Aktivita SOS ZEM

Žiaci 7.A pri príležitosti Dňa Zeme, sa zamerali na riešenie hlavného problému na Zemi – Narušenie rovnováhy klímy. Najprv sledovali film – HOME, ktorý poukazuje na súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problémov života na Zemi. Svoje zistené informácie zapisovali do pracovného listu – Karta pozorovateľa.

Následne zadefinovali hlavný problém, príčiny a dôsledky problému, ktoré sme si spoločne prediskutovali. Nezahanbili sa ani svojimi výtvarnými zručnosťami, kde usilovne sa ako včielky zapojili do aktivity STROMOVÝ DIAGRAM: KMEŇ –  znázorňuje problém, KORENE – označujú príčiny problému, KONÁRE a LISTY –  dôsledky problému, OVOCIE – možné riešenia problému, ŠKODCOVIA – predstavujú prekážky pri ich riešení.

Mgr. Laudová

Comments are closed.