Zápis do 1. ročníka už od 27. apríla

Už zajtra, 27. apríla 2020 sa začne zápis detí do 1. ročníka našej základnej školy, pričom potrvá do 30. apríla 2020. V súvislosti s koronakrízou bude mať zápis oproti minulým rokom niekoľko osobitostí.

  1. Najjednoduchšie pre všetkých je vyplniť elektronickú prihlášku na stránke zslabhe.edupage.org. Elektronická prihláška bude rodičom budúcich prváčikov sprístupnená v pondelok 27. apríla 2020.
  2. Rodičia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku, budú môcť vyplniť papierovú formu prihlášky priamo v Základnej škole Laborecká 66 Humenné v dňoch 27.4.2020 – 30.4.2020 v čase od 13.00 h do 15.00 h za týchto podmienok:
  • zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa
  • každý rodič musí mať rúško a je povinný si pri vstupe dezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným roztokom, rozostupy medzi čakajúcimi musia byť minimálne 2 m
  • na vyplnenie prihlášky, ktorá bude k dispozícii pri vchode do školy, použije rodič vlastné pero
  • rodič podľa možnosti prinesie fotokópiu rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu

Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka bude rodičom zaslané do elektronickej schránky, resp. listom doporučene do 30. júna 2020.

Akékoľvek otázky vám budú zodpovedané na čísle 0905 433 945 a na riaditel@zslaborecka.sk.

Comments are closed.