Európsky deň jazykov – áno jazykom na ZŠ Laborecká

Publikované: 27. septembra 2023

Európsky deň jazykov – áno jazykom na ZŠ Laborecká

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách vrátane Slovenska každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít. Cieľom tohto dňa je podnietiť 700 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viacero jazykov.

Medzi také to školy patrí aj naša Základná škola na Laboreckej 66 v Humennom, na ktorej si žiaci pod vedením svojich učiteliek pripomenuli dôležitosť znalosti cudzích jazykov v dnešnej Európe a vo svete vôbec pestrými aktivitami počnúc nástenkou propagujúcou Európsky deň jazykov, pokračujúc školským rozhlasovým vysielaním až po zaujímavé aktivity na hodinách cudzích jazykov.

Na angličtine sa žiaci oboznámili s európskymi jazykmi, kultúrnymi pamiatkami a reáliami členských krajín EÚ formou kvízov v programe Kahoot, takže si okrem rozšírenia svojich vedomostí aj schuti zasúťažili.
Na hodine ruského jazyka žiaci oslávili Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami a zamerali sa na tému Návrh loga vo farbách Európskeho dňa jazykov.
Zaujímavé aktivity absolvovali žiaci aj na hodine nemeckého jazyka. Žiaci si pripomenuli, kde všade sa dá nemčinou dorozumieť, bližšie si predstavili Nemecko z hľadiska štátneho usporiadania, kreslili si do slepej mapy a prostredníctvom kvízu žiaci odhalili niekoľko zaujímavostí o Nemecku.

Skvelá atmosféra, radosť a kreativita na všetkých hodinách cudzích jazykov rozhodne nechýbali. Už teraz sa tešíme na Európsky deň jazykov v budúcom školskom roku.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email