Ekokódex

Po plnení aktivít programu Zelená škola si komunita našej školy vytvorila záväzky, ktoré sa žiaci a pracovníci školy budú snažiť dodržiavať, Ekokódex. Je to naše verejné prehlásenie postojov a hodnôt školy vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Za výtvarné stvárnenie Eko – kódexu ďakujeme pani učiteľke Belančinovej a žiakom 7 a 9 ročníka, ktorí pripravili expozíciu vo vestibule školy.

Comments are closed.