Aktivita č.6 Environmentálne na hodinách

Výroba projektov je na našej škole už samozrejmosťou od útleho veku. Témou projektu bolo zopakovanie učiva o rastlinách a živočíchoch. Deti kreslili, lepili, písali. Siahali aj po materiáloch mimo učebnice, hľadali na internete, v časopisoch i knihách o prírode. Vytvorili pekné a poučné práce, ktoré na hodine prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, za čo boli odmenení tými najlepšími známkami.

Comments are closed.