi pripravili krátky kultúrny program. Žiaci Viliam Andrejčák a Matej Timák sa predstavili gitarovým recitálom s piesňami Jak si krásne Jezuliatko a Daj Boh šťastia tejto zemi. S valčíkom sa predstavili žiaci 3. ročníka a Michaela Kanalošová zaspievala rómsku pieseň Andre tire hale bala. Lukáško Kunáš svojou hrou na harmonike a piesňou Tichá noc privodil kúzelnú atmosféru vianočných sviatkov. Svojimi vianočnými vinšami prispeli aj žiaci 1. a 3. ročníka a záver programu patril sestrám Veronike a Zuzane Biľovým, ktoré pod vedením riaditeľa školy, PaedDr. Alexandra Fecuru, zaspievali piesne Prečistaja diva a Nova radosť stala.

Hlavným bodom Vianočných tvorivých dielní boli jednotlivé stanovištia, pri ktorých si žiaci z MŠ pod patronátom žiakov školy mohli vyskúšať svoju zručnosť a inšpirovať sa spolu s rodičmi pri príprave domácej vianočnej atmosféry.

Jednotlivé stanovištia pozostávali z Tvorivých dielní – výtvarná zložka, ktorú pripravila Mgr. Viera Belančinová, zástupkyňa riaditeľa školy, z vyrezávania ovocia a zeleniny pod inštruktážou pani Anny Petrovčinovej, zo zdobenia perníkov pod vedením pani Oľgy Haluškovej, členky Denného centra na Duchnovičovej ulici a Emky Mackovej, bývalej žiačky školy a z výroby slniečok, ktoré škôlkarov učili Mgr. Jana Sotáková a Mgr. Júlia Karbulová.

Inšpiráciou pre aranžovanie vianočnej výzdoby stola bola vianočná tabuľa, ktorú pripravili študenti SOŠ obchodu a služieb v Humennom pod vedením RNDr. Oľgy Skysľakovej.

Zdarný priebeh podujatia dopĺňalo aj chutné vianočné pohostenie, kapustnica, koláče a punč, ktoré pripravili pani kuchárky školy pod vedením pani Boženy Labikovej, vedúcej školskej jedálne.

Atmosféra počas podujatia bola tvorivá, nálada bola výborná, o čom svedčil úsmev na tvárach malých škôlkarov. Vianočné tvorivé dielne mali veľký úspech nielen u malých detí, ich rodičov a starých rodičov, ale aj u žiakov školy.

Veríme, že Vianočné tvorivé dielne sa stali iskričkou, ktorá roznieti plamienok radosti z očakávania blížiacich sa vianočných sviatkov.

 

         

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email