Nové opatrenia v súvislosti s COVID-19

V vzhľadom k súčasnej situácii a v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR sa s okamžitou platnosťou:

a) ruší ranné schádzanie detí. Deti môžu prichádzať do školy od 7:00 h.

b) ruší konanie všetkých krúžkov.

c) povinnosť nosenia rúšok počas vyučovania sa rozširuje aj na žiakov prvého stupňa.

Školský klub detí bude fungovať ďalej, pričom sa deti nebudú premiešavať a v jednej skupine budú len žiaci jednej triedy.

Odporúčame rodičom nainštalovať si do mobilu aplikáciu Edupage. Skvalitní a zrýchli sa tým vzájomná komunikácia.

Ďakujem za pochopenie. Alexander Fecura, riaditeľ školy

Comments are closed.