2% z daní pre ZŠ Laborecká

Vážení rodičia, vážení priatelia Základnej školy Laborecká 66 Humenné,

v záujme zlepšenia materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti naša škola úzko spolupracuje s občianskym združením Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul. Humenné, ktoré vzniklo práve Vašou zásluhou. Združenie bolo aj v tomto roku zaregistrované ako prijímateľ podielu zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V posledných rokoch boli z prostriedkov získaných z 2 % daní zakúpené školské lavice, stoličky, šatňové skrinky a školské tabule. V tomto roku by sme chceli za získané peniaze opäť kúpiť pre ďalšie triedy kovové šatňové skrinky.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o venovanie podielu zo zaplatenia svojej dane práve občianskemu združeniu ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV LABORECKÁ a tým zároveň našej škole.

Ak sa tak rozhodnete a ste zamestnanec:

 1. Do 15.02.2017požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od Združenia rodičov. Keďže každý rodič bol aktívny a dobrovoľne pomáhal škole, potvrdenie Vám Združenie rodičov na požiadanie vystaví.
 4. Vyplňte Vaše údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať do tlačiva Vyhlásenia, ktoré je k dispozícii na sekretariáte školy a u triednych učiteľov.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením (ak ste poukázali 3% z dane, aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!), doručte do 28.04.2017na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne do 27.04.2017 riaditeľovi školy, ktorý tlačivá doručí na daňový úrad miesto Vás.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Pri vypĺňaní daňového priznania vyznačte do už uvedených rubrík na poukázanie 2% (3%) z dane údaje občianskeho združenia (názov, IČO), ktoré sú uvedené nižšie. Uvediete tiež výšku poukázanej dane, musí byť minimálne 2 €.
 2. Daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31.03.2017.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 4. V prípade, ak ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a uplatníte si 3% poukázanej dane, priložte potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby konzultujte s predsedníčkou ZRPŠ alebo riaditeľom ZŠ.

Názov: Združenie rodičov a priateľov školy Laborecká ul. Humenné

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Laborecká 66, 066 01 Humenné

IČO: 42384613

 

Na stiahnutie:

Comments are closed.