Faktúry – škola

Faktúry december 2020
zverejnené: 5.1.2021

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
1420003111 Teplo 3 356,76 28.12.2020 HES Humenné 31728812 28.12.2020
2500234641 Voda 558,47 21.12.2020 VVS Košice 36570460 21.12.2020
5204153 Odvoz odpadu ŠJ 21,60 18.6.2020 ESPIK GROUP Orlov 46754768 16.12.2020
208015046 Školské potreby 98,97 123/2020 16.12.2020 AD REM Bratislava 11782889 16.12.2020
1420003091 Teplo 6 065,39 10.12.2020 HES Humenné 31728812 16.12.2020
20200177 Údržba programu ŠJ 240,00 10.12.2020 JIS-SK Prešov 45687951 14.12.2020
1512020 BOZP 84,00 14.12.2020 Ing. F. Marinčák Ohradzany 50013319 14.12.2020
202010092 Dezinfekcia 400,00 121/2020 11.12.2020 PD Habura Habura 36468100 11.12.2020
12020313 Ochranné rúška 504,00 122/2020 11.12.2020 Ľ. Kurpas L. Mikuláš 32593082 11.12.2020
20200712 Notbook 659,00 120/2020 9.12.2020 IKAS Humenné 36475891 9.12.2020
2020079 Zasklenie okna 115,00 115/2020 9.12.2020 Ľ Beca Humenné 34290087 9.12.2020
2001506 Informatika s Emilom3 108,00 119/2020 9.12.2020 Indícia Bratislava 50206621 9.12.2020
150 Revízia výťahu 60,90 9.12.2020 J. Karandušovský Humenné 14297396 9.12.2020
10200095 Pranie pradla ŠJ 11,25 9.12.2020 Antoňáková Humenné 447725051 9.12.2020
2011220718 Elektrina 781,04 8.12.2020 BCF  B. Bystrica 51966255 8.12.2020
2020005125 Office Professional Plus 2019 47,97 118/2020 8.12.2020 SD-Keys Trstená 53398548 8.12.2020
20429698 Nábytok 331,80 116/2020 3.12.2020 B2B partner Bratislava 44413467 4.12.2020
1022729001 Telefón 87,92 4.12.2020 T Bratislava 35763469 4.12.2020
5203992 Odvoz odpadu ŠJ 28,80 5.12.2020 ESPIK Group Orlov 46754768 4.12.2020
20094108 Koberec 53,69 117/2020 3.12.2020 Friendly Stores Praha 04124472 3.12.2020
8150687160 Plyn 66,00 3.12.2020 SPP Bratislava 3515256 3.12.2020
1020110186 Výkon zodpovednej osoby 36,00 3.12.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 3.12.2020
20200229 Zálohovanie dát 33,00 3.12.2020 Križan Košice 52062589 3.12.2020
2123477 Prenájom rohože 20,64 3.12.2020 Lindstrom Trnava 35742364 3.12.2020

Faktúry oktober 2020
zverejnené: 6.11.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2000460 ČP – ŠJ  134,40 99/2020 29.10.2020 Elektroservis Vranov nad Topľou 44602731 29.10.2020
20201541 Rúška 264,00 102/2020 29.10.2020 Ing. Ľ. Kurpas L. Mikuláš 32593082 29.10.2020
20006 LED osvetlenie 713.00 101/2020 27.10.2020 Ľubomír Filip Humenné 46475362 27.10.2020
3120202360 HV 5 roč. 33,40 96/2020 27.10.2020 Mladé letá Bratislava 31333176 27.10.2020
2000405704 Testovanie T9 MAT 66,30 92/2020 23.10.2020 Orbis Pictus Bratislava 0017323266 23.10.2020
2001093 Zámok v šatníkovej skrinke 30,00 90/2020 23.10.2020 ABAmet Galanta 47966947 23.10.2020
20200549 Wifi  karta 25,00 100/2020 20.10.2020 IKAS s.r.o Humenné 36475891 21.10.2020
1212020 BOZP, PO 168,00 20.10.2020 Ing. Marinčák, Ohradzany 50013319 20.10.2020
109305 Učebnice Hravá technika 113,50 97/2020 19.10.2020 TAKTIK Košice 45258767 20.10.2020
20190020 Žalúzie  627,40 84/2020 16.10.2020 MASTA Humenné 46916725 19.10.2020
20200545 Inštalácia sietí LAN  255,00 98/2020 19.10.2020 IKAS s.r.o Humenné 36475891 19.10.2020
202010060 Dezinfekcia  1008,00 95/2020 29.10.2020 PD-Habura a.s. Habura 36468100 16.10.2020
202000448 HN školské potreby 232,40 94/2020 15.10.2020 TOMINO Snina 32374232 16.10.2020
5520019408 Kancelársky papier 141,00 91/2020 13.10.2020 OFFICE DEPOT Bratislava 36192384 16.10.2020
10200077 Pranie pradla ŠJ 10,35 8.10.2020 Antoňáková Humenné 447725051 12.10.2020
2105334 Prenájom rohože 20,64 8.10,2020 Lindstrom Trnava 35742364 12.10.2020
5203008 Odvoz odpadu-ŠJ 21,60 8.10.2020 ESPIK Group Orlov 46754768 12.10.2020
1202002939 Učebnice Vlastiveda, Prírodoveda 192,50 93/2020 12.10.2020 AITEC Bratislava 43829171 12.10.2020
2009220553 Elektrina 706,63 8.10.2020 BCF B. Bystrica 51966255 12.10.2020
1420002525 Teplo 2292,19 12.10.2020 HES Humenné 31728812 12.10.2020
5220291266 Grafický tablet 95,70 88/2020 7.10.2020 Alza.sk Bratislava 36562939 7.10.2020
2020005 Hra o emóciach 12,90 86/2020 5.10.2020 LUDOPOLIS Bratislava 47619431 6.10.2020
20200194 Zálohovanie dát 33,00 5.10.2020 Križan Košice 52062589 6.10.2020
8180630186 Plyn 34,00 5.10.2020 SPP Bratislava 35815256 6.10.2020
1022729001 Telefón 111,85 6.10.2020 T Bratislava 35763469 6.10.2020
200125 Tonery 162,52 85/2020 5.10.2020 VARPEX Humenné 32392770 6.10.2020
200682 Zariadenie do školskej kuchyne 167,90 79/2020 5.10.2020 GASTRO-GALAXI Koprivnica 41231082 6.10.2020
2020002440 Plastové rúška 72,01 87/2020 5.10.2020 JUST PRINT Bratislava 47689196 5.10.2020
1020100187 Výkon zodpovednej osoby 36,00 1.10.2020 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 1.10.2020
202007294 Dezinfekcia, čistiace prostriedky  143,51 83/2020 1.10.2020 Kridla, s.r.o Humenné 36466778 1.10.2020
20018 Učebnice náboženstvo 52,93 60/2020 1.10.2020 NITECH Prešov 36455580 1.10.2020
202007296 Kancelárske potreby  54,50 82/2020 1.10.2020 Kridla, s.r.o Humenné 36466778 1.10.2020
202007295 Dezinfekcia, čistiace prostriedky  143,51 81/2020 1.10.2020 Kridla, s.r.o Humenné 36466778 1.10.2020
200090 Výmena svietidiel za LED 2408,20 77/2020 1.10.2020 Milan Kondis Duchnovičova 2 Humenné 46224165 1.10.2020

Faktúry september 2020
zverejnené: 1.10.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2500185377 Voda 390,58 30.9.2020 VVS Košice 36570460 30.9.2020
105 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 30.9.2020 Karandušovský Humenné 14297396 30.9.2020
70915924 Bez kriedy plus 18,00 28.9.2020 Komenský Košice 43908977 29.9.2020
20201416 Nádoba na toner 27,42 80/2020 28.9.2020 DT-TRADING V. Krtíš 26843270 28.9.2020
1420002243 Teplo 2 280,70 16.9.2020 HES Humenné 31728812 17.9.2020
1181 Odvoz odpadu 178,20 16.9.2020 TS Humenné 00186155 17.9.2020
202006832 Savo, papierové utierky 175,76 78/2020 17.9.2020 Kridla s.r.o Humenné 36466778 17.9.2020
200897 Odvoz odpadu ŠJ 31,20 16.9.2020 ESPIK GROUP Orlov 46754768 17.9.2020
2008220610 Elektrina 278,40 8.9.2020 BCF B. Bystrica 51966255 14.9.2020
6526020740 Poistka žiaci 179,82 14.9.2020 KOOPERATÍVA Bratislava 00585441 14.9.2020
2657000971 Poistka  102,55 14.9.2020 UNIQA Bratislava 00653501 14.9.2020
2096383 Prenájom rohože 5,77 14.9.2020 Lindstrom Trnava 35742364 14.9.2020
5220255372 Redukcia, USB 27,60 76/2020 8.9.2020 Alza.sk Bratislava 36562939 8.9.2020
8648987164 Plyn 11,00 7.9.2020 SPP Bratislava 35815256 7.9.2020
20200166 Zálohovanie dát 33,00 7.9.2020 KRIŽAN Košice 52062589 7.9.2020
1020090174 Výkon zodpovednej osoby 36,00 7.9.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 7.9.2020
1022729001 Telefón 87,95 7.9.2020 T Bratislava 35763469 7.9.2020
201000027 Interaktívna tabuľa, notebbok 1 978,00 74/2020 7.9.2020 GOTANA s. r. o Nedanice 46279491 7.9.2020

Faktúry august 2020
zverejnené: 6.9.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2000402803 Učebnice 238,00 70/2020 31.8.2020 ORBIS PICTUS Bratislava 0017323266 31.8.2020
202000375 Školské potreby pre žiakov do 1. roč. 15,26 75/2020 31.8.2020 TOMINO Snina 1020714552 31.8.2020
2020001073 Učebnice 96,40 51/2020 25.8.2020 Mladé letá Bratislava 31333176 27.8.2020
2020129 Online vzdelávací program 70,00 71/2020 26.8.2020 Miles s.r.o. Moravský Svätý Ján 36285609 27.8.2020
200107 Tabuľa označenie ZŠ 54,00 73/2020 27.8.2020 WM Agentúra 50469665 27.8.2020
10200048 Pranie pradla ŠJ 12,15 27.8.2020 Antoňaková  Humenné 447725051 27.8.2020
10200064 Pranie pradla ŠJ 7,65 27.8.2020 Antoňaková  Humenné 447725051 27.8.2020
5202339 Odvoz odpadu zo Šj 7,20 25.8.2020 ESPIK Group Orlov 46754768 27.8.2020
2000402584 Učebnice  283,50 55/2020 25.8.2020 Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 0017323266 26.8.2020
152200094 Licencia na šk, rok 2020/2019 199,00 69/2020 28.8.2020 AGEMSOFT Bratislava 35782391 26.8.2020
202000346 Školské potreby pre žiakov do 1. roč. 183,12 68/2020 26.8.2020 TOMINO Snina 1020714552 26.8.2020
5220241133 Redukcia Venton VGA 16,70 72/2020 26.8.2020 ALZA.sk Bratislava 36562939 26.8.2020
20201413 Učebnice 1 341,00 67/2020 24.8.2020 Libea Terra Bratislava 35927097 24.8.2020
2000028 Doména  87,35 24.8.2020 NETWORKAT. Lomnica 44428677 24.8.2020
5920018747 Finančný spravodajca 26,40 24.8.2020 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 24.8.2020
2007220647 Elektrina 317,29 20.8.2020 BCF B.Bystrica 51966255 20.8.2020
1420001961 Teplo 2 298,13 20.8.2020 HES Humenné 31728812 20.8.2020
200103 Tabule na označenie ŠJ, ŠKD, CVČ 90,00 66/2020 19.8.2020 WM Agentúra Humenné 50469665 19.8.2020
201311741 Vozík rudla  33,89 65/2020 18.8.2020 MADMAT Bratislava 36364398 18.8.2020
22200086 Učebnice 112,70 64/2020 14.8.2020 ABC edu Bratislava 51724561 14.8.2020
8093020465 Poistka 525,91 4.8.2020 ČSOB Bratislava 31325416 5.8.2020
1022729001 Telefón 87,95 5.8.2020 T Bratislava 35763469 5.8.2020
1020080175 Výkon zodpovednej osoby 36,00 4.8.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 5.8.2020
20200150 Zálohovanie dát 33,00 4.8.2020 Križan Košice 52062589 5.8.2020
8648961446 Plyn 7,00 4.8.2020 SPP Bratislava 35815256 5.8.2020

Faktúry Júl  2020
zverejnené: 3.8.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
1020072480 Jednorázový ročný poplatok   144,00 30.7.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 30.7.2020
2079209 Prenájom rohože 10,32 17.7.2020 Lindstrom Trnava 35742364 17.7.2020
1420001679 Teplo 2334,62 16.7.2020 HES Humenné 31728812 16.7.2020
200100614 Učebnice 658,70 58/2020 13.7.2020 UniKnihy Bratislava 36683132 14.7.2020
1202205222 Tlačivá 92,69 63/2020 14.7.2020 ŠEVT B. Bystrica 31331131 14.7.2020
4201098 Odvoz odpadu ŠJ 21,60 13.7.2020 ESPIK GROUP Orlov 46754768 14.7.2020
1020042 Pranie prádla  ŠJ 13,05 13.7.2020 Antoňáková Humenné 447725051 14.7.2020
2006220368 Elektrina 558,34 7.7.2020 BCF Bratislava 51966255 7.7.2020
1022729001 Telefón 87,98 7.7.2020 T Bratislava 35763469 7.7.2020
202015277 Pedagogický diár 48,00 62/2020 6.7.2020 RAABE Bratislava 35908718 7.7.2020
20200125 Zálohovanie dát 33,00 7.7.2020 Križan Košice 52062589 7.7.2020
8180554535 Plyn 7,00 7.7.2020 SPP Bratislava 35815256 7.7.2020
1020070196 Výkon zodpovednej osoby 36,00 1.7.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 2.7.2020

