Deň tradičných remesiel v skanzene Vihorlatského múzea

Publikované: 14. septembra 2023

Deň tradičných remesiel v skanzene Vihorlatského múzea 🤩🤩

V tomto školskom roku mali aj naši deviataci možnosť s pani zástupkyňou, Mgr. V. Belančinovou,  nazrieť do minulosti a pripomenúť si tak tradičné remeslá. 🤗🍀
Počas šiesteho ročníka tohto úspešného podujatia boli pre žiakov pripravené ukážky
kováčstva, tvorby paličkovanej čipky, remenárstva, plstenia, tkania na krosienkach a ďalšie. 👌👌
Cieľom podujatia je povzbudzovať k tvorivej činnosti, podporiť zručnosti a podnietiť záujem o tradičné remeslá a ich využitie v súčasnosti. 😇
#zslaborecka #dentradicnychremesiel
Foto a text: Mgr. Júlia Karbulová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email