Mladý záhradkár

Dňa 15. 06.2016 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže Mladý záhradkár. Slovenský zväz záhradkárov – okresný výbor vyhlásil pre rok 2016 prvý ročník vedomostnej súťaže určených pre žiakov ôsmych ročníkov.

Cieľom súťaže bolo zdokonalenie sa detí v poznávaní rastlín v rôznych vývojových štádiach, stromy okolo nás, ako aj kultúrne rastliny pestované v záhradkách.

Naši žiaci získali krásne 3. miesto (Martina Jánošiková, Dominika Kračanská, Viktória Keltošová, Miroslav Maličký, Dáša Regulová). Za úspešnú reprezentáciu školy im blahoželáme.

 

 

Comments are closed.