Expedícia Peniaze

Naši žiaci nezaháľali ani počas Covid dištančného vyučovania. Od 21. 5. 2020 do 25. 6. 2020 si spolu s Bačom online zasúťažili na stránke Fenomény sveta v expedícií Peniaze. Sledovali vzdelávacie videá a riešili vedomostné kvízy zamerané na oblasť financií. Súťažili v 10 kolách. V každom kole zbierali body za vyriešené vedomostné kvízy a pritom sa dozvedeli zaujímavé informácie o  hospodárskych krízach, zrode bankovníctva, druhoch platidiel, význame peňazí, finančných inštitúciách a  fungovaní trhu. Veľmi poučné boli témy moje financie, rodinné hospodárenie, štát a financie, svet reklamy , osobné údaje či elektronické bankovníctvo. Výhercom tričiek Samuelovi Mišlanovi z 8.A a Alexandrovi Čiževskému z 9.A srdečné blahoželáme.

Beáta Ľubiščáková


Comments are closed.