Svetový deň vtáctva

Projekt: ZELENÁ ŠKOLA.
1. apríl obdobie kedy rôzne druhy vtákov začínajú priletovať na naše územie z teplých krajín. Naše členky kolégia Zelenej školy si pripravili ešte skôr rôzne aktivity na hodinách biológie. Aké semená sú vhodné pre vtáky? sťahovavé, čiastočne sťahovavé vtáky – aký je rozdiel? ale aj rôzne maľovanky a zaujímavosti z vtáčej ríše.

Comments are closed.