Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

17.10. sa uskutočnilo školské kolo OSJL, na ktorom sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka ( Ján Aľušík, Ema Banduričová, Nina Gombárová, Sofia-Anna Karšková, Tamara Volochová, Vanda Marinčáková, Tomáš Soták a Sandra Šafranová ).

Školské kolo OSJL pozostávalo z 3 častí:

  1. Práca s textom – úlohy na porozumenie textu z hľadiska všetkých jazykových rovín
  2. Transformácia textu – preštylizovanie ukážky na iný slohový útvar, postup, štýl
  3. Nepripravený rečnícky prejav na danú tému

Na prvých troch miestach sa umiestnili tieto žiačky:

Sofia-Anna Karšková s počtom 42 bodov, Nina Gombárová s počtom 39 bodov a Vanda Marinčáková s počtom 38 bodov.

Na 1. mieste sa umiestnila žiačka Sofia-Anna Karšková, ktorá nás bude reprezentovať aj        na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27. novembra 2019 v CVČ Humenné.

Sofii-Anne blahoželáme a držíme palce!

Darina Cmarová

Comments are closed.