Vystúpenie školského divadla

Dňa 22.6.2022 sme s našim školským divadielkom boli potešiť klientov denného stacionára v Kochanovciach. Veľmi sa tešíme z toho, že sme mohli spoznať nových ľudí a získali sme nové skúsenosti s hraním divadla aj v inom prostredí.

Slávnostné ocenenie žiakov základných a umeleckých škôl

Slávnostné ocenenie žiakov primátorom mesta Humenné, v zastúpení Ing. Odnrejom Babjarčíkov, sa konalo 14. júna v obradnej sieni kaštieľa. Ocenené boli aj naše žiačky Natália Balogová 8.A pod vedením Mgr. Dominiky Laudovej a Zuzana Biľová 5.A pod vedením PaedDr. Alexandra Fecuru . Ide o morálne ocenenie, ktorého cieľom je motivovať žiakov ku vynikajúcim výkonom, rozvoja talentu a osobnostných kvalít. Srdečne […]

Laborecká Open opäť úspešne

Už 8. ročník zábavno-športového podujatia pre deti a rodičov LABORECKÁ OPEN sa uskutočnil v nedeľu 12. júna 2022 dopoludnia. Ako už z názvu vyplýva, akcia bola otvorená deťom bez rozdielu školy, ktorú navštevujú. Niektorým sa podarilo vytiahnuť zasúťažiť si svojich rodičov, niektorí sa museli uspokojiť so svojim súrodencom či kamarátom. Takmer 80 súťažných dvojíc absolvovalo 6 disciplín, […]

5.A na výlete v Košiciach

Žiaci triedy prežili pekný slnečný deň v historickom centre mesta Košice. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, obdivovali sme spievajúcu fontánu v centre mesta a budovu štátneho divadla. V Slovenskom technickom múzeu žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne technické a vedecké vynálezy a „hračky“, a precvičiť si postreh aj logiku. V nákupnom centre sa deti občerstvili […]

Ľubovniansky hrad ako darček

Pri príležitosti 40. výročia vzniku školy sme sa rozhodli dať žiakom darček – prvý celoškolský výlet. Za cieľ sme si vybrali Ľubovniansky hrad so skanzenom. Majestátna dominanta regiónu na hraniciach s Poľskom privítala deti krásnym počasím. To bolo ako stvorené na prechádzky pomedzi historické domčeky a usadlosti v rozľahlom skanzene, ako i na výstup k bránam Ľubovnianskeho hradu. Ten nerobil […]

Talentované speváčky

Že na našej škole nikdy nebola núdza o nadané speváčky, to je známa vec. Veď si len spomeňme na víťazky celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska Ľubicu Moriakovú a Vandu Marinčákovú, či na víťazky rôznych festivalov a súťaží ľudového spevu na krajskej úrovni Tamaru Volochovú a Emu Banduričovú. Zdatné nasledovníčky majú tieto skvelé speváčky v sestrách Zuzane a Veronike Biľových a Nele Mesarošovej. Všetky […]

Spolu múdrejší 3

V druhom polroku školského roka 2021/2022 naša škola úspešne završuje projekt SPOLU MÚDREJŠÍ 3, ktorého realizácia prebieha v mesiacoch január až jún. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť žiakom podmienky na zlepšenie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu na hodinách mimo vyučovania. Do projektu sa zapojili žiaci dobrovoľne, hlavne tí, ktorí mali o tento projekt […]

Škola v prírode

Ani sme sa nenazdali a ubehol už mesiac od Školy v prírode, ktorej sa v krásnej prírode Nového Smokovca v termíne od 25.4. – 29.4. 2022 zúčastnilo 22 žiakov a traja pedagógovia, z toho jeden zdravotník. Cesta vlakom bola pre niektorých prvou skúsenosťou s týmto dopravným prostriedkom a bola naozaj neopísateľný zážitkom, hlavne pri prestupovaní 😉 Cieľom bolo rozšíriť teoretické poznatky   z  vyučovania  […]

Máme prvé miesto!

Už viac ako 50 rokov pripravuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA predmetové olympiády. Tieto súťaže patria k najprestížnejším medzi žiakmi základných a stredných škôl. Biologická olympiáda má viacero kategórií, v ktorých súťažiaci riešia laboratórne úlohy, tvoria projekty alebo sa zamerajú na konkrétne odbornosti zoológia, geológia a botanika. V neposlednom rade súťaži predchádza aj práca v teréne. Naša žiačka Natália Balogová sa pod […]

Úspech v matematickej olympiáde

Dňa 12. 4. 2022 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády na Mestskom úrade v Humennom. Na okresne kolo sa bolo potrebné prebojovať vyriešením náročných úloh z domáceho kola. Zastúpenie mala aj naša škola. V silnej konkurencií vybojoval z našich žiakov najväčší úspech v kategórií Z6 žiak 6.B. triedy Filip Mihalič. Patrí k najšikovnejším žiakom v […]