Faktúry Jún  2020
zverejnené: 1.7.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
0602020 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 30.6.2020 Karandušovský Humenné 14297396 30.06.2020
20206061 PZ náboženstvo  70,40 59/2020 26.6.2020 Don Bosco Bratislava 00586421 29.06.2020
4752 Učebnice náboženstvo 75,30 50/2020 26.6.2020 KPKC Levoča 35581441 29.06.2020
102000132 Prírodoveda 4. roč.  201,60 54/2020 26.6.2020 EXPOL pedagogika Bratislava 35711302 29.06.2020
2000433 Učebnice Informatika  222,75 52/2020 26.6.2020 Indícia Bratislava 50206621 29.06.2020
0120098 Učebnice AJ 358,00 57/2020 29.6.2020 Juvenia-Education Poprad 37886657 29.06.2020
1212003795 Učebnice 2.3.4 roč. 560,45 53/2020 26.6.2020 AITEC Bratislava 43829171 29.06.2020
2500128445 Voda 193,51 26.6.2020 VVS Košice 36570460 29.06.2020
2020067 CH a F tabuľky 88,30 4982020 22.6.2020 Musica Liturgia Bratislava 35856084 22.6.2020
2070522 Prenájom rohože 19,42 22.6.2020 Linstrom Trnava 35742364 22.6.2020
1420001397 Teplo 2 047,67 16.6.2020 HES Humenné 31728812 16.6.2020
9120002173 ASC agenda komplet 399,00 48/2020 16.6.2020 ASC Bratislava 31361161 16.6.2020
872 Odvoz odpadu 148,50 16.6.2020 TS Humenné 00186155 16.6.2020
120054286 Stravné kupóny 1 455,40 47/2020 8.6.2020 UP Slovensko Bratislava 31396674 9.6.2020
2005220450 Elektrina 304,97 8.6.2020 BCF B. Bystrica 51966255 9.6.2020
1022729001 Telefón 87,95 8.6.2020 T Bratislava 35763469 9.6.2020
1052020 Dezinfekcia 210,00 45/2020 3.6.2020 Zapo Group Humenné 45003483 3.6.2020
1520200348 Bezp. kľúče 59,40 4682020 3.6.2020 Metalia Bratislava 31379486 3.6.2020
202026 Odbor. Prehliadka ele. zar. 240,00 43/2020 1.6.2020 Ing. J. Struňák Jasenov 335 44014571 2.6.2020
1020060137 Výkon zodpovednej osoby 36,00 1.6.2020 Ososbnyudaj.sk  Košice 50528041 2.6.2020
20200109 Zálohovanie dát 33,00 2.6.2020 Križan Košice 52062589 2.6.2020
33 Odborná prehliadka plyn. zaria. 20,00 44/2020 1.6.2020 Š. Barnik Koškovce 41083903 2.6.2020
8610196975 Plyn 7,00 1.6.2020 SPP Bratislava 35815256 2.6.2020

Faktúry Máj  2020
zverejnené: 1.6.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
1302002530 Rúško jednoráz. 23,38 42/2020 25.5.2020 Fast Web Bratislava 46720804 25.5.2020
0872020 Dezinfekčný prostriedok 164,64 41/2020 22.5.2020 ZAPO Group Humenné 45003483 22.5.2020
2060566 Prenájom rohože 18,19 22.5.2020 Lindstrom Trnava 35742364 22.5.2020
1420001115 Teplo 2359,01 18.5.2020 HES Humenné 31728812 19.5.2020
2000181 Oprava kotla v ŠJ 442,92 38/2020 19.5.2020 Elektroservis  Vranov N/T 44602731 19.5.2020
2507002022 Poistka 151,19 18.5.2020 UNIQA Bratislava 00653501 19.5.2020
200065 Toner 23,40 40/2020 19.5.2020 VARPEX Humenné 32392770 19.5.2020
2020158 Príručka pre kronikára 14,60 39/2020 15.5.2020 RVC Michalovce 35532882 15.5.2020
2004220412 Elektrina 303,86 13.5.2020 BCF  B. Bystrica 51966255 12.5.2020
1022729001 Telefón 87,95 5.5.2020 T Bratislava 35763469 6.5.2020
1020050122 Výkon zodpovednej osoby 36,00 4.5.2020 osobnyudaj,sk  Košice 50528041 6.5.2020
2020161 Inzerát 35,00 37/2020 5.5.2020 LINI PRESS Humenné 36716944 6.5.2020
20200093 Zálohovanie dát 33,00 5.5.2020 Križan Košice 35062589 6.5.2020
8668229748 Plyn 14,00 5.5.2020 SPP Bratislava 35815256

Faktúry Apríl  2020
zverejnené: 4.5.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
5590033018 WINIEU 83,65 27.4.2020 IVES Košice 00162957 27.4.2020
202000087 Študentský časopis 48,00 27.4.2020 KOMENSKÝ VIRAL Košice 52247040 27.4.2020
2051669 Prenájom rohože 19,42 24.4.2020 Lindstrom Trnava 35742364 24.4.2020
2020148 Inzerát – zápis do 1. ročníka 50,00 35/2020 20.4.2020 LINI PRESS Humenné 36716944 21.4.2020
202000436 Profi mopy, handry 73,80 36/2020 20.4.2020 EKOS partner Svätý Júr 50146688 20.4.2020
1420000833 Teplo 4 474,04 16.4.2020 HES Humenné 31728812 16.4.2020
2003220517 Elektrina 583,14 15.4.2020 BCF B. Bystrica 51966255 15.4.2020
1022729001 Telefón 87,95 15.4.2020 T Bratislava 35763469 15.4.2020
2657001166 Poistka 35,63 15.4.2020 UNIQA Bratislava 00653501 15.4.2020
4200585 Odvoz odpadu ŠJ 7,20 15.4.2020 ESPIK GROUP Orlov 46754768 15.4.2020
0382020 BOZP 84,00 2.4.2020 Ing. Marinčák Ohradzany 50013319 6.4.2020
5100035992 Plyn 36,00 6.4.2020 SPP Bratislava 35815256 6.4.2020
1020040128 Výkon zodpoved. osoby 36,00 1.4.2020 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 6.4.2020
20200067 Zálohovanie dát 33,00 6.4.2020 ENTERPRISES Košice 52062589 6.4.2020
625200018 Inzerát zápis do 1.roč. 62,88 34/2020 3.4.2020 Region Press Trnava 36252417 3.4.2020
200102005 Dezinfekčné prostriedky 160,95 33/2020 2.4.2020 TUALMED Svidník 51963388 2.4.2020

Faktúry Marec  2020
zverejnené: 5.4.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
20407083 Rohože  133,40 32/2020 31.3.2020 B2B partner Bratislava 44413467 31.3.2020
0132020 Revízia výťahu v ŠJ 65,90 30.3.2020 Karandušovský
Nám. Slobody 61 Humenné
14297396 30.3.2020
2041907 Prenájom rohože 18,19 27.3.2020 Lindstrom Trnava 35742364 27.3.2020
2500070314 Voda 709,21 25.03.2020 VVS Košice 36570460 25.3.2020
202008386 Bavlnené rúška 156,00 31/2020 23.3.2020 INTERMEDIC SK. S.r.o 50454854 23.3.2020
202000144 HN školské potreby 249,00 30/2020 23.3.2020 TOMINO Snina 32374232 23.3.2020
200047 Plagáty zápis do 1. ročníka 257,53 22/2020 23.3.2020 WM Agentúra Humenné 50469665 23.3.2020
2020011 Inzerát zápis do 1. ročníka 60,00 26/2020 20.3.2020 1. Humenská a.s. Humenné 46995498 20.3.2020
625200013 Inzerát zápis do 1. ročníka 188,64 29/2020 17.3.2020 Región press Trnava 36252417 18.3.2020
2001560 Tonery 79,11 28/2020 18.3.2020 EKO toner Žilina 47689650 18.3.2020
1420000551 Teplo 8 032,90 16.3.2020 HES Humenné 31728812 16.3.2020
202009 Odborná skúška elektrick. zariadenia  1 695,300 21/2020 16.3.2020 Ing. Ján Struňák Jasenov 335 44014571 16.3.2020
108 Odvoz odpadu 356,40 16.3.2020 TS Humenné 00186155 16.3.2020
1902011018 Čistiace prostriedky  84,46 25/2020 10.3.2020 Hagleitner Bratislava 35840790 16.3.2020
0292020 BOZP 84,00 16.3.2020 Ing. Marinčák Ohradzany 50013319 16.3.2020
10200012 Pradlo ŠJ 21,60 10.3.2020 Antoňáková  Kveta Humenné 447725051 16.3.2020
10200327 Adaptér pre ASUS 33,31 27/2020 15.3.2020 MECK s.r.o. Bardejov 50047299 16.3.2020
2002220539 Elektrina 1031,47 10.3.2020 BCF B. Bystrica 51966255 10.3.2020
202001691 Dezinfekčné prostr. 215,09 24/2020 10.3.2020 Kridla s.r.o Humenné 36466778 10.3.2020
1022729001 Telefón 87,95 10.3.2020 T Bratislava 35763469 10.3.2020
8180429339 Plyn 65,00 10.3.2020 SPP Bratislava 35815256 10.3.2020
1020030123 Výkon zodpov. osoby 36,00 10.3.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 10.3.2020
20200050 Zálohovanie dát 33,00 10.3.2020 ENTERPRISSES
Košice
52062589 10.3.2020
4200240 Odvoz odpadu zo ŠJ 28,50 10.3.2020 ESPIK Group Orlov 46754768 10.3.2020
261200521 Odpadkové koše 77,57 23/2020 9.2.2020 DOMO Slovakia spol s.r.o 35849002 9.3.2020

Faktúry február  2020
zverejnené: 2.3.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2020013 Rekonštrukcia WC 22 188,55 27.2.2020 STAVMIX RM Humenné 48077267 27.2.2020
2020005 Stavebné práce učebne 994,32 19/2020 27.2.2020 VHP Humenné 36509205 27.2.2020
2032973 Prenájom rohože 20,64 27.2.2020 Lindstrom Trnava 35742364 27.2.2020
3620021952 Toner 72,80 20/2020 27.2.2020 HEJ.sk Bratislava 35765038 25.2.2020
197885821 Kôš, filter, vrecka do vysávača 103,17 17/2020 25.2.2020 Alza.sk Praha 25.2.2020
5920004860 VS ročný prístup 165,00 18/2020 25.2.2020 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 25.2.2020
202005432 SME Grant 352,00 21.2.2020 Petit Press Bratislava 35790253 24.2.2020
2020013 Skipasy LK 280,00 16/2020 18.2.2020 SKI CENTRUM S: Ľubovňa 46007768 18.2.2020
520303361 Overenie váh a závaží v ŠJ 135,00 07/2020 18.2.2020 Slovenská legálna metrológia B. Bystrica 0037954521 18.2.2020
9001296331 Poštový poukaz 17,27 11/2020 18.2.2020 Slovenská pošta B. Bystrica 36631124 18.2.2020
1420000269 Teplo 5 726,27 13.2.2020 Teplo 31728812 13.2.2020
2001220523 Elektrina 1 063,96 10.2.2020 BCF B. Bystrica 51966255 13.2.2020
002132 Doprava žiakov na LK 550,00 06/2020 13.2.2020 SAD Humenné 36477508 13.2.2020
20200082 Montáž interaktívnej tabule 301,50 15/2020 13.2.2020 IKAS Humenné 36475891 13.2.2020
20200024 Čistenie kanalizácie  186,00 13/2020 12.2.2020 Vyčistíme východ Vranov/T 51915804 13.2.2020
102020 Kontrola váh v ŠJ 154,00 4/2020 11.2.2020 Ján Matta Závadka 41579429 13.2.2020
20200076 Servis výpoč. techniky 125,00 14/2020 10.2.2020 IKAS Humenné 36475891 13.2.2020
202010255 Učebné pomôcky 37,60 10.2.2020 E-GO Trnava 36251526 13.2.2020
4200138 Odvoz odpadu ŠJ 21,60 11.2.2020 ESPIK Group Orlov 46754768 13.2.2020
10200005 Prádlo ŠJ 15,30 6.2.2020 K. Antoňáková 447725051 7.2.2020
2024094 Prenájom rohože 20,64 3.2.2020 Lindstrom Trnava 35742364 7.2.2020
20200035 Záloha dát 33,00 3.2.2020 Križan Košice 52062589 7.2.2020
1020020123 Výkon zodpov. osoby 36,00 3.2.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 7.2.2020
420200693 Seminár 54,00 3.2.2020 VEMA Bratislava 31355374 7.2.2020
8170397648 Plyn 69,00 5.2.2020 SPP Bratislava 35815256 7.2.2020
8251901039 Telefón 87,95 6.2.2020 T Bratislava 35763469 7.2.2020
2000003 ČP pre ŠJ 134,40 05/2020 4.2.2020 ELEKTROSERVIS Vranov N/T 44602731 7.2.2020
2020002 Murárske práce v triedach 2 438,62 12/2020 3.2.2020 VHP Humenné 36509205 7.2.2020

Faktúry január  2020
zverejnené: 5.2.2020

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH  Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
20200043 Montáž interakt. tabule 289,01 10/2020 28.1.2020 IKAS Humenné 36475891 28.1.2020
20010173 Knihy  231,00 28.1.20120 CBS B. Bystrica 36754749 28.1.2020
920994225 Časopis Škola 25,00 28.1.2020 Juris Dat Bratislava 52829821 28.1.2020
6027200018 Ubytovanie žiakov na LK 1 404,00 22.1.2020 SOREA S. Ľubovňa 31339204 28.1.2020
10190159 Pracovné odevy 23,40 7.1.2020 Antoňáková Humenné 447725051 22.1.2020
200016 Toner 23,90 9/20020 22.1.2020 VARPEX Humenné 32392770 22.1.2020
720201358 Verzia 2020 303,00 16.1.2020 Vema Bratislava 31355374 22.1.2020
2 Maliarske práce 306,54 1/2020 7.1.2020 J. Burda SNP 20 Humenné 41083229 22.1.2020
3 Maliarske a natieračské práce 1 254,50 2/2020 7.1.2020 J. Burda SNP 20 Humenné 41083229 22.1.2020
2201220337 Elektrina 5,05 7.1.2020 BCF B. Bystrica 36597007 16.1.2020
2015042 Prenájom rohože 19,42 13.1.2020 Lindstrom Trnava 35742364 16.1.2020
4192336 Odvoz odpadu ŠJ 21,60 16.1.2020 ESPIK Group Orlov 46754768 16.1.2020
5041902007 Finančný spravodajca 32,57 16.1.2020 PP Žilina 31592503 16.1.2020
20200015 Zálohovanie dát 33,00 7.1.2020 ENTERPRISES Križan Košice 52062589 16.1.2020
1020010144 Výkon zodpovednej osoby 36,00 8.1.2020 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 16.1.2020
21927667 Žiak so ŠVVP 42,16 8.1.2020 RAABE Bratislava 35908718 16.1.2020
8639069108 Plyn 71,00 16.1.2020 SPP Bratislava 35815256 16.1.2020
1022729001 Telefón 87,95 2.1.2020 T Bratislava  35763469 16.1.2020

