Ľubovniansky hrad – školský výlet, 5.A

Žiaci 5.A triedy si spríjemnili posledné dni školského roka školským výletom. 6. júna sa vybrali na Ľubovniansky hrad spolu s triednou učiteľkou, Mgr. D. Cmarovou a zástupkyňou riaditeľa školy, Mgr. V. Belančinovou.

 Počasie bolo nádherné a nálada výborná. Na Ľubovnianskom hrade privítali  žiakov sprievodcovia oblečení v dobových kostýmoch a aby to žiaci s prehliadkou hradu nemali ľahké, museli splniť viaceré úlohy. Až po ich splnení sa dostali ku klenotom, ktoré hrad ukrýval. Žiaci sa tak zároveň oboznámili s históriou hradu a prezreli si mnohé tajomné zákutia hradu.

Žiakov veľmi zaujal aj skanzen, v ktorom sa zoznámili so životom slovenského dedinského človeka, jeho remeslami i architektúrou.

D. Cmarová

« 1 z 4 »

Comments are closed.