Svetový deň vďačnosti

Publikované: 28. septembra 2023

Vďačnosť 🤩🤗

Každý z nás na tomto svete má byť za čo vďačný.
To, že žijeme nie je samozrejmosť.
Aj to, že máme čo jesť a piť, že máme zdravie, že máme kde bývať,  za kamarátov …
za to všetko máme byť vďační.
V rámci svetového dňa vďačnosti, ktorý sa každoročne oslavuje 21. septembra,
sme sa so žiakmi tretieho ročníka v ŠKD,
spoločne porozprávali o tom, za čo sme v našich životoch vďační.
Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová
  
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email