ZŠ Laborecká privítala svojich žiakov

Čas prázdnin skončil a nastúpil nový školský rok. Škola otvorila svoje brány, aby opäť privítala svojich žiakov, ktorí  odpočinutí, s úsmevom na tvári prekročili jej prah. Vrátili sa späť k svojim spolužiakom, aby pokračovali v prehlbovaní už vzniknutých priateľstiev a získavaní nových vedomostí, istejší ako minulý rok.

Jej brány však prekročili aj najmladší žiaci – prváci, ktorí sa zvedavo obzerali okolo seba a hľadali svoju novú pani učiteľku.

Nový školský rok otvoril riaditeľ školy, PaedDr. Alexander Fecura, ktorý všetkých žiakov a prítomných rodičov privítal, poprial im, aby úspešne zvládli nový školský rok a aby škola sa pre všetkých stala druhým domovom, do ktorého sa radi vracajú. Zvlášť svoj príhovor adresoval najstarším žiakom – deviatakom, ktorých čaká ich prvá životná skúška a tou je Testovanie 9. Nezabudol ani na najmladších žiakov a zaželal im, aby tento školský rok zvládli hravo a aby sa v škole cítili príjemne.

Na otvorení nového školského roka sa zúčastnila aj zástupkyňa Mestského úradu Odboru školstva v Humennom PhDr. Katarína Baraníková a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Viera Belančinová.

O príjemnú atmosféru sa pričinili naše žiačky – speváčky, Tamara Volochová a Vanda Marinčáková a básnickým slovom sa prihovorila Diana Andrejčáková.

Po slávnostnom otvorení sa pobrali žiaci spolu s triednymi učiteľmi do svojich tried.

D.Cmarová

Comments are closed.