Valentínska diskotéka

Každý človek potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva, ktoré v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.

V posledných rokoch k nám zavítal s veľkou pompéznosťou sviatok sv. Valentína. Tento sviatok si žiaci ZŠ Laborecká každoročne pripomínajú Valentínskou diskotékou, ktorú organizuje žiacky parlament školy v spolupráci s triednymi kolektívmi. Žiaci školy sa na túto udalosť vždy dôstojne pripravia. Nebolo tomu ináč ani v tomto školskom roku.

16.februára v sále CVČ Dúha Humenné sa uskutočnila Valentínska diskotéka, ktorá mala fantastickú atmosféru. Svojím príhovorom ju otvorila žiačka 9.B, K. Rusinková a žiačky 7.A triedy, D. Kračanská a N. Mizeráková za klavírneho sprievodu riaditeľa školy, PaedDr. A. Fecuru svojím spevom len zvýraznili dôstojnosť tejto akcie. Moderátorky diskotéky ( J. Kračanská, J. Harmanová, N. Balogová a N. Rohaľová ) svojimi vstupmi oživovali celkový priebeh diskotéky a medzi žiakmi tried dokázali vyvolať medzi tanečnými kolami súťaživú atmosféru.

Valentínska diskotéka bola spestrená programom, ktorý si pripravili žiaci jednotlivých tried, kde nemožno nespomenúť tanečné kreácie žiakov 9.A či aktivitu žiaka M. Maličkého, ktorý dokázal zabezpečiť vystúpenie skupiny Capoeira, ktorej je aj aktívnym členom. Tá žiakom predviedla ukážky bojového umenia.

Zlatým klincom diskotéky bolo losovanie tomboly, na ktorú všetci  netrpezlivo čakali a kde mohli vyhrať zaujímavé ceny.

Sálou sa niesli tóny hudby, nadšenie žiakov z tanca, veselá nálada, súťaživosť doplnená s predsavzatím, že takúto fantastickú diskotéku si žiaci zopakujú aj o rok. Všetci sme radi, že toto dopoludnie strávili žiaci aktívne, s dobrou náladou a pri jej organizovaní použili všetku svoju kreativitu.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu a pracovníkom CVČ Dúha Humenné za veľmi dobrú spoluprácu a ústretovosť.

Darina Cmarová

Comments are closed.