List Zeme a Výtvarný projekt

Žiaci piateho ročníka si pripravili pre našu pani Zeme spolu s pani uč. Halasovou niekoľko listov ako si ju vážia a žiačky 8. a 9 ročníka vytvorili obrovský výtvarný projekt pre našu pani Zem.

Comments are closed.