Projekt eTwinning na našej škole

Publikované: 8. februára 2023

Trieda 6.A  je zapojená do medzinárodného projektu eTwinning, v ktorom spolupracuje so základnými školami z Francúzka a Španielska. Informácie si navzájom vymieňame prostredníctvom platformy ESEP(eTwinningová platforma), kde máme možnosť vložiť napr. fotografie zo života našej školy, videá, prezentácie o našej škole a meste a rôzne iné formy komunikácie, samozrejme v anglickom jazyku.

Od novembra tohto školského roku sme sa zoznámili so žiakmi týchto škôl pomocou zoznamovacích kartičiek, v ktorých sme vyplnili údaje o sebe (napr. o záľubách a pod.)  a potom sme natočili aj videá, samozrejme tiež v angličtine, či už jednotlivo každý žiak o sebe a potom aj spoločné video, aby sme sa lepšie spoznali a zistili viac o živote v zahraničných školách.  V decembri a v januári 2023 sme absolvovali aj dve videokonferencie – online hodiny s francúzskymi žiakmi z Libourne, pri ktorých sme navzájom komunikovali v angličtine a odpovedali si na pripravené otázky o živote v našej a francúzskej škole. Pracujeme aj na rôznych prezentáciách, aby sme vzájomne spoznali viac naše mestá. Spoločne s nimi zdieľame a dopĺňame aj náš anglicko-slovensko-francúzko-španielský slovník cez Google Documents.

Veríme, že táto spolupráca nám pomôže nielen zlepšiť si komunikáciu v angličtine, ale aj dozvedieť sa niečo nové o živote v iných krajinách Európy.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email