Slávnostné otvorenie nového školského roka.

Školský rok 2014/2015 sa v ZŠ Laborecká začal netradične. Hneď v úvode riaditeľ školy za prítomnosti zástupcu zriaďovateľa Mgr. Alexandra Niskáča a členov rady školy RNDr. Márie Cehelskej a Ing.Michala Drugu pozval medzi žiakov, učiteľov a rodičov vlka – maskota školy, ktorého si vybrali žiaci v ankete na sklonku minulého školského roka a ktorý mal dnes premiéru. Podľa očakávania zožal veľký úspech. Po tom, ako sa pozdravil so žiakmi, namieril si to medzi prvákov, s ktorými si hneď dobre porozumel. Po krátkom kultúrnom programe si slovo opäť zobral riaditeľ školy. Pozdravil a privítal všetkých na prahu nového školského roku. Zdôraznil, že naša základná škola vytvorí všetky podmienky na vzdelávanie a všestranný rozvoj schopností a záujmov svojich žiakov. V úzkej súčinnosti s rodičmi urobí škola pre to maximum. Či už kvalitným pedagogickým pôsobením svojich učiteľov, alebo aj vytvorením materiálno-technických podmienok pre vyučovanie. Od začiatku školského roka tak budú môcť žiaci využívať tri nové interaktívne tabule či tabletovú učebňu. A deviataci si mohli posledný školský rok na tejto škole zasadnúť do úplne nových školských lavíc. Určite tak budú mať všetci dobrú inšpiráciu nájsť svojmu novému maskotovi – vlkovi meno. To bude jedna ich prvých povinností, samozrejme, okrem učenia…

Mimochodom, vedeli ste, že vlk, to nie je zlá zákerná beštia, ako ju poznáme z Červenej čiapočky? Je to tvor veľmi plachý, citlivý, dobromyseľný a dôverčivý. Zároveň sa správa starostlivo, intuitívne vycíti potreby druhých, dokáže pochopiť a pomôcť a keď je treba o všetko sa postarať. Ak je však najhoršie, dokáže sa vyburcovať k mohutnej obrane. Vynikajúci vzor pre všetkých nás z Laboreckej, veľkých i malých. Čo poviete?

Alexander Fecura
riaditeľ školy

Fotogaléria:

« 1 z 2 »

Comments are closed.