Aktivita č.15 Deň Zeme

„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“
John Muir

Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Jeho cieľom je pripomenutie si závislosti na pokladoch, ktoré nám ponúka naša planéta, Zem.

Ekologicky zameranú akciu tak ako aj minulý rok, aj v tento deň usporiadala naša ZŠ Laborecká. Žiaci spolu s ich učiteľmi si pri tejto príležitosti pripravili rôzne aktivity.

Žiaci prvého stupňa si pripravili projekty zamerané na ochranu prírody a recykláciu odpadkov. A aby sa teória stala realitou, žiaci vyšli von, pozbierali všetky odpadky v okolí školy a samozrejme správne vytriedili. Ale pozor, ani breh našej rieky Laborec neostal špinavý, usilovní štvrtáci sa pustili aj do jeho čistenia.

Žiaci druhého stupňa boli rozdelení do skupín a každá prispela svojou rukou k dielu. Napríklad vytváraním skaliek s rôznymi trvalkami, čistením skleníka, obnovovaním altánku na spríjemnenie letných hodín prírodovedných predmetov a tiež sadením nových byliniek do vytvorenej bylinkovej špirály. No v neposlednom rade chceme pochváliť najmä všetkých žiakov, ktorí poctivo čistili naše športové ihrisko.

Musíme si uvedomiť, že najmä praktickými úlohami vo vyučovaní, majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty, našej matky, Zem.

 

« z 3 »

Comments are closed.