Ocenená Dominika Laudová

Publikované: 28. marca 2022

Pri príležitosti Dňa učiteľov bola primátorom mesta ocenená aj naša učiteľka Mgr. Dominika Laudová. Plaketu Jána Amosa Komenského si prevzala na slávnostnom aktíve učiteľov, ktorý sa uskutočnil 25. marca v Dome kultúry za prítomnosti učiteľov z celého mesta.

Pani Laudová je triednou učiteľkou 7.A a na škole učí okrem svojich predmetov biológie a fyziky tiež občiansku náuku a techniku. Do našej školy nastúpila hneď po ukončení vysokoškolského vzdelávania ako čerstvá absolventka v školskom roku 2015/2016. Darom jej pedagogickej činnosti je správna motivácia, uznanie osobnostných kvalít a dobrých výkonov. Žiaci pod jej vedením získali popredné umiestnenia v súťažiach Prvá pomoc či Mladý záhradkár. Je spoluautorkou projektu Zelená škola, vďaka ktorému získala škola certifikát. Aktívne sa podieľala na projekte Zdravie na tanieri a Ekoalarm. Je predsedníčkou Rady školy, koordinátorkou pre environmentálnu výchovu a Zelenú školu, koordinátorkou pre finančnú gramotnosť a vedúcou predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Aktívne a ochotne sa zapája do väčšiny aktivít, organizovaných školou.

Srdečne našej milej kolegyni blahoželáme.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email