Faktúry december  2019
zverejnené: 31.12.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2019836 Externý HDD 48,90 108/2019 30.12.2019 IKAS Humenné 36475891 30.12.2019
190254 Tonery 446,16 107/2019 30.12.2019 VARPEX Humenné 32392770 30.12.2019
1419003145 Teplo 13 141,97 27.12.2019 HES Humenné 31728812 27.12.2019
2019825 PC zostava 982,75 106/2019 27.12.2019 IKAS Humenné 36475891 27.12.2019
2500025889 Voda 465,67 20.12.2019 VVS Košice 2020063518 20.12.2019
2200004839 Elektrina 900,00 19.12.2019 BCF B. Bystrica 36597007 19.12.2019
5219364673 Notebook, príslušenstvo 343,72 105/2019 17.12.2019 ALZA sk. Bratislava 36562939 17.12.2019
20190203 Sklad, stravné ŠJ aktualizácia 240,00 17.12.2019 JiS Prešov 45687951 17.12.2019
5519023120 Kancelárske potreby 199,81 103/2019 16.12.2019 OFFICE DEPOT 36192384 17.12.2019
20190202 Modul Obedy zadarmo 87,00 17.12.2019 JiS Prešov 45687951 17.12.2019
1419003122 Teplo 5 152,75 16.9.2019 HES Humenné 31728812 16.12.2019
2019775 Interaktívny set 1 746,32 102/2019 16.12.2019 IKAS Humenné 36475891 16.12.2019
2201120924 Elektrina 1 085,53 13.12.2019 BCF B. Bystrica 36957007 16.12.2019
169573629 Učebné pomôcky na HV 169,55 104/2016 16.12.2019 MUZIKER Bratislava 35840773 16.12.2019
1522019 Servis výťahu v ŠJ 60,90 13.12.2019 Karandušovský

Humenné

14297396 16.12.2019
19425284 Kancelársky nábytok 1 841,41 101/2019 10.12.2019 B2B partner Bratislava 44413467 12.12.2019
8247437726 Telefón 88,03 9.12.2019 T Bratislava 35763469 12.12.2019
1242019 BOZP 84,00 9.12.2019 Ing. F. Marinčak Ohradzany 47 50013319 12.12.2019
4192120 Odvoz odpadu ŠJ 28,80 10.12.2019 ESPIK GROUP Orlov 46754768 12.12.2019
2006022 Prenájom rohože 20,64 9.12.2019 Lindstrom Trnava 35742364 12.12.2019
10190140 Pranie pradla ŠJ 19,80 9.12.2019 K. Antoňáková 447725051 12.12.2019
19125099 Kancelárske kreslá 267,14 100/2019 5.12.2019 B2B partner Bratislava 44413467 5.12.2019
8658403655 Plyn 108,00 4.12.2019 SPP Bratislava 35815256 5.12.2019
20190227 Zálohovanie dát 33,00 4.12.2019 Križan, Košice 52062589 5.12.2019
84174352 Poradca 2020 65,80 4.12.2019 Poradca Žilina 36371271 5.12.2019
534190509 Stoličky do ŚJ 4 600,58 99/2019 3.12.2019 MY DVA Slovakia Bratislava 35937548 3.12.2019
2019062 Gigaset, káble 153,80 96/2019 3.12.2019 PHONEWORKS Humenné 46918612 3.12.2019
20191201 3D nápisy a výzdoba v ŠJ 340,00 97/2019 2.12.2019 M. Babinčák Michalovce 10711341 2.12.2019
2019736 Káble, myš 48,20 98/2019 2.12.2019 IKAS, Humenné 36475891 2.12.2019
1019120125 Výkon zodpoved. osoby 36,00 2.12.2019 Osobnyudaj. Košice 50528041 2.12.2012

Faktúry november 2019
zverejnené: 3.12.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2019136 Pokládka plávajúcej podlahy 1850,44 28.11.2019 STAVMIX RM Humenné 48077267 28.11.2019
1902007779 ČP – ŠJ 205,52 95/2019 27.11.2019 Hagleitner Bratislava 35840790 28.11.2019
1690845901 Logopédia 89,82 27.11.2019 FORUM Bratislava 46490213 28.11.2019
1419002837 Teplo 3 014,90 18.11.2019 HES Humenné 31728812 19.11.2019
342019 Maliarské práce 511,60 90/2019 18.11.2019 J. Burda Humenné 41083229 19.11.2019
2020191634 Kuchynský riad 230,77 94/2019 19.11.2019 PROPER Žilina 51014181 19.11.2019
3619137061 BOSCH kuchyn. robot 269,00 91/2019 14.11.2019 Hej.sk Bratislava 35765038 19.11.2019
1525 Odvoz odpadu 224,40 15.11.2019 TS Humenné 00186155 19.11.2019
201908134 SME noviny 120,00 19.11.2019 Petit Press Bratislava 35790253 19.11.2019
131159736 Hrnce 55,60 93/2019 18.11.2019 Copotrebujes.sk 48018457 19.11.2019
190276 Servis kosačky 25,00 92/2019 14.11.2019 JARKOP Humenné 62087182 19.11.2019
12252019 Stoly do ŠJ 2 208,30 87/2019 13.11.2019 ŠKOLEX Bratislava 31396763 14.11.2019
5047988117 ELEKTROLUX sporáky 701,94 86/2019 13.11.2019 MAll Slovakia Bratislava 35950226 14.11.2019
31190060 Doprava žiakov na Balaton 500,00 13.11.2019 EUROBUS Košice 36211079 14.11.2019
124236482 Gorenje  chladnička 265,50 88/2019 13.11.2019 ANDREA SHOP

D. Streda

36277151 14.11.2019
19040224 Pracovné odevy ŠJ 170,90 74/2019 13.11.2019 WINTEX Humenné 31700438 14.11.2019
8092019 Vodovodné batérie 162,86 84/2019 13.11.2019 UNIVERS Humenné 40122425 14.11.2019
167519 MORA mikrovlná rúra 66,89 89/2019 13.11.2019 SELEKTRA Partizánske 11741562 14.11.2019
4191858 Odvoz odpadu 28,80 12.11.2019 ESPIK Orlov 46754768 14.11.2019
2201020808 Elektrina 924,80 7.11.2019 BCF B. Bystrica 36597007 12.11.2019
2210144285 Voda 345,79 7.11.2019 VVS Košice 36570460 12.11.2019
70915924 Virtuálna  knižnica 198,72 7.11.2019 Komenský Košice 43908977 12.11.2019
2019008895 ASUS NT 743,52 85/2019 11.11.2019 Zdomu.sk Sp. N. Ves 36516244 11.11.2019
9119004514 ASC čip 349,00 83/2019 6.11.2049 ASC Bratislava 31361161 6.11.2019
8245237098 Telefón 87,46 6.11.2019 T Bratislava 35763469 6.11.2019
20190204 Zálohovanie dát 33,00 6.11.2019 Križan Košice 52062589 6.11.2019
190215 Tonery 25,80 82/2019 6.11.2019 VARPEX Humenné 32392770 6.11.2019
10190123 Pranie odevov v ŠJ 22,50 6.11.2019 K. Antoňáková

Humenné

44725051 6.11.2019
201902947 Oprava kotla v ŠJ 105,83 78/2019 5.11.2019 EUROGASTRO Prešov 44137761 5.11.2019
8600309402 Plyn 92,00 5.11.2019 SPP Bratislava 35815256 5.11.2019
191240005 Školenie 48,00 28.10.2019 INDÍCIA Bratislava 45736286 5.11.2019
1019110123 Výkon zodpov. osoby 36,00 5.11.2019 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 5.11.2019
21292209493 Tlačiva 30,80 5.11.2019 ŠEVT B.Bystrica 31331131 5.11.2019

Faktúry október 2019
zverejnené: 5.11.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
191240005 Seminár 48,00 28.10.2019 INDÍCIA Bratislava 45736286 29.10.2019
21922239 Žiak so ŠVVP 42,16 28.10.2019 RAABE Bratislava 35908718 29.10.2019
201900528 Študentský časopis 9,90 24.10.2019 Komenský Viral Košice 52247040 29.10.2019
1988335 Prenájom rohože 20,64 23.10.2019 Lindstrom Trnava 35742364 23.10.2019
2019150 EUROCLIP ramčeky 48,96 81/2019 21.10.2019 KIP Shop Bátovce 50030141 21.10.2019
20190586 HN – školské potreby 232,40 80/2019 18.10.2019 TOMINO Snina 32374232 18.10.2019
20190141 Oprava kotla v ŠJ 115,80 13/2019 18.10.2019 VALTIM Michalovce 17303010 18.10.2019
1419002552 Teplo 2 551,74 15.10.2019 HES Humenné 31728812 15.10.2019
2019634 Diagnostika PC 261,60 79/2019 15.10.2019 IKAS Humenné 36475891 15.10.2019
4191615 Odvoz odpadu ŠJ 28,80 15.10.2019 ESPIK Group Orlov 46754768 15.10.2019
2200920814 Elektrina 812,88 8.10.2019 BCF B. Bystrica 36597007 10.10.2019
8243014094 Telefón 111,73 8.10.2019 T Bratislava 35763469 10.10.2019
19040181 Pracovné odevy – ZŠ 416,06 73/2019 8.10.2019 WINTEX Humenné 31700438 10.10.2019
20190204 Teplomery do ŠJ 68,00 72/2019 8.10.2019 GAROMA Košice 14383730 10.10.2019
219350422 Diagnostika tlačiarne 232,72 77/2019 4.10.2019 Print Trade B. Bystrica 31585078 4.10.2019
8190283538 Plyn 52,00 2.10.2019 SPP Bratislava 35815256 4.10.2019
1019100130 Výkon zodpovednej osoby 36,00 2.10.2019 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 4.10.2019
20190185 Zálohovanie dát 33,00 3.10.2019 Križan Košice 52062589 4.10.2019
20190171 Servisný zásah 19,00 3.10.2019 Križan Košice 52062589 4.10.2019
10190108 Pranie prádla ŠJ 10,80 2.10.2019 Antoňáková Humenné 44725051 4.10.2019

Faktúry SEPTEMBER  2019
zverejnené: 1.10.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
1062019 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 27.9.2019 Karanduškovský Humenné 14297396 27.9.2019
191118 Kuchynský riad a vozíky 320,82 68/2019 25.9.2019 GASTRO-GALAXI Prešov 41231082 27.9.2019
292450 Lopty 220,88 76/2019 24.9.2019 KOŠÍK SIETE Nové Zámky 36556858 24.9.2019
2125566708 Voda 191,39 24.9.2019 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 24.9.2019
1520190603 Bezpečnostné kľúče 132,00 70/2019 19.9.2019 Metalia Bratislava 31379486 23.9.2019
1283 Odvoz odpadu 94,50 19.9.2019 TS Humenné 186155 23.9.2019
21918527 Integrácia v škole 46,75 19.9.2019 RAABE Bratislava 35908718 23.9.2019
190026 Inzerát 10,00 71/2019 20.9.2019 Vihorlat Press Humenné 36457370 23.9.2019
9100326140 Chladnička do ŠJ 209,00 20.9.2019 OKAY Bratislava 35825979 19.8.2019
1419002234 Teplo 2853,82 16.9.2019 HES Humenné 31728812 17.9.2019
282019 Maliarske a natieračske práce 253,82 69/2019 16.9.2019 Jozef Burda Humenné 41083229 17.9.2019
2019096 Izolačné dvoj sklo 106,00 67/2019 16.9.2019 STAVMIX RM Humenné 48077267 17.9.2019
8240841941 Telefón 87,46 9.9.2019 T Bratislava 35763469 17.9.2019
21917166 Prechod na nový zákon 35,00 16.9.2019 RAABE Bratislava 35908718 17.9.2019
19660 Odvoz odpadu 31,20 16.9.2019 Espik Group Orlov 46754768 17.9.2019
1979174 Prenájom rohože 5,77 16.9.2019 Lindstrom Trnava 35742364 17.9.2019
2200820555 Elektrina 287,59 9.9.2019 BCF B. Bystrica 36597007 11.9.2019
190184 Tonery 52,08 66/2019 9.9.2019 VARPEX Humenné 32392770 11.9.2019
72019 Pokladka podlahy a  maľba 2775,00 64/2019 6.9.2019 STAVMIX RM Humenné 48077267 6.9.2019
2019566 Servis PC a notbukov 350,00 65/2019 6.9.2019 IKAS Humenné 36475891 6.9.2019
022979 Vlajky SR a EU 70,66 62/2019 4.9.2019 2U spol.s.r.o Bratislava 17315786 4.9.2019
8140264997 Plyn 18,00 4.9.2019 SPP Bratislava 35815256 2.9.2019
2514653770 Telefón alarm 0,07 4.9.2019 Orange Bratislava 35697270 2.9.2019
1192208334 Osobný spis dieťaťa 21,72 63/2019 4.9.2019 ŠEVT B. Bystrica 31331131 2.9.2019
10190084 Pranie pradla ŠJ 14,40 2.9.2019 Antoňáková Humenné 44725051 2.9.2019
1019090118 Výkon zodpovednej osoby 36,00 2.9.2019 Osobný  udaj Košice 50528041 2.9.2019
2019541 Servis PC 87,50 60/2019 2.9.2019 IKAS Humenné 36475891 2.9.2019
190179 Tonery 52,98 61/2019 2.9.2019 VARPEX Humenné 32392770 2.9.2019
20190163 Zálohovanie dát 33,00 2.9.2019 Križan Košice 52062589 2.9.2019
2125550952 Voda 56,34 2.9.2019 Východo. vodárenska spol. Košice 36570460 2.9.2019
1900384 Učebnice AJ 957,00 54/2019 2.9.2019 Albion Books B. Bystrica 32016433 2.9.2019
190179 Valec záhradný 310,00 59/2019 26.8.2019 JARKOP Humenné 52087182 2.9.2019
190178 Traktor kosačka 1 680,00 58/2019 26.8.2019 JARKOP Humenné 52087182 2.9.2019

