ZELENÁ ŠKOLA

Všeobecné informácie

Ahojte decká,
naša škola sa tento rok rozhodla, že sa zapojí do projektu Zelená škola.

Program Eco – Schools vznikol v r. 1994. S podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa rozšíril do celého sveta. Program vedie nás, žiakov, k tomu, aby sme šetrili životné prostredie, teda budeme sa učiť znižovať negatívny vplyv našej školy na životné prostredie. Do programu budú zapojení žiaci, učitelia, vedenie školy, tety kuchárky, školník, upratovačky ……. jednoducho všetci.

Projekt má 7 základných krokov:

 1. Kolégium zelenej školy
 2. Environmentálny audit
 3. Environmentálny akčný plán (EAP)
 4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenie plánu
 5. Pro-environmentálna výučba
 6. Informovanie a zapojenie komunity
 7. Eko-kódex

 

 1. Kolégium – tvorivá skupina zložená z učiteľom, žiakov, zamestnancov školy (môžu byť aj rodičia), ktorí budú riadiť postup celého projektu.
 2. Vypracovanie Pracovného listu – téma Zeleň a ochrana prírody. Zistíme, v čom sme silní, ale aj v čom sme slabí.
 3. EAP – definujeme si cieľ, ktorý chceme splniť na nasledujúce dva certifikačné obdobia pomocou rôznych aktivít školy.
 4. V štvrtom kroku máme za úlohu priebežne zisťovať, či sa nám darí plniť jednotlivé úlohy.
 5. V tejto časti programu máme za úlohu zapojiť do praktických aktivít nielen žiakov, ale aj zamestnancov školy do praktickej environmentálnej výchovy a aktivít programu.
 6. Úlohou je zapájať do projektu aj verejnosť, získavať podporu aj od obyvateľov z okolia školy – nášho sídliska.
 7. Verejné prehlásenie postoja školy vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Medzinárodný certifikát a vlajka

Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie – certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco- Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti v programe.

Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti odnesú diplom „ Na ceste k Zelenej škole“ a o certifikát a vlajku sa môžu uchádzať v nasledujúcich školských rokoch. Diplom platí nasledujúci školských rok a jeho platnosť nie je možné obnoviť.

Vyzerá to zložito? Nič sa nebojte, spoločne to zvládneme.

A čo rodičia?

Zelená škola je vhodný spôsob ako sa odlišovať v procese výberu. V dnešnej dobe sa rodičia začínajú pýtať:

„ Prečo by som mal dieťa zapísať práve sem, do tejto školy?“

Čoraz viac z nich podporuje nekonzumný spôsob života svojich detí, ich kreativitu a diverzitu nápadov práve výberom školy. Zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni.

Certifikát vypovedá o filozofii školy. Je to škola otvorená, spolupracujúce s rodičmi, mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože získať certifikát je možné len vtedy, keď všetci smerujú k jednému, rovnakému a spoločnému cieľu.

 

Comments are closed.