AHA! Krásna matematika

Dňa 18. decembra 2019 sa triedy 3.A a 4.B pod vedením Mgr. D. Horvátovej a Mgr. V. Timuľákovej zúčastnili výstavy v Prešove pod týmto názvom.

Koncept výstavy je unikátny, pretože prezentuje informácie vo forme zábavných úloh. Nenájdu sa tam žiadne exponáty za sklom, práve naopak, cieľom je, aby sa každý žiak pohral s exponátom a zažil jedinečnú skúsenosť,  ktorá prispeje ku kvalitnej spomienke. Žiaci sa touto formou stretli s Ludolfovým číslom, Pytagorovou vetou, malou násobilkou, Pascalovým trojuholníkom a mnohými ďalšími.

Medzinárodná výstava z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk presvedčila žiakov týchto tried, že matematické čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné, a to aj bez pera, papiera a knihy.

Mgr. V. Timuľáková

Comments are closed.