Faktúry AUGUST  2019
zverejnené: 2.9.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
21914609 Triedny učiteľ – doplnok 45,35 22.8.2019 RAABE Bratislava 35908718 26.8.2019
1419001982 Teplo 1 996,46 13.8.2019 HES Humenné 31728812 15.8.2019
8093020465 Poistka 525,91 8.8.2019 ČSOB Bratislava 31325416 13.8.2019
6526020740 Poistka 179,82 8.8.2019 KOOPERATIVA Bratislava 00585441 13.8.2019
2657000971 Poistka 102,55 8.8.2019 UNIQA Bratislava 00653501 13.8.2019
21914442 Doplnok Žiiak so ŠVVP 42,16 13.8.2019 RAABE Bratislava 35908718 13.8.2019
5919021743 FS 26,40 13.8.2019 PP Žilina 31592503 13.8.2019
70915924 Bezkriedy Plus 18,00 13.8.2019 Komenský Košice 43908977 13.8.2019
2200720802 Elektrina 295,74 8.8.2019 BCF B. Bystrica 36597007 8.8.2019
2125429551 Voda 95,38 8.8.2019 Vých. vodár. spol. Košice 36570460 8.8.2019
8238689607 Telefón 87,46 8.8.2019 T Bratislava 35763469 8.8.2019
21914274 Pedagogický diár 65,20 56/2019 8.8.2019 RAABE Bratislava 3508718 8.8.2019
1908765 Prvouka pre 2. roč. 59,40 53/2019 8.8.2019 TAKTIK Košice 45258767 8.8.2019
1019080119 Výkon zodpoved. osoby 36,00 8.8.2019 Ososbnyudaj Košice 50528041 8.8.2019
20190148 Záloha dát 33,00 8.8.2019 Križan Košice 52062589 8.8.2019
2019374 Inzerát 20,00 55/2019 8.8.2019 UNI PRESS 36716944 8.8.2019
8600233406 Plyn 9,00 8.8.2019 SPP Bratislava 35815256 8.8.2019

Faktúry júl  2019 – ZŠ
zverejnené: 14.8.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
193200170 Obrusovina PVC 157,44 51/2019 29.7.2019 Praktikt  Strážske 4491191 31.7.2019
1961569 Prenájom rohože 10,32 29.7.2019 Lindstrom Trnava 35742364 29.7.2019
1019072236 Osobný údaj 144,00 29.7.2019 Ososbnyudaj Košice 50528041 29.7.2019
1419001697 Teplo 2 368,46 15.7.2019 HES Humenné 31728812 15.7.2019
1902003114 Čistiace prostriedky 86,51 50/2019 12.7.2019 Hagleitner Bratislava 35840790 12.7.2019
5192414 Odpad ŠJ 28,80 10.7.2019 ESPIK Group Orlov 46754768 12.7.2019
2190620380 Elektrina 588,72 4.7.2019 BCF  B. Bystrica 36597007 8.7.2019
512019 BOZP a PO 84,00 8.7.2019 Ing. Marinčák František Ohradzany 47 50013319 8.7.2019
1690660001 Doplnok Kontrolná zložka riaditeľa 65,82 4.7.2019 FORUM Bratislava 46490213 8.7.2019
1192205472 Tlačiva 101,84 8.7.2019 ŠEVT B. Bystrica 31331131 8.7.2019
10227239001 Telefón 87,46 8.7.2019 T Bratislava 35763469 8.7.2019
190143 Toner 73,20 52/2019 3.7.2019 VARPEX Humenné 32392770 4.7.2019
20190014 Žalúzie do školskej kuchyne 379,53 46/2019 2.7.2019 MASTA Slovakia 46916725 3.7.2019
20190987 Knihy 35 kusov 346,50 47/2019 1.7.2019 CBS spol. s.r.o Kynceľová 36754749 3.7.2019
20190132 Záloha dár 33,00 1.7.2019 Križan Košice 52062589 3.7.2019
32919 Časopis 15,00 1.7.2019 PAMIKO Bratislava 31320007 3.7.2019
8170207326 Plyn 9,00 2.7.2019 SPP Bratislava 35815256 3.7.2019
215316625  Voda 313,62 1.7.2019 Vých. vodár. spoločnosť Košice 36570460 1.7.2019
20190093 Knihy Škola šachu 39,70 48/2019 26.6.2019 Slov. šachový zväz, Nové Zámky 17310571 1.7.2019
1953405 Prenájom rohože 20,64 1.7.2019 Lindstrom Trnava 35742364 1.7.2019
1019070131 Výkon zodpovednej osoby 36,00 1.7.2019 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 1.7.2019

Faktúry jún  2019 – ZŠ
zverejnené: 2.7.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
190705 Čítačka ID Bridge  K30 67,00 45/2019 24.6.2019 Dising Bratislava 35975946
970 Odvoz smetia 243,10 20.6.2019 TS Humenné 00186155
9119002169 aSc Agenda Komplet 399,00 18.6.2019 ASC Applied Bratislava 31361161 19.6.2019
21911495 Integrácia v škole 46,45 17.6.2019 RAABE Bratislava 35908718 19.6.2019
5191959 Odpad ŠJ 28,80 17.6.2019 ESPIK Group Orlov 46754768 19.6.2019
1419001412 Teplo 2 443,24 14.6.2019 HES Humenné 31728812 14.6.2019
0592019 Výťah ŠJ – údržba 60,90 14.6.2019 Karandušovský Humenné 14297396 14.6.2019
2190520846 Elektrina 667,58 10.6.2019 BCF B. Bystrica 36597007 14.6.2019
1022729001 Telefón 80,82 7.6.2019 T Bratislava 35763469 14.6.2019
20190108 Zálohovanie dát 33,00 7.6.2019 Križan Enterpprises Košice 52062589 14.6.2019
10190045 Pradlo ŠJ 10,80 7.6.2019 Antoňáková Humenné 44725051 14.6.2019
8619536476 Plyn 10,00 4.6.2019 SPP Bratislava 35815256 4.6.2019
2125200087 Voda 262,64 3.6.2019 Vých. vodár. spol. Košice 36570460 4.6.2019
1019060121 Výkon zodpovednej osoby 36,00 3.6.2019 Osobnyudaj.

sk Košice

50528041 4.6.2019
190800053 Tonery 29,00 42/2019 3.6.2019 Miroluk Plzeň 29123305 4.6.2019
Štartovné na medzinárodnú tanečnú súťaž 90,00 4.6.2019

Faktúry máj  2019 – ZŠ

zverejnené: 3.6.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
11901970 Tonery 231,50 42/2019 29.5.2019 MIROLUK Plzeň 29123305 31.5.2019
076/2019 Čistiaca sada na PC tech. 114,00 44/2019 29.5.2019 Peter Maško V. Krtíš 41284933 29.5.2019
191311868 Vetné členy – SJ 102,00 43/2019 29.5.2019 STIEFEL EUROCART  Bratislava 31360513 29.5.2019
1945170 Prenájom rohože 20,64 24.5.2019 Lindstrom Trnava 35742364 29.5.2019
2019025 Podlahárske práce 1 895,50 35/2019 27.5.2019 KaB Ľubomír Beca Humenné 34290087 27.5.2019
2019024 Zasklenie oknien 275,40 34/2019 27.5.2019 KaB Ľubomír Beca Humenné 34290087 27.5.2019
374332/2019 Hélium, balóniky 27,49 41/2019 24.5.2019 Aga24 s. r. o.

Český Těšín

03730689 24.5.2019
014032 Doprava žiakov do ŠVP 850,00 29/2019 23.5.2019 SAD Humenné 36477508 23.5.2019
21909240 Žiak so ŠVVP 41,86 23.5.2019 RAABE Bratislava 35908718 23.5.2019
1419001127 Teplo 2 752,13 20.5.2019 HES Humenné 3178812 20.5.2019
13055235 Škola v prírode 890,00 20.5.2019 CERES SLOVAKIA Bratislava 36533823 20.5.2019
362019 Odborná prehliadka plyn. zariad. 20,00 41/2019 20.5.2019 Štefan Barník Koškovce 41083903 20.5.2019
21908669 Triedny učiteľ aktualizácia 45,05 20.5.2019 RAABE Bratislava 35908718 20.5.2019
1690601501 Logopodémium diagnostika ak akualiz. 89,82 20.5.2019 FORUM Bratislava 46490213 20.5.2019
3220190562 Učebnice RJ 5,6 roč. 96,01 40/2019 20.5.2019 Mladé letá Bratislava 31333176 20.5.2019
201925 Odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov 320,00 39/2019 16.5.2019 Ján Struňák Jasenov 44014571 16.5.2019
1900211 Oplach do umývačky riadu 124,80 36/2019 14.5.2019 ELEKTROSERVIS VV Vranov n/Topľou 44602731 16.5.2019
5191509 Odvod odpadu – ŠJ 28,80 15.5.52019 ESPIK GROUP Orlov 46754768 16.5.2019
10190031 Pranie odevov ŠJ 14,40 9.5.2019 Antoňáková  Humenné 44725051 10.5.2019
12019023 Klip rámčeky 46,35 38/2019 10.5.2019 KIP Shops Bátovce 50030141 10.5.2019
2190420311 Elektrina 596,11 7.5.2019 BCF B. Bystrica 36597007 7.5.2019
19183 Podložky skladacie 198,00 37/2019 13.5.2019 Pebecom Košice 51796767 7.5.2019
8232352918 Telefón 71,50 6.5.2019 T Bratislava 35763469 7.5.2019
20190092 Zálohovanie dát 33,00 6.5.2019 ENTERPRISES Košice 52062589 7.5.2019
8600155869 Plyn 22,00 6.5.2019 SPP Bratislava 35815256 7.5.2019
1192202656 Tlačivá 33,80 3.5.2019 ŠEVT B. Bystrica 31331131 3.5.2019
1019040109 Výkon zodpovednej osoby 36,00 2.5.2019 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 3.5.2019

Faktúry apríl  2019 – ZŠ
zverejnené 3.5.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2125084515 Voda 272,18 30.4.2019 Vých. vodár. spol. Košice 36570460 30.4.2019
190459 Vozík 2 policový ŠJ 109,72 33/2019 30.4.2019 GASTRO-GLAXY Prešov 44103930 30.4.2019
1936503 Rohož 9,10 26.4.2019 Lindstrom Trnava 35742364 30.4.2019
1419000842 Teplo 6 873,59 24.4.2019 HES Humenné 31728812 25.4.2019
312019 Oprava strechy 180,00 33/2019 25.4.2019 JAMA TRANS Humenné 40122344 25.4.2019
21906913 Integrácia v škole 46,45 25.4.2019 RAABE Bratislava 35908718 25.4.2019
232019 BOZP 84,00 24.4.2019 Marinčák Ohradzany 50013319 24.4.2019
2019000331 Štartovné – súťaž tanec 70,00 24.4.2019 SHOWTIME DANCE Levice 51925168 24.4.2019
20190001 Žalúzie 1115,44 30/2019 15.4.2019 MASTA Humenné 46916725 16.4.2018
120190058 Revízia hasiacich prístrojov 369,40 31/2019 16.4.2019 Požiarny servis Humenné 36483923 16.4.2019
5590030377 WINIBEU 83,65 15.4.2019 IVES Košice 00162957 16.4.2019
2190320872 Elektrina 820,12 8.4.2019 BCF B. Bystrica 36597007 9.4.2019
19015949 Kopírovací papier a KP 245,04 27/2019 3.4.2019 Lamitec Bratislava 35710691 9.4.2019
2507002022 Poistka 151,19 5.4.2019 UNIQA Bratislava 00653501 9.4.2019
1022729001 Telefón 71,32 8.4.2019 T Bratislava 35763469 9.4.2019
866787644 Plyn 58,00 3.4.2019 SPP Bratislava 35815256 9.4.2019
10190021 Pradlo ŠJ 13,50 5.4.2019 Antoňáková Humenné 44725051 9.4.2019
242749042 Telefón alarm 0,07 4.4.2019 Orange Bratislava 35697270 9.4.2019
13055235 Škola v prírode 720,00 01/2019 8.4.2019 CERES Slovakia Bratislava 36533823 8.8.2019
2124970401 Voda 286,94 1.4.2019 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 2.4.2019
190053 Tonery 41,90 28/2019 2.4.2019 VARPEX Humenné 32392770 2.4.2019
1019040102 Výkon zodpovednej osoby 36,00 1.4.2019 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 2.4.2019
5190976 Odpad ŠJ 28,80 1.4.2019 ESPIK GROUP Orlov 46754768 2.4.2019

Faktúry marec  2019 – ZŠ

zverejnené 5.3.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
20190003 Zdravotná služba 120,00 26/2019 29.3.2019 LPSo. s. r. o

Humenné

46622489 29.3.2019
0142019 Výťah ŠJ 60,90 29.3.2019 Karandušovský Humené 14297396 29.3.2019
310190128 Oprava ventila na radiátore 10,98 25/2019 29.3.2019 ENERGOBYT Humenné 31680321 29.3.2019
1419000557 Teplo 6 686,33 25.3.2019 HES Humenné 31728812 25.3.2019
4360098302 Čističe okien 172,65 24/2019 22.3.2019 Superdiskont

