Otvorenie školského roka

Opäť tu máme nový školský rok 2016/2017.Deviataci nám odišli a objavili sa nové tváričky – naši prváci, ktorí prvýkrát prekročili bránu školy.

Ráno žiakov privítalo upršané ráno, takže miesto plánovaného tradičného privítania žiakov pred školou, žiaci šli priamo do tried, kde sa zvítali so svojimi učiteľmi a dostali pokyny na ďalšie dni.

Najdlhšie sa zdržali prváci, ktorí zasadli do lavíc plní očakávania, čo sa bude diať, ako si postupne budú zvykať. Do svojich dvoch, pekne vyzdobených tried, prišli spolu so svojimi rodičmi. Tu ich privítali ich triedne pani učiteľky, pán riaditeľ i p.Burešová, vedúca OŠ, ktorí zároveň popriali deťom , aby sa im v škole darilo a mali tie najlepšie známky. Potom sa predstavili žiaci a tí odvážnejší i zarecitovali pekné básničky. Nakoniec šli do školskej jedálne, kde na nich čakalo sladké pohostenie. Medzitým ich rodičia v triedach dostali inštrukcie o pomôckach, školskom klube i o práci ich ratolestí v škole.

Takže práca žiakov po dvojmesačnom ničnerobení sa začala a všetci učitelia našej školy želajú žiakom, aby sa im v tomto roku darilo a dosahovali tie najlepšie výsledky.

Darina Poláková

Comments are closed.