S kamarátkou Energiou pre deti a mládež

13. januára sa zúčastnili naši žiaci na podujatí projektu „S kamarátkou Energiou pre deti a mládež,“ ktoré pre ne pripravila formou zaujímavých aktivít Slovenská inovačná a energetická agentúra fungujúca pod Ministerstvom hospodárstva SR.

Jej cieľom bolo zvýšiť medzi žiakmi informovanosť v oblasti využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie praktickými aktivitami, ktoré si naši žiaci mohli vyskúšať. Žiaci 4. až 6. ročníka hravým interaktívnym spôsobom nadobudli mnohé poznatky z tejto oblasti, vyskúšali si tieto javy pomocou profesionálnych vedeckých prístrojov a pri tom si aj zasúťažili.

Jednotlivé aktivity prebiehali pod oficiálnymi názvami Sila vetra, Kúrime paličkami, Chutná elektrina, Energia spamäti, Preteky so svetlom a Žrúti energie.

Podujatie našich žiakov veľmi zaujalo a praktickými aktivitami si rozšírili vedomosti o využívaní energie a obnoviteľných zdrojov energie.
Tí najúspešnejší boli odmenení vecnými odmenami.

D. Cmarová

« 1 z 5 »

Comments are closed.