Praha 4

31396674 22.3.2019
11902993 Stravné kupóny 1 439,86 22/2019 22.3.2019 UP Slovensko Bratislava 31396674 22.3.2019
20190148 HN školské pomôcky 298,80 23/2019 22.3.2019 TOMINO Snina 32374232 22.3.2019
310190116 Oprava radiátora v ŠJ 197,65 21/2019 22.3.2019 ENERGOBYT Humenné 31680321 22.3.2019
21904333 Doplnok žiak so ŠVVP 41,86 22.3.2019 RAABE Bratislava 35908718 22.3.2019
101 Odvoz dpadu 224,40 19.3.2019 TS Humenné 00186155 20.3.2019
2019146 Inzerát zápis do 1. roč. 118,00 20/2019 19.3.2019 LINI PRESS Humenné 36716944 20.3.2019
2019008 Inzerát zápis do 1. roč. 60,00 18/2019 19.3.2019 1. Humenská  Humenné 46995498 20.3.2019
2190220577 Elektrina 720,34 14.3.2019 BCF B. Bystrica 36597007 14.3.2019
2019121 Tonery, servis PC + materiál 360,50 15/2019 12.3.2019 IKAS Humenné 36475891 12.3.2019
190044 Tlač plagátov na zápis do 1. roč. 154,56 19/2019 12.3.2019 WM Agentúra Humenné 50469665 12.3.2019
121900790 Prenájom zariadení 25,20 12.3.2019 DATALAN Bratislava 35810734 12.3.2019
190694 Odvoz odpadu ŠJ 14,40 12.3.2019 ESPIK Group Orlov 46754768 12.3.2019
8629137574 Plyn 105,00 5.3.2019 SPP Bratislava 35815256 7.3.2019
1022729001 Telefón 70,87 6.3.2019 T Bratislava 35763469 7.3.2019
2657001166 Poistka 35,63 5.3.2019 UNIQA Bratislava 00653501 7.3.2019
10190002 Panie odevov ŠJ 16,20 5.3.2019 Antoňáková Humenné 44725051 7.3.2019
2019034024 Maják 8,58 17/2019 5.3.2019 ESAT Kežmarok 44210531 5.3.2019
6201905830 Tonery 107,98 16/2019 12.3..2019 Ledum Kamara Bratislava 48158836 4.3.2019

Faktúry február 2019  – ZŠ

zverejnené 5.3.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2124856218 Voda 223,66 27.2.2019 Vých. vodárenská Košice 36570460 27.2.2019
2027190071 Ubytovanie a strava LK doplatok 318,00 8/2019 25.2.2019 SOREA S. Ľubovňa 31339204 27.2.2019
1419000272 Teplo 13 080,88 15.2.2019 HES Humenné 31728812 25.2.2019
169511200 Ozvučenie 217,70 14/2019 27.2.2019 MUZIKER Bratislava 35840773 22.2.2019
002332 Doprave žiakov na LK 500,00 9/2019 20.2.2019 SAD Humenné 36477508 20.2.2019
2019041 Skipasy LK 525,00 11/2019 15.2.2019 SKI CENTRUM S. Ľubovňa 46007768 19.2.2019
21901886 Aktualizácia  integrácia v škole 46,45 15.2.2019 RAABE Bratislava 35908718 19.2.2019
1520190093 Dverový zatvárač 35,82 12/2019 19.2.2019 Metalia Bratislava 31379486 19.2.2019
2190120471 Elektrina 862,11 11.2.2019 BCF B. Bystrica 36597007 13.2.2019
19024 Oprava kuchyn. robota 361,97 10/2019 13.2.2019 MULTI CLUB

Prešov

36477575 13.2.2019
2019000007 Štartovné na súťaž v tanci 70,00 13.2.2019 SHOWTIME DANCE

Levice

51925168 13.2.2019
6027190016 Ubytovanie a strava LK 1352,00 8/2019 6.2.2019 SOREA S. Ľubovňa 31339204 8.2.2019
2124647239 Voda 216,85 29.1.2019 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 8.2.2019
1900031 Oprava umývačka riadu 148,80 5/2019 8.2.2019 ELEKTRPSERVIS Vranov nad Topľou 44602731 8.2.2019
8638788667 Plyn 111,00 5.2.2019 SPP Bratislava 35815256 8.2.2019
1022729001 Telefón 70,87 5.2.2019 T Bratislava 35763469 8.2.2019
20190021 Kalibrácia teplomerov 62,00 6/2019 8.2.2019 GAROMA Košice 14383730 8.2.2019
21901202 Aktualizácia 45,05 6.2.2019 RAABE Bratislava 35908718 8.2.2019
1019020094 Výkon zodpovednej osoby 36,00 4.2.2019 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 8.2.2019
19194225 Škola – časopis 25,00 4.2.2019 JurisDat Bratislava 11821973 8.2.2019
5190286 Odvoz odpadu 21,60 8.2.2019 ESPIK Group Orlov 46754768 8.2.2019
19020033 AJ slovíčka aplikácia 552,00 9/2019 4.2.2019 WocaBee Bratislava 51904641 6.2.2019

Faktúry január 2019  – ZŠ

zverejnené 4.2.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2019047 PC pre ŠJ 389,00 7/2019 25.1.2019 IKAS Humenné 36475891 28.1.2019
720191442 Verzia rok 2019 292,80 18.1.2019 VEMA Bratislava 31355374 18.1.2019
8180052721 Plyn 115,00 17.1.2019 SPP Bratislava 35805256 18.1.2019
21900625 Žiak so ŠVVP 69,90 18.1.2019 RAABE Bratislava 35908718 18.1.2019
19000373 Odmeňovanie zamestnan.
On-line
250,21 8.1.2019 VERLAG DASHOFER Bratislava 35730129 14.1.2019
1022729001 Telefón 105,32 3.1.2019 T Bratislava 35763469 14.1.2019
190004 Tonery 54,00 4/2019 10.1.2019 VARPEX Humenné 32392770 14.1.2019
5041801335 FS doplatok 14,90 11.1.2019 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 14.1.2019
1019010100 Výkon zodpovednej osoby 36,00 2.1.2019 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 14.1.2019
21910733 Školské potreby 23,00 2/2019 3.1.2019 Nomiland Košice 36174319 14.1.2019

Faktúry december 2018  – ZŠ

zverejnené 2.1.2019

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
1418003165 Teplo 3 791,04 27.12.2018 Teplo 31728812 27.12.2018
2190004571 Elektrina 800,00 20.12.2018 BCF B. Bystrica 36597007 27.12.2018
2124532524 Voda 252,47 20.12.2018 Vých. vodárenská spol.  Košice 36570460 27.12.2018
10180173 Panie pradla ŠJ 13,50 19.12.2018 Antoňáková Humenné 44725051 27.12.2018
21909372 Školské potreby 184,20 94/2018 18.12.2018 NOMILAND Košice 36174319 18.12.2018
1418003140 Teplo 6402,23 17.12.2018 HES Humenné 31728812 18.12.2018
181445 Kuchynský riad 394,56 93/2018 17.12.2018 GASTRO-GALAXI Prešov 41231082 18.12.2018
1020180201 Materiál na údržbu 99,49 101/2018 17.12.2018 UNI-MIX Humenné 50559788 18.12.2018
184955 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 17.12.2018 ESPIK Group Orlov 46754768 18.12.21018
18040190 Pracovné odevy ZŠ 338,30 84/2018 14.12.2018 WINTEX Humenné 31700438 14.12.2018
21808163 Kniha  – aktualizácia 88,75 13.12.2018 RAABE Bratislava 35908718 14.12.2018
1592018 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 13.12.2018 Karandušovský Humenné 14297396 14.12.2018
2191120694 Elektrina 807,76 10.12.2018 BCF B. Bystrica 36597007 11.12.2018
1022729001 Telefón 71,75 6.12.2018 T Bratislava 35763469 11.12.2018
184811 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 10.12.2018 ESPIK Group Orlov 46754768 11.12.2018
1102018 Oprava chladiar. boxu 90,00 97/2018 6.12.2018 Milan Hiriak Myslina 22 30626871 11.12.2018
1018050063 Výkon zodpovednej osoby 36,00 10.12.2018 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 11.12.2018
1018040434 Výkon zodpovednej osoby 36,00 10.12.2018 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 11.12.2018
912018 BOZP 84,00 11.12.2018 Š. Marinčak Ohradzany 50013319 11.12.2018
8600024147 Plyn 115,00 4.12.2018 SPP Bratislava 35815256 6.12.2018
1018120092 Výkon zodpovednej osoby 36,00 4.12.2018 Ososbnyudaj.sk Košice 50528041 6.12.2018
2018258 Matem. a infor tabuľky 26,80 96/2018 3.12.2018 MUSICA LITURGIA Bratislava 35856084 6.12.2018
10180161 Panie pradla ŠJ 13,50 4.12.2018 Antoňáková Humenné 44725051
180327 Oprava elektr. chlad. boxu 183,98 92/2018 3.12.2018 NEMEC elektromontáže Humenné 47995351 3.12.2018
6201817256 Tonery 170,23 100/2018 30.11.2018 Ledum Kamara Bratislava 48158836 3.12.2018
180800459 Kancelárske potreby 79,60 98/2018 30.11.2018 INCOMP MEDIA Bratislava 45535396 3.12.2018
0328218 Školské potreby 44,95 99/2018 30.11.2018 Umelecké potreby Martin 41243277 3.12.2018

Faktúry november 2018  – ZŠ

zverejnené 4.12.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum úhrady
2124420210 Voda 247,42 27.11.2018 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 30.11.2018
1418002854 Teplo 4039,49 26.11.2018 HES Humenné 31728812 26.11.2018
18052301 Školské potreby 185,10 93/2018 26.11.2018 Lamitec Bratislava 35710691 26.11.2019
1690429001 Logopédium – aktualizácia 77,82 26.11.2018 FORUM Bratislava 46490213 26.11,2018
1571 Odvoz odpadu 224,40 20.11.2018 TS Humenné 186155 20.11.2018
18050670 Školské potreby 220,20 90/2018 20.11.2018 Lamitec Bratislava 35710691 20.11.2018
2018559 Servis notebook 160,00 91/2018 20.11.2018 IKAS Humenné 36475891 20.11.2018
91822011511 Tlačivá 44,50 14.11.2018 ŠEVT B. Bystrica 31331131 15.11.2018
180142 Tonery 36,78 28.11.2018 VARPEX Humenné 32392770 15.11.2018
70915924 Virtuálna knižnica 198,72 14.11.2018 Komenský Košice 43908977 15.11.2018
2191020820 Elektrina 713,24 14.11.2018 BCF B. Bystrica 36597007 15.11.2018
18040170 Pracovné odevy ŠJ 219,43 78/2018 13.11.2018 WINTEX Humenné 31700438 14.11.2018
2018515 Inzerát 28,00 85/2018 13.11.2018 LINI PRESS  Humenné 36716944 14.11.2018
10180146 Pranie odevov v ŠJ 10,80 13.11.2018 Antoňáková Humenné 44725051 14.11.2018
18420556 Stojany na bicykle 220,80 8.11.2018 BB2B partner Bratislava 44413467 9.11.2018
8093020465 Poistka 88,04 8.11.2018 ČSOB Bratislava 31325416 9.11.2018
8220072757 Telefón 75,42 8.11.2018 T Bratislava 35763469 9.11.2018
2182210768 Tlačivá 59,40 8.11.2018 ŠEVT B. Bystrica 31331131 9.11.2018
184411 Odvoz odpadu zo ŠJ 28,80 8.11.2018 ESPIK Group Orlov 133 46754768 9.11.2018
180288 Oprava elektroinštalácie v ŠJ 229,82 86/2018 5.11.2018 ELEKTROMONTÁŽE Nemec Humenné 47995351 6.11.2018
7294119675 Plyn 98,00 5.11.2018 SPP Bratislava 35815256 6.11.2018
702018 BOZP 84,00 5.11.2018 F. Marinčák  Ohradzany 50013319 6.11.2018
21824934 Triedny učiteľ kniha 47,15 5.11.2018 RAABE Bratislava 35908718 6.11.2018
1018110091 Výkon zodpovednej  osoby 36,00 5.11.2018 Osobnyudaj.

sk Košice

50528041 6.11.2018

Faktúry oktober 2018  – ZŠ

Zverejnené: 29.10.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
2018522 Nabíjačka, napájací zdroj, batéria 93,50 87/2018 29.10.2018 IKAS Humenné 36475891 1.11.2018
2124308246 Voda 287,98 26.10.2018 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 24.10.2018
120180067 Spotrebné normy a receptúry 51,80 88/2018 24.10.2018 BALLUX B. Byatrica 46065385 30.10.2018
20180096 SW  stravné pre ŠJ 240,00 16.10.2018 JIS-SK PRešov 45687951 29.10.2018
188964 PZ 5.roč.  žiaci zo SZP 96,00 77/2018 16.10.2018 TAKTIK Košice 4528767 4.11.2018
189392 PZ 6.roč. a 7. roč, žiaci zo SZP 72,00 83/2018 16.10.2018 TAKTIK Košice 35258767 11.11.2018
186663230 Lopty 32,81 82/2018 15.10.2018 Krimar Haviŕov 28626249 22.10.2018
1418002568 Teplo 2782,94 15.10.2018 HES Humenné 31728812 25.10.2018
2190920795 Elektrina 613,98 11.10.2018 BCF B. Bystrica 36597007 16.10.2018
20180572 Školské potreby – HN 232,40 80/2018 11.10.2018 TOMINO Snina 32374232 11.10.2018
21822443 Integrácia v škole 46,45 11.10.2018 RAABE Bratislava 35908718 23.10.2018
1201802829 PZ MAXI 3 žiaci zo SZP 127,60 79/2018 8.10.2018 AITEC Bratislava 43829171 08.10.2018
8218074647 Telefón 103,66 8.10.2018 T Bratislava 35763469 18.10.2018
329140421 Manažment školy + Direktor 126,65 76/2018 4.10.2018 Wolters Kluwer  Bratislava 31348262 15.10.2018
20180563 Školské potreby 68,06 73/2018 4.10.2018 TOMINO Snina 32374232 13.10.2018
18033 25 Slovenských rokov 58,00 74/2018 4.10.2018 MAYER MEDIA Bratislava 47667184 9.10.2018
21822369 PU KULIFERDO 30,00 75/2018 4.10.2018 RAABE Bratislava 35908718 18.10.2018
1452018 Odborná skúška výťahu v ŠJ 164,00 1.10.2018 Karandušovský Humenné 14297396 12.10.2018
1690358901 Logopedárium-diagnostika 153,66 67/2018 1.10.2018 FORUM Bratislava 46490213 12.10.2018
1020180157 Set AKU náradia 110,50 71/2018 3.10.2018 UNI MIX železiarstvo Humenné 50559788 12.10.2018
1112018 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 1.10.2018 Karandušovský Humenné 14297396 9.10.2018
6300061266 Plyn 59,00 2.10.2018 SPP Bratislava 35815256 15.10.2018
1018100093 Zodpovedná osoba 36,00 1.10.2018 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 15.10.2018
10180130 Pranie prádla v ŠJ 12,60 1.10.2018 K. Antoňáková Humenné 44725051 30.10.2018
18193011 Slávik 2019 6,00 3.10.2018 ARES Bratislava 31363822 16.10.2018
18111206 Koberce 378,52 70/2018 28.9.2018 Koberce TREND Humenné 36190381 5.10.2018
180119 Toner 16,50 69/2018 28.9.2018 VARPEX Humenné 32392770 4.10.2018
183553 Odvoz odpadu ŠJ 21,60 28.09.2018 ESPIK Group Orlov 46754768 9.10.2018

