Atletický viacboj 2019

Mnoho rokov organizuje tím učiteľov ZŠ Pugačevova atletický viacboj, v ktorom si môžu zmerať sily v športových disciplínach žiaci ročníkov 1 – 4 z rôznych škôl.

Aj tento rok sa žiaci aj našej školy zúčastnili obľúbenej športovej súťaže, aby dokázali, že naša škola žije športovým duchom. A veruže sa nám darilo.

Disciplíny:

  • beh na krátke a dlhé trate
  • skok do diaľky z rozbehu
  • šplh na žrdi
  • hod plnou loptou do diaľky

Súťaže sa zúčastnili za:

  1. roč. Daniela Sivecká, Andrej Jakubov
  2. roč. Kristína Hrešková, Viliam Andrejčák
  3. roč. Nina Dická, Peter Cvik
  4. 4.roč. Michelle Shakery, Ľuboš Rebej

Všetci súťažiaci sa snažili zo všetkých síl, o čom svedčí vybojované 3. miesto medzi siedmimi školami.

A umiestnenie jednotlivcov? Získali sme dve prvé miesta – Peter Cvik a Kristína Hrešková a ostatní si vybojovali zaslúžené tretie miesto.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

Darina Poláková

Comments are closed.