Spolu s Rómami dosiahneme viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac

Spolu s Rómami dosiahneme viac V dňoch 8. – 9. apríla 2024 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ulica 2, Bratislava konala záverečná medzinárodná vedecká konferencia projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac –  Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. V rámci bloku s názvom […]

Micro:tour workshop s Micro:bitmi na Laboreckej

Micro:tour workshop s Micro:bitmi na Laboreckej V pondelok 15. apríla 2024 sa v našej škole uskutočnil zaujímavý workshop pre žiakov 4. – 8. ročníka zameraný na použitie Micro:bitov. Toto podujatie viedli vysokoškoláci študujúci IT na UPJŠ v Košiciach a v Bratislave s podporou občianskeho združenia AJ TY v IT. Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý uviedla na trh spoločnosť BBC v roku 2016. […]

Škola plná filmových hviezd

Škola plná filmových hviezd   Bláznivý apríl a výzva školského parlamentu úspešne prijatá!  Dnes sme mali školu plnú filmových hviezd!  V rámci Tematických piatkov na Laboreckej, sa žiaci mali možnosť obliecť ako svoja obľúbená filmová postava.  Zapojilo sa naozaj veľa žiakov, všetci prejavili svoju kreativitu a nápaditosť. Školský parlament si pre Vás pripravil krátky zostrih […]

Jar zavítala do piateho ročníka

JAR ZAVÍTALA DO PIATEHO ROČNÍKA  Jar je ročné obdobie, kedy sa prebúdza život v prírode.  Je to čas nových začiatkov. Rozkvitnuté stromy či kvety vytvárajú pestrú mozaiku farieb. Vetrík je teplejší, slniečko nás rozžiari svojím úsmevom a nám je hneď lepšie pri srdci. Jarná nálada nás sprevádza na každom kroku.  Dobrú náladu cítiť aj medzi […]

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Žiaci druhého stupňa našej školy sa hneď po veľkonočných prázdninách 3. apríla zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku United Neighbours of London, ktoré pripravilo Divadelné centrum z Martina. Dynamická inscenácia oslovila žiakov nielen aktuálnou témou kontrastu digitálneho sveta a sveta skutočnej reality, ale aj expresívnym herectvom a hlavne motiváciou […]

Krížová cesta žiakov 8. a 9. ročníka

Krížová cesta žiakov 8. a 9. ročníka Žiaci 8. a 9.ročníka si vo Svätom -Veľkom týždni v rámci hodiny Náboženskej výchovy vykonali pobožnosť krížovej cesty v kostole sv. Košických mučeníkov. Zamýšľali sa nad Ježišovým utrpením, ale aj nad zmyslom svojho života.       

Inkluzívny tím

Inkluzívny tím   Od septembra školského roka 2023/2024  v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 pôsobí v škole inkluzívny tím pozostávajúci zo školskej špeciálnej pedagogičky a pedagogických asistentov.   Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom procese. Aby sme […]

Hodina deťom

Hodina deťom Dňa 21.03.2024 sme sa zapojili do zbierky s názvom Hodina deťom. Táto zbierka je určená pre deti z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 20 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Realizáciu zbierky mal na starosti náš Školský parlament. Na pomoc sme spoločne vyzbierali 195 […]

Deň vody 2024

Deň vody 2024 Bez vody nie je život História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody od tej doby sa koná každoročne Keďže bez tejto […]

Svetový deň Downovho syndrómu

21. marec – Svetový deň Downovho syndrómu Na našej škole sme si 21. marca vďaka školskému parlamentu pripomenuli Svetový deň Downowho syndrómu. Spomenuli sme si na ľudí, vďaka ktorým je inakosť dar. Zapojili sme sa do ,,ponožkovej výzvy“, ktorá je inšpirovaná originalitou každého z nás a podobnosťou tvaru chromozómu s ponožkou. Obutím si ponožiek rôznych […]