Faktúry september 2018  – ZŠ

Zverejnené: 1.10.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
8100002030 PC REVUE 13,00 68/2018 25.9.2018 DIGITAL Vision Bratislava 31343180 22.9.2018
2124283978 Voda 207,55 26.9.2018 Vých. vodár. spol. Košice 36570460 11.10.2018
1800290 Učebnice AJ 113,25 63/2018 25.9.2018 Distrib. jazykovej liter. Košice 36396486 21.10.2018
2018456 HP LaserJet Pro M130 194,48 65/2018 21.9.2018 IKAS Humenné 36475891 28.9.2018
2018455 HP LaserJet Pro M426 469,26 64/2018 21.9.2018 IKAS Humenné 36475891 27.9.2018
1418002282 Teplo 2 588,35 18.9.2018 HES Humenné 31728812 26.9.2018
118097616 Jedálne kupóny 287,97 66/2018 18.9.2018 UP Slovensko Bratislava 31396674 01.10.2018
2657000971 Poistka 94,95 19.9.2018 UNIQA Bratislava 00653501 17.10.2018
6526020740 Poistka 166,50 14.9.2018 Kooperatíva Bratislava 00585441 4.10.2018
1297 Odvoz odpadu 93,50 17.9.2018 TS Humenné 00186155 30.9.2018
184183 Prvouka 2. ročník 75,90 55/2018 13.9.2018 TAKTIK Košice 45258767 19.9.2018
84158767 Poradca 2019 65,80 14.9.2018 Poradca Žilina 36371271 2.10.2018
180113 Tonery 31,20 62/2018 13.9.2018 VARPEX Humenné 32392770 28.9.2018
1800078 Doska na lavicu 19,80 59/2018 17.9.2018 OFFER Turzovka 32248466 19.9.2018
180100044 Oprava strechy 22 279,80 13.9.2018 TESAR-DACH s.r.o. Humenné 45595151 25.9.2018
2190820489 Elektrina 263,08 13.9.2018 BCF B. Bystrica 36597007 16.9.2018
180111 Tonery 62,40 61/2018 13.9.2018 VARPEX Humenné 32392770 18.9.2018
1800041 ZSLABORECKA.sk + hosting 183,80 10.9.2018 NETWORK.sk T. Lomnica 44428677 4.9.2018
8216094938 Telefón 72,00 10.9.2018 T Bratislava 35763469 18.9.2018
1690338401 Kontrolná zložka RŠ 115,26 56/2018 5.9.2018 FORUM Bratislava 46490213 14.9.2018
1018090089 Výkon zodpovednej osoby 36,00 5.9.2018 Osobnyudaj.sk Košice 50528041 15.9.2018
7156061599 Plyn 19,00 5.9.2018 SPP Bratislava 35815256 17.9.2018
55180014286 Kancelársky papier 135,01 58/2018 3.9.2018 OFFICE DEPOT Bratislava 36192384 10.9.2018

Faktúry august 2018  – ZŠ

Zverejnené: 3.9.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
1801422 Mopy 65,40 57/2018 27.8.2018 ADLER Bratislava 2022282185 6.9.2018
2124176586 Voda 48,23 28.8.2018 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 10.9.2018
10180101 Panie pradla 14,40 23.8.2018 K. Antoňaková Humenné 44725051 30.8.2018
1803678100 FS 26,40 21.8.2018 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 31.8.2018
183077 Odvoz odpadu ŠJ 7,20 20.8.2018 ESPIK Group Orlov 46754768 21.8.2018
7145977028 Plyn 10,00 15.8.2018 SPP Bratislava 35815256 15.8.2018
1018083438 Výkon zodpove. osoby 36,00 20.8.2018 Osobnyudaj Košice 50528041 15.8.2018
8214129756 Telefón 72,00 20.8.2018 T Bratislava 357643469 20.8.2018
21816669 Kniha 86,30 20.8.2018 RAABE Bratislava 35908718 21.8.2018
2190720521 Elektrina 235,49 20.8.2018 BCF B. Bystrica 36597007 16.8.2018
8093020465 Poistka 420,89 20.8.2018 ČSOB Bratislava 29.8.2018
1418001996 Teplo 2617,09 20.8.2018 HES Humenné 31728812 23.8.2018

Faktúry júl 2018  – ZŠ

Zverejnené: 6.8.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
2124059261 Voda 113,17 31.7.2018 Vých. vodárenská spol. Kočice 36570460 13.8.2018
1418001710 Teplo 2 630,90 23.7.2018 HES Humenné 31728812 24.7.2018
2180620900 Elektrina 578,77 23.7.2018 BCF B. Bystrica 36597007 16.7.2018
70915924 Bez kriedy 18,00 23.7.2018 Komenský Košice 43908977 9.8.2018
21815556 Komentár k ochrane osobných údajov 31,05 11.7.2018 RAABE Bratislava 35908718 24.7.2018
2018211 Preprava detí na tanečnú súťaž v Rumunsku 1 150,00 47/2018 11.7.2018 Motocentrum Snina 47416408 17.7.2018
16 Maliarske práce 886,60 53/2018 9.7.2018 J. Burda Humenné 41083229 20.7.2018
1182206549 Tlačivá 134,93 9.7.2018 ŠEVT Bratislava 31331131 18.7.2018
2210116306 Voda 421,50 9.7.2018 Vých. vodárenská spol. Kočice 36570460 20.7.2018
8212185799 Telefón 72,77 9.7.2018 T Bratislava 35763469 18.7.2018
182709 Odvoz odpadu zo ŠJ 28,80 9.7.2018 ESPIK Orlov 46754768 20.7.2018
31 Strava pre účastníkov letného tábora 40,00 48/2018 9.7.2018 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 Humenné 37874101 23.7.2018
7126037125 Plyn 10,00 4.7.2018 SPP Bratislava 3581526 4.7.2018
62 BOZP 43,00 4.7.2018 Harvilik Kamenica N/C 41578911 15.7.2018
20180158 Zelená škola 72,10 29.6.2018 Živica Bratislava 35998407 12.7.2018
1018071827 Výkon zodpovednej osoby 36,00 2.7.2018 Osobny udaj.sk Košice 50528041 15.7.2018
10180083 Pranie pradla v ŠJ 7,20 2.7.2018 K. Antoňáková Humenné 44725051 30.7.2018

Faktúry máj 2018  – ZŠ

Zverejnené: 1.6.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
180408 Papierové chalúpky 44,78 42/2018 29.5.2018 E.N.E.S Šaľa 47480751 30.5.2018
1801006004 Pomôcky pre deti s autizmom 135,70 37/2018 29.5.2018 MERU sport Ostrava 04753381 25.5.2018
2123727328 Voda 252,89 25.5.2018 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 8.6.2018
30 Revízia plynu s ŠJ 138,00 41/2018 24.5.2018 Š. Barnik Koškovce 41083903 6.6.2018
51802755 Triedny učiteľ ZD 70,45 16.5.2018 RAABE Bratislava 35908718 7.6.2018
18408809 Nájazdový klin 48,00 40/2018 22.5.2018 B2B partner Bratislava 44413467 1.6.2018
21809821 Knihy k integrácií žiakov 46,45 17.5.2018 RAABE Bratislava 35908718 28.5.2018
1418001137 Teplo 3 178,94 14.5.2018 HES Humenné 31728812 25.5.2018
2018226 Prezentéry, lampa do projektora 256,00 34/2018 15.5.2018 IKAS Humenné 36475891 17.5.2018
20180006 Žalúzie 74,70 38/2018 15.5.2018 MASTA Humenné 46916725 29.5.2018
2180420475 Elektrina 587,82 9.5.2018 BCF, B. Bystrica 36597007 16.5.2018
8208052927 Telefón 71,10 9.5.2018 T Bratislava 35763469 18.5.2018
462018 BOZP 43,00 14.5.2018 M. Harvilik, Kamemica N/C 41578911 15.5.2018
181653 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 14.5.2018 ESPIK Group, Orlov 46754768 21.5.2018
20180004 Žalúzie biele 362,88 32/2018 3.5.2.2018 MASTA Humenné 46916725 18.5.2018
2018051 Kontrola hasiacich prístrojov 314,67 30/2018 3.5.2018 Požiarny servis Humenné 36483923 14.5.2018
201824 Odborná prehliadka prenosného elektrického zariadenia 225,00 33/2018 4.5.2018 Ing. Ján Struňák, Jasenov 44014571 17.5.2018
11800353 Učebný materiál pre deti s autizmom 41,00 36/2018 3.5.2018 EXPOL pedagogika Bratislava 35711302 20.5.2018
7239153241 Plyn 24,00 3.5.2018 SPP Bratislava 35815256 15.5.2018
10180051 Pranie pradla pre ŠJ 23,40 3.5.2018 Antoňáková Humenné 44725051 29.5.2018
2123710208 Voda 357,37 2.5.2018 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 14.5.2018
20180003 Siete proti hmyzu 237,60 31/2018 27.4.2018 MASTA Humenné 46916725 11.5.2018
5570028867 Služby STP APV 83,65 27.4.2018 IVES Košice 00162957 23.5.2018
2018201 Inzerát  k zápisu žiakov do 1. ročníka 55,00 27/2018 2.5.2018 LINI PORESS, Humenné 36716944 17.5.2018

Faktúry apríl 2018  – ZŠ

Zverejnené: 2.5.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
31042018 Prebíjanie odpad. potrubia 492,50 32/2018 27.4.2018 Hrabčak-Was Slovakia Košice 51244993 3.5.2018
8206053754 Telefón 71,42 24.4.2018 T Bratislava 35763469 18.4.2018
2657001166 Poistka 33,00 20.4.2018 UNIQA Bratislava 00653501 18.5.2018
201700317 Štartovné na súťaž 70,00 23.4.2018 Tanečno športový klub JUNILEV Levice 36100684 23.4.2018
1418000850 Teplo 7 665,16 17.4.2018 HES Humenné 31728812 26.4.2018
626180089 Inzerát 60,48 23/2018 16.4.2018 Region press Trnava 36252417 18.4.2018
9001114655 Poštové poukazy 32,87 22/2018 18.4.2018 Slovenská pošta B. Bystrica 36631124 24.5.2018
14218 Časopis 15,00 18.4.2018 PAMIKO Bratislava 31320007 30.4.2018
201761528 Elektrina 720,67 9.4.2018 BCF B. Bystrica 36597007 16.4.2018
180043 Tonery 44,10 28/2018 5.4.2018 VARPEX Humenné 32392770 12.4.2018
180045 Tonery 33,19 29/2018 10.4.2018 VARPEX Humenné 32392770 16.4.2018
10180038 Pranie prádla ŠJ 24,30 5.4.2018 Antoňáková Humenné 44725051 30.4.2018
181125 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 9.4.2018 ESPIK Group Orlov 46754768 18.4.2018
202018 BOZP 33,19 5.4.2018 Harvilik M. Kamenica N/C 41578911 16.4.2018
2123506262 Voda 209,10 3.4.2018 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 9.4.2018
21806658 Technika PZ 150,00 25/2018 3.4.2018 RAABE Bratislava 35908718 17.4.2018
6300061266 Plyn 62,00 3.4.2018 SPP Bratislava 7269050008 16.4.2018
0142018 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 3.4.2018 Karandušovský Humenné 14297396 9.4.2018
626180084 Inzerát 60,48 23/2018 3.4.2018 Region press Trnava 36252417 10.4.2018
2432018 Účtovné súvzťažnosti 29,50 26/2018 2.4.2018 RVC Prešov 31954120 9.4.2018

Faktúry marec 2018  – ZŠ

Zverejnené: 3.4.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
1800286 Školské potreby – deti zo SZP 300,65 19/2018 27.3.2018 Zábavné učení.cz Uherský Brod 29261651 5.4.2018
8204072025 Telefón 71,64 27.3.2018 T Bratislava 35763469 19.3.2018
201809 Inzerát 60,00 15/2018 27.3.2018 1. Humenská Humenné 46995498 26.3.2018
20180183 KP 37,55 24/2018 27.3.2018 TOMINO Snina 32374232 2.4.2018
2018012 Inzerát 15,00 18/2018 27.3.2018 1. Humenská Humenné 46995498 2.4.2018
20180154 HN školské potreby 332,00 20/2018 22.3.2018 TOMINO Snina 32374232 29.3.2018
135 Odvoz odpadu 224,40 20.3.2018 TS Humenné 186155 31.3.2018
18053 Tlač plagátov  k zápisu do 1. roč. 78,00 21/2018 22.3.2018 WM Agentúra Humenné 50469665 20.3.2018
51801525 Integrácia v škole – ZD 70,45 22.3.2018 RAABE Bratislava 35908718 13.4.2018
1418000563 Teplo 8514,06 15.3.2018 HES Humenné 31728812 26.3.2018
18010961 3 ks stolný futbal – grant 1176,55 17/2018 14.3.2018 UNI HOUSE Trnava 45851387 27.3.2018
2018118 PC + príslušenstvo 701,30 16/2018 13.3.2018 IKAS Humenné 36475891 19.3.2018
518305461 Ciachovanie váh v ŠJ 124,20 11/2018 12.3.2018 Slovenská legálna metrológia B. Bystrica 37955521 7.4.2018
121800740 Prenájom zariadení 25,20 12.3.2018 DATALAN Bratislava 35810734 26.3.2018
180589 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 12.3..2018 Espik Group Orlov 46754768 20.3.2018
2180220329 Elektrina 683,36 5.3.2018 BCF B. Bystrica 36597007 16.3.2018
2123490004 Voda 289,15 28.2.2018 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 12.3.2018
80209530 Noviny SE – grant 200,00 5.3.2018 Petit Press Bratislava 35790253 13.3.2018
7234121072 Plyn 112,00 5.3.2018 SPP Bratislava 35815256 15.3.2018
1800081 ČP ŠJ 78,00 14/2018 5.3.2018 Elektroservis Vranov /T 44602731 7.3.2018
7381400715 Manažment školy 72,00 5.3.2018 Wolkers Kluwer Bratislava 31348262 14.3.2018
1018030119 Osobné údaje – výkon zodp. osoby 36,00 28.2.2018 Osobný údaj Košice 50528041 15.3.2018
122018 BOZP 33,19 8.3.2018 M. Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.3.2018
10180021 Pranie prádla ŠJ 20,70 8.3.2018 K. Antoňáková Humenné 44725051 29.3.2018

