HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Naša škola zaznamenala ďalší úspech. Žiačka deviateho ročníka, Vanda Marinčáková, nás úspešne reprezentovala v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie od Márie Ďuríčkovej sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Vande blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na konzervatóriu.

smart
smart

Comments are closed.