Projektová súťaž

Publikované: 20. marca 2023

Základná škola Laborecká 66 Humenné je jednou z troch slovenských škôl, ktoré spolupracujú s Oddelením didaktiky chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zapojila sa do 17. ročníka projektovej súťaže organizovanej Asociáciou učiteľov chémie Rakúska (VCÖ). Projektová súťaž VCÖ je najväčšie súťažné podujatie v rakúskom školskom prostredí zamerané na výučbu chémie. Hlavnou projektovou témou v školskom roku 2022/2023 je „Chémia pre životné prostredie“, ktorej cieľom je ukázať, aký prínos má chémia pre našu budúcnosť a aké inovácie budú potrebné v budúcnosti. Pán Dr. Ralf Becker z Univerzity vo Viedni slávnostne odovzdal zapojeným školám moderné učebné pomôcky na realizáciu cieľov riešených projektov. Témou našej projektovej práce je Kozmetika. Žiačky z triedy 7.B sa pod vedením svojej učiteľky Mgr. Lenky Savkovej Andrášiovej zaoberajú zložením kozmetiky a spoločne hľadajú možnosti prípravy kozmetiky z bežne dostupných látok.

 

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/events/chemia-pre-zivotne-prostredie-17-rocnik-projektovej-sutaze-rakuskych-a-vybranych-slovenskych-skol/

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email