Faktúry február 2018  – ZŠ

Zverejnené: 1.3.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
002132 Doprava žiakov na LK 490,00 5/2018 21.2.2018 SAD Humenné 36477508 5.3.2018
212018 Príprava váh v ŠJ na ciachovanie 154,80 12/2018 20.2.2018 Ján Matta-Pavlisko Závadka 30 41579429 26.2.2018
1418000274 Teplo 7 494,65 14.2.2018 HES Humenné 31728812 26.2.2018
18001 Výmena svietidiel v učebni 649,60 13/2018 14.2.2018 Ľ Filip Třebič.Humenné 4645362 17.1.2018
2018008 Skipasy LK 455.00 7/2018 14.2.2018 SKI CENTRUM St. Ľubovňa 46007768 27.2.2018
42018 BOZP 33.19 8.2.2018 M. Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.2.2018
180172 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 12.2.2018 ESPIK Group Orlov 46754768 23.2.2018
2018102 Didaktický softvér 223,50 10/2018 8.2.2018 Special Consulting service Bratislava 44967284 15.2.2018
2180120473 Elektrina 897,47 12.2.2018 NCF B. Bystrica 36597007 15.2.2018
2018073 DDR2 800Mhz 2GB – 40 kusov 1 586,00 8/2018 7.2.2018 IKAS Humenné 36475891 13.2.2018
2123386635 Voda 294,28 5.2.2018 Vých. vodár. spoločnosť Košice 36570460 19.2.2018
18005368 Kancelárske potreby 268,14 6/2018 6.2.2018 Lamitec Bratislava 35710691 15.2.2018
2018074 Servis notebooku 145,00 7.2.2018 IKAS Humenné 36475891 13.2.2018
7214140354 Plyn 119,00 5.2.2018 SPP Bratislava 35815256 15.2.2018
8202096518 Telefón 84,42 7.2.2018 T Bratislava 35763469 19.2.2018
18184225 Časopis ŠKOLA 25,00 5.2.2018 JURIS DAT Bratislava 11821973 20.2.2018
10180008 Pranie prádla v ŠJ 15,30 5.2.2018 K. Antoňáková Humenné 44725051 28.2.2018
2027180048 Ubytovanie žiakov na LK 1 248,00 4/2017 1.2.2018 SOREA Ľubovnian. kúpele 31339204 7.2.2018

Faktúry január 2018  – ZŠ

Zverejnené: 1.2.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
1051731299 Elektrina 930,65 5.1.2018 Magna Piešťany 35743565 30.1.2018
70915924 Virtuálna knižnica 198,72 18.1.2018 Komenský Košice 43908977 30.1.2018
10170213 Panie prádla v ŠJ 26,10 5.1.2018 K. Antoňáková Humenné 44725051 30.01.2018
1417003398 Teplo 9 151,40 18.1.2018 HES Humenné 31728812 25.1.2018
720180163 Aktuálna verzia 285,12 15.1.2018 VEMA s.r.o Bratislava 31355374 29.1.2018
7244039263 Plyn 123,00 19.1.2018 SPP Bratislava 35815256 26.1.2018
20180004 Kovanie na dvere 10,98 3/2017 22.1.2018 Ivan Buresch Puškinova 17 Humenné 37370341 25.1.2018
5041701934 Finančný spravodajca 7,45 15.1.2018 PP Žilina 31592503 26.1.2018
17183645 Slávik Slovenska 5,00 2/2018 22.1.2018 ARES Bratislava 31363822 31.1.2018
180007 Tlač plagátov 11,20 1/2018 12.1.2018 WM Agentúra Humenné 50469665 25.1.2018
8200142076 Telefón 71,29 5.1.2018 T Bratislava 35763469 18.1.2018

Faktúry december 2017  – ZŠ

Zverejnené: 6.1.2018

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
2017629 Výpočtová technika 276,00 86/2017 29.12.2017 IKAS Humenné 36475891 04.01.2018
17287 Maliarske farby 180,98 85/2017 29.12.2017 GLANZ Humenné 17134510 08.01.2018
1051726938 Elektrina 1 066,91 11.12.2017 Magna Piešťany 35743565 01.01.2018
171731 Taniere a príbory 279,88 83/2017 27.12.2017 Gastro Galaxi Prešov 41231082 03.01.2018
158 Revízia výťahu ŠJ 60,90 8.12.2017 Karandušovský Humenné 14297396 21.12.2017
5217250961 Prelepky na klávesnicu 40,28 84/2017 28.12.2017 ALZA sk. Bratislava 36562939 29.12.2017
154 BOZP 33,19 13.12.2017 M. Harvilik Kamenica N/C 41578911 31.12.2017
173099 Odvoz odpadu zo ŠJ 21,60 28.12.2017 ESPIK Group Orlov 133 46754768 11.1.2018
17010 Výmena osvetlenia za LED panely 1 209,40 80/2017 27.12.2017 Ľuboš Filip Třebíčska 25 Humenné 46475362 10.1.2018
2017116 Doplatok za výmenu okien ZŠ 18 531,50 22.12.2017 STAVMIX RM s.r.o. Humenné 48077267 31.12.2017
2017115 Doplatok za výmenu okien ŠJ 9 984,27 22.12.2017 STAVMIX RM s.r.o. Humenné 48077267 31.12.2017
2017526 Kabeláž k dataprojektorom 303,00 81/2017 22.12.2017 IKAS Humenné 36475891 29.12.2017
2123180739 Voda 273,64 22.12.2017 Vých. vodárenská Košice 36570460 5.1.2018
170187 Tonery 190,60 79/2017 22.12.2017 VARPEX Humenné 32392770 29.12.2017
181311822 Mapa symfonický orchester 93,00 82/2017 22.10.2017 STIEFEL EUROCART Bratislava 31360513 6.1.2018
172000061 Lopty 541,00 72/2017 20.12.2017 DIAMIR Humenné 36013200 26.12.2017
1020170133 Materiál na údržbu 150,86 77/2018 20.12.2017 UNI-MIX Humenné 50559788 3.1.2018
1020170135 LED úsporné žiarovky 50 ks 166,20 78/2017 20.12.2017 UNI-MIX Humenné 50559788 3.1.2018
171657 Škrabka a lapač škrobu – ŠJ 1 334,40 76/2017 19.12.2017 Gastro Galaxi Prešov 41231082 26.12.2017
20170044 Dverový zatvárač 40,20 75/2017 19.12.2017 Ivan Buresch Humenné 37370341 21.12.2017
7292017 14 ks WC a príslušenstvo 1 135,76 74/2017 15.12.2017 UNIVERZ Humenné 40122425 29.12.2017
172835 Odvoz odpadu ŠJ 28,80 14.12.2017 ESPIL Group Orlov 46754768 25.12.2017
7104777816 Telefón 76,44 18.12.2017 T Bratislava 35763469 18.12.2017
17263 Oprava konvektomatu ŠJ 116,40 71/2017 18.12.2017 MULTI-CLUB Prešov 36477575 22.12.2017
1700695 Oprava robota ŠJ 68,52 70/2017 18.12.2017 ELEKTROSERIS Vranov V/T 44602731 23.12.2017
1417003145 Teplo 6 495,02 13.12.2017 HES Humenné 31728812 25.12.2017
170180 Toner 16,80 73/2017 13.12.2017 VARPEX Humenné 32392770 19.12.2017
1732057 Bezbariérový vstup do školy 13 841,08 Zmluva o dielo 8.12.2017 Chemkostav HSV Humenné 36473332 8.1.2018
6017006 Výmena okien 50% 17 531,50 Zmluva o dielo 8.12.2017 STAVMIX Humenné 48077267 15.12.2017
2017111 Výmena okien 50% 9 984,27 Zmluva o dielo 8.12.2017 STAVMIX Humenné 48077267 15.12.2017
6883659 CD /MP3/BT/LED 140,80 69/2017 19.12.2017 Internet. obchod  CHAL-TEC GMBH 4020383257 19.12.2017
2017602 Projektor 4 ks, Notebook 2 ks 2532,00 68/2017 6.12.2017 IKAS Humenné 36475891 13.12.2017
7219086271 Plyn 107,00 6.12.2017 SPP Bratislava 35815256 15.12.2017
1700624 ČP ŠJ 75,00 66/2017 6.12.2017 ELEKTROSERIS Vranov V/T 44602731 10.12.2017
10170192 Pranie pradla ŠJ 19,80 6.12.2017 Antoňáková Humenné 44725051 28.12.2017
2017599 Lampa do dataprojektora 186,00 67/2017 5.12.2017 IKAS Humenné 36475891 11.12.2017
146 BOZP 62,19 5.12.2017 Harvilik, Kamenica N/C 41578911 14.12.2017
Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
2123167304 Voda 301,18 28.11.2017 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 11.12.2017
1549 Vývoz odpadu 224,40 20.11.2017 TS Humenné 00186155 30.11.2017
1417002858 Teplo 3 153,31 15.11.2017 HES Humenné 31728812 23.11.2017
1051724669 Elektrina 876,00 13.11.2017 MAGNA Piešťany 35743565 30.11.2017
201709407 Noviny SME – grant 189,00 15.11.2017 Petit Press Bratislava 35790253 23.11.2017
172317 Zvoz odpadu zo ŠJ 28,80 13.11.2017 ESPIK  GROUP Orlov 46754768 22.11.2017
272017 Projektová dokumentácia 420,00 64/2017 13.11.2017 Ing. Arch. R. Lajčiak Humenné 35459085 27.11.2017
1700563 Oprava umývačky riadu 177,00 62/2017 13.11.2017 ELEKTROSERVIS Vranov N/T 44602731 12.11.2017
2123053153 Voda 270,62 31.10.2017 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 13.11.2017
1020170077 Železiarsky tovar 222,23 60/2017 31.10.2017 UNI-MIX Humenné 50559788 13.11.2017
7106186522 Plyn 91,00 31.10.2017 SPP Bratislava 35815256 15.11.2017
3102887867 Telefón 77,95 7.11.2017 T Bratislava 35763469 20.11.2017
1372017 BOZP 62,19 7.11.2017 Harvilik, Kamenica N/C 41578911 15.11.2017
10170175 Pranie prádla ŠJ 20,70 7.11.2017 Antoňáková Humenné 44725051 28.11.2017
2017000195 Hliníková plošina 117,00 65/2017 23.11.2017 Daffi Group Rabča 50447491 6.12.2017
20170629 Školské potreby HN 315.40 63/2017 3.11.2017 TOMINO Snina 32374232 4.11.2017
1708668 Popisovače, hubky 41,34 61/2017 27.10.2017 Fast Web Bratislava 46720804 6.11.2017
17040150 Pracovné odevy ZŠ 296,95 56/2017 6.10.2017 WINTEX Vranov N/T 31700438 20.10.2017
1417002571 Teplo 2 279,23 17.10.2017 HES Humenné 31728812 25.10.2017
1051721116 Elektrina 673,38 10.10.2017 MAGNA Piešťany 35743565 30.10.2017
2122948798 Voda 279,14 9.10.2017 Vých.vodár. spol. Košice 36570460 23.10.2017
171763 Odvoz odpadu ŠJ 21,60 17.10.2017 ESPIK GROUP Orlov 46754768 25.10.2017
8093020465 Poistka 420,89 6.10.2017 ČSOB Bratislava 36854140 29.8.2017
17040145 Pracovné odevy ŠJ 264,55 55/2017 4.10.2017 Wintex Vranov N/T 31700438 11.10.2017
0101026897 Telefón 95,20 5.10.2017 T Bratislava 35763469 18.10.2017
2657000971 Poistka 94,95 22.9.2017 UNIQA Bratislava 00653501 17.10.2017
1122017 BOZP a PS 62,19 5.10.2017 Harvilik Kamenica N/C 41578911 15.10.2017
116/2017 Revízia výťahu ŠJ 60,90 4.10.2017 Karandušovský Humenné 14297396 9.10.2017
7165720934 Plyn 55,00 5.10.2017 SPP Bratislava 35815256 16.10.2017
2017088 Zbierky úloh 33,00 59/2017 5.10.2017 MUSICA LITURGIA Bratislava 35856084 12.10.2017
10170158 Pranie odevov ŠJ 13,50 5.10.2017 Antoňaková Humenné 44725051 28.10.2017
2017450 Notebook a príslušenstvo – grant HD 1 117,00 58/2017 25.9.2017 IKAS Humenné 36475891 29.9.2017
1700446 Oprava umývačky riadu 106,20 77/2017 25.9.2017 ELEKTROSERVIS Vranov N/Z 44602731 23.9.2017
70915924 Prístupové heslá 6,00 25.9.2017 Komenský Košice 43908977 4.10.2017
167531250 Mikrofóny grant HD 430,79 57/2017 25.9.2017 MUZIKER Bratislava 35840773 28.9.2017
1417002284 Teplo 2290,13 14.9.2017 HES Humenné 31728812 25.9.2017
117096043 Jedálne kupóny 348,21 53/2017 13.9.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 31396674 26.9.2017
1281 Odvoz odpadu 112,20 18.9.2017 Technické služby Humenné 00186155 30.9.2017
20170522 Kancelárske potreby 23,90 54/2017 18.9.2017 TOMINO Snina 32374232 28.9.2017
170132 Toner 12,90 52/2017 12.9.2017 VARPEX Humenné 32392770 15.9.2017
1051718743 Elektrina 266,77 11.9.2017 MAGNA Piešťany 35743565 2.10.2017
32/2017 Maliarske práce 214,40 45/2017 23.8.2017 Jozef Burda Humenné 41083229 6.9.2017
172543 Prvouka 138,60 35/2017 21.6.2017 TAKTIK Košice 45258767 21.7.2017
170130 Tonery 84,60 51/2017 6.9.2017 VARPEX Humenné 32392770 13.9.2017
1042017 BOZP a PS 62,19 11.9.2017 M. Harvilik Kamenica N/C 41578911 17.9.2017
10170142 Pranie prádla ŠJ 16,20 6.9.2017 K. Antoňáková Humenné 44725051 30.9.2017
5417037825 Kamera

grant HD

628,10 49/2017 5.9.2017 ELEKTROSPED Bratislava 35765038 11.9.2017
93702017 Software grant HD 505,80 50/2017 5.9.2017 ECONOMIA Praha 28191226 16.9.2017
2122837387 Voda 295,51 4.9.2017 Vých. vodár. spol.

