Projekt Zelená škola

     Naša škola sa zapojila do environmentálnej súťaže pod názvom ZELENÁ ŠKOLA MESTA , ktorú organizuje Komunitná nadácia mesta Humenné, Komisia životného prostredia a verejnej zelene a mesto Humenné.

      Súťaž je zameraná na propagáciu ochrany prírody a na zlepšovanie životného prostredia. Prebieha od októbra 2019 do júna 2020, kde každý mesiac musí škola splniť jednu environmentálnu úlohu, ktorá bude ohodnotená maximálne 10 bodmi plus 2,5 bodov            za extra splnenie. Maximálne môže škola získať počas súťaže 100 bodov. Víťazná škola môže dostať 1000 eur.

     Naša škola už splnila prvú aktivitu – Úvaha o zelenom meste Humenné.

S úvahou sa popasovali naši žiaci pod vedením svojich p. učiteliek na hodinách slovenského jazyka.

     Úvahy boli veľmi precítené a úprimné. Žiaci písali svoje predstavy, ako by malo vyzerať zelené mesto, vyjadrili sa k nášmu mestu, či je ozaj zelené a uviedli, čo by bolo potrebné v našom meste zmeniť.

     Po úvahe nasledovala ďalšia úloha, ktorá nás veľmi milo prekvapila – ZHOTOVENIE EKO VÝROBKU

     Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov a aj na hodinách výtvarnej výchovy mali vytvoriť ľubovoľný EKO VÝROBOK.

Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako žiaci vyrábali nádherné dielka.

Každá práca s fotografickou dokumentáciou a stručným popisom bude odoslaná p. T. Šudíkovi, predsedovi komisie životného prostredia a verejnej zelene.

Mgr. V. Belančinová

« 1 z 2 »

Comments are closed.