Košice

36570460 18.9.2017
1070105 Vlajky 40,60 47/2017 28.8.2017 REPREZENTANT Raslavice 14287315 6.9.2017
20170488 Školské potreby 99,33 48/2017 31.8.2017 TOMINO Snina 32374232 9.9.2017
3799986834 Telefón 71,41 5.9.2017 T Bratislava 35763469 18.9.2017
1701676 Oprava tepovača 49,90 43/2017 5.9.2017 LEPAL TECHNIK Humenné 36505455 11.9.2017
7248945201 Plyn 18,00 4.9.2017 SPP Bratislava 35815256 18.9.2017
1417001997 Teplo 2119,50 23.8.2017 HES Humenné 31728812 24.8.2017
302144724 Kniha 10,48 46/2017 16.8.2017 MEGAKNIHY Praha 24141828 28.8.2017
9798997763 Telefón 71,66 8.8.2017 T Bratislava 35763469 18.8.2017
1051715852 Elektrina 250,43 7.8.2017 MAGNA Piešťany 35743565 30.8.2017
93/2017 BOZP  a PS 62,19 7.8.2017 Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.8.2017
173200176 Obrusy z PVC do ŠJ 136,08 42/2017 3.8.2017 PRAKTIK Trnava 44491191 16.8.2017
2122727493 Voda 116,35 3.8.2017 Vých vodárenská Košice 36570460 18.8.2017
1703701100 Finančný spravodaj 26,40 1.8.2017 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 11.8.2017
6300061266 Plyn 9,00 2.8.2017 SPP Bratislava 35815256 15.8.2017
1417001710 Teplo 2 250,73 14.7.2017 HES Humenné 31728812 25.7.2017
1051713681 Elektrina 595,86 12.7.2017 MANA Bratislava 35743565 31.7.2017
201705281 ČP 300,00 41/2017 14.7.2017 Krídla Humenné 36466778 26.7.2017
21714438 Pedagogická diár 68,80 40/2017 14.7.2017 RAABE Bratislava 359808718 25.7.2017
1172206237 Tlačivá 120,13 11.7.2017 ŠEVT Banská Bystrica 31331131 18.7.2017
2017191 Zelená škola 70,00 11.7.2017 Centrum enviromentálenej a etickej výchovy ŽIVICA Bratislava 35998407 21.7.2017
10170096 Pranie pradla ŠJ 13,50 10.7.2017 Antoňáková  Humenné 44725051 30.7.2017
0798011442 Teleón 71,52 4.7.2017 T Bratislava 35763469 18.7.2017
2122616214 Voda 373,51 29.6.2017 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 13.7.2017
1702002735 ČP – ŠJ 187,52 38/2017 3.7.2017 HAGLEITNER Bratislava 35840790 30.7.2017
0662017 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 27.6.2017 Jozef Karandušovský Humenné 14297396 10.7.1027
302017 Odborná prehliadka plyn, zariadenia v ŠJ 20,00 37/2017 27.6.2017 Š. Baraník Koškovce 27 41083903 6.7.2017
2017330 Inzerát – prenájom priestorov 46,00 32/2017 3.7.2017 LINI PRESS Humenné 36716944 10.7.2017
90101700130 Zaplombovanie zabezpečovacej značky 28,10 3.7.2017 MAGNA Piešťany 35743565 31.7.2017
53817 Časopis 15,00 3.7.2017 PAMIKO Bratislava 31320007 31.7.2017
7175669651 Plyn 9,00 3.7.2017 SPP Bratislava 35815256 17.7.2017
018132 Preprava žiakov do školy v prírode 830,00 27/2017 27.6.2017 SAD Humenné 36477508 7.7.2017
962 Odvoz odpadu 243,10 21.6.2017 TS Humenné 00186155 30.6.2017
132017 Projektová dokumentácia k projektu odborných učební 240,00 34/2017 21.6.2017 Ing. Arch. Róbert Lajčiak Humenné 35459085 5.7.2017
170095 Toner 39,00 36/2017 21.6.2017 VARPEX Humenné 32392770 28.6.2017
12065216 Škola v prírode – ubytovanie 990,40 10/2017 20.6.2017 CK CERES  Bratislava 36533823 20.6.2017
112017 Maliarske práce 85,60 29/2017 20.6.2017 J. Burda Humenné 41083229 3.7.2017
1417001423 Teplo  2300,71 14.6.2017 HES Humenné 31728812 26.6.2017
1051711895 Elektrina 705,56 14.6.2017 MAGNA Piešťany 35743565 30.6.2017
1702002004 ČP – ŠJ 65,38 30/2017 12.6.2017 HAGLEITNER Bratislava 35840790 9.7.2017
201717 Odborná skúška bleskozvodov 843,00 28/2017 25.5.2017 Ing. Ján Struňák Jasenov 44014571 20.6.2017
170093 Zmena mernej kapacity z 200A na 100A 542,40 24/2017 29.5.2017 NEMEC elektromntáže Humenné 47995351 25.62017
9170001483 ASC komplet ZŠ 2018 349,00 31/2017 6.6.2017 ASC Bratislava 31361161 20.6.2017
2122417635 Voda 293,68 29.9.2017 Vých. vodárenská Košice 36570460 12.6.2017
2507002022 Poistka 140,00 22.5.2017 UNIQA Bratislava 00653501 23.6.2017
8797028397 Telefón 71,17 5.6.2017 T Bratislava 35763469 5.6.2017
572017 BOZP 33,19 6.6.2017 M. Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.6.2017
170083 Toner 16,80 33/2017 5.6.2017 VARPEX Humenné 32392770 12.6.2017
10170075 Pranie prádla -ŠJ 14,40 5.6.2017 K. Antoňáková Humenné 44725051 29.6.2017
7263860940 Plyn 10,00 5.6.2017 SPP Bratislava 35815256 15.6.2017
2017066 Kontrola hasiacich prístrojov 380,62 25/2017 23.5.2017 Požiarny servis Humenné 36483923 5.6.2017
9001700091 Zaplombovanie  zabezpečovacej  značky 28,10 25.5.2017 Magna Piešťany 35743565 5.6.2017
2017059 Deratizácia 56,95 22/0217 29.05.2017 HATTREND Humenné 50221205 30.05.2017
1417001136 Teplo 3 051,01 16.5.2017 HES Humenné 31728812 26.5.2017
170073 Toner 12,90 26/2017 22.5.2017 VARPEX Humenné 32392770 29.5.2017
3415448174 Telefón 1,00 16.5.2017 T Bratislava 35763469 23.5.2017
10170056 Pranie prádla v ŠJ 12,60 9.5.2017 K. Antoňáková Humenné 44725051 28.5.2017
7165613597 Plyn 22,00 4.5.2017 SPP Humenné 35815256 15.5.2017
170060 Toner 27,60 23/2017 5.5.2017 VARPEX Humenné 32392770 18.5.2017
9796053692 Telefón 71,90 9.5.2017 T Bratislava 35763469 18.5.2017
1051708914 Elektrina 713,71 10.5.2017 MAGNA Piešťany 35743565 30.5.2017
201708 Odborná skúška elektrického  zariadenia 1 695,00 15/2017 7.4.2017 Ing Ján Struňák 44014571 8.5.2017
201714 Odborná skúška prenosných elekt. zariadení 245,00 21/2017 2.5.2017 Ing Ján Struňák 44014571 15.5.2017
2122401652 Voda 230,76 2.5.2017 Vých. vodárenská Košice 36570460 15.5.2017
5570025643 Služby SPT APV 83,65 24.4.2017 IVES Košice 00162957 4.5.2017
512017 BOZP 33,19 2.5.2017 Harvilik  Kamenica N/C 41578911 15.5.2017
2657001166 Poistka 33,00 21.4.2017 UNIQA Bratislava 00653501 18.5.2017
2170048 Pojazdná tabuľa 252,99 19//2017 21.4.2017 TERA sport Praha 28486617 12.4.2017
1417000849 Teplo 4 836,76 19.4.2017 HES Humenné 31728812 21.4.2017
151706311 Elektrina 818,8/0 10.4.2017 Magna  Piešťany 35743565 2.5.2017
201708346 Noviny SME – grant 396,00 19.4.2017 Petit Press

Bratislava

35790253 25.4.2017
2017170 Inzerát zápis do 1. roč. 50,00 18/2017 19.4.2017 LINI PRESS Humenné 36716944 20.4.2017
10170037 Pranie prádla  ŠJ 11,70 6.4.2017 K. Antoňáková Humenné 44725051 28.4.2017
3414520828 Mobil 9,99 19.4.2017 T Bratislava 33763469 24.4.2017
212017 BOZP 33,19 6.4.2017 Harvilik Kamenica N/C 41578911 16.4.2017
0795075962 Telefón 71,42 7.4.2017 T Bratislava 35763469 18.4.2017
117040487 Stravné šeky 1044,64 17/2017 10.4.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 31396674 21.4.2017
2122278888 Voda 292,12 4.4.2017 Vých. vodárenská Košice 36770460 13.4.2017
20170014 Bezpečnostný zámok, kľúče 151,92 16/2017 4.4.2017 Ivan Buresch Puškinova 1720 Humenné 37370341 6.4.2017
7145603972 Plyn 58,00 5.4.2017 SPP Bratislava 35815256 18.4.2017
170046 Toner 15,60 20/2017 4.4.2017 VARPEX Humenné 32392770 7.4.2017
17063 Časopis

Pán učiteľ

12,00 4.4.2017 MUSICA LITURGIA Bratislava 35856084 12.4.2017
2657001166 Poistka 33,00 21.4.2017 UNIQA Bratislava 00653501 18.5.2017
2170048 Pojazdná tabuľa 252,99 19//2017 21.4.2017 TERA sport Praha 28486617 12.4.2017
1417000849 Teplo 4 836,76 19.4.2017 HES Humenné 31728812 21.4.2017
151706311 Elektrina 818,8/0 10.4.2017 Magna  Piešťany 35743565 2.5.2017
201708346 Noviny SME – grant 396,00 19.4.2017 Petit Press

Bratislava

35790253 25.4.2017
2017170 Inzerát zápis do 1. roč. 50,00 18/2017 19.4.2017 LINI PRESS Humenné 36716944 20.4.2017
10170037 Pranie prádla  ŠJ 11,70 6.4.2017 K. Antoňáková Humenné 44725051 28.4.2017
3414520828 Mobil 9,99 19.4.2017 T Bratislava 33763469 24.4.2017
212017 BOZP 33,19 6.4.2017 Harvilik Kamenica N/C 41578911 16.4.2017
0795075962 Telefón 71,42 7.4.2017 T Bratislava 35763469 18.4.2017
117040487 Stravné šeky 1044,64 17/2017 10.4.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 31396674 21.4.2017
2122278888 Voda 292,12 4.4.2017 Vých. vodárenská Košice 36770460 13.4.2017
20170014 Bezpečnostný zámok, kľúče 151,92 16/2017 4.4.2017 Ivan Buresch Puškinova 1720 Humenné 37370341 6.4.2017
7145603972 Plyn 58,00 5.4.2017 SPP Bratislava 35815256 18.4.2017
170046 Toner 15,60 20/2017 4.4.2017 VARPEX Humenné 32392770 7.4.2017
17063 Časopis

Pán učiteľ

12,00 4.4.2017 MUSICA LITURGIA Bratislava 35856084 12.4.2017
Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
016 Revízia výťahu v ŠJ 60,90 27.3.2017 Karandušovský Humenné 14297396 7.4.2017
128 Odvoz odpadu 224,40 22.3.2017 TS Humenné 00186155 31.3.2017
1417000562 Teplo 8300,75 15.3.2017 HES Humenné 31728812 24.3.2017
1051703967 Elektrina 911,89 17.3.2017 Magna Piešťany 35743565 30.3.2017
022017 Odborný posudok 360,00 13/2017 14.3.2017 Ing. Arch R. Lajčiak Humenné 35459085 27.3.2017
1700009 Tlač plagátom 78,00 14/2017 9.3.2017 POLYGRAFIA Humenné 45547386 31.3.2017
121700703 Prenájom zariadení 25,20 15.3.2017 DATALAN Bratislava 35810734 27.2.2017
3413608773 Mobil 11,98 14.3.2017 T Bratislava 35763469 23.3.2017
170032 Toner 12,90 12/2017 6.3.2017 VARPEX Humenné 32392770 10.3.2017
10170021 Pranie odevov 13,50 6.3.2017 Antoňáková Humenné 44725051 28.02.2017
122017 BOZP 33,19 7.3.2017 Harvilik  Kamenica 41578911 7.3.2017
9794108264 Telefón 73,04 7.3.2017 T Bratislava 35763469 20.3.2017
6300061266 Plyn 105,00 3.3.2017 SPP Bratislava 35815256 15.3.2017
2122169755 Voda 355,67 28.2.2017 Vých. vodárenska Košice 36570460 13.3.2017
20170131 HN školské potreby 365,20 13.3.2017 TOMINO Snina 32374232 16.3.2017
1417000275 Teplo 6 022,68 16.2.2017 HES Humenné 31728812 24.2.2017
10170004 Pranie prádla ŠJ 10,80 7.2.2017 Antoňáková Humenné 44725051 28.2.2017
2027170056 Ubytovanie LK doplatok 291,10 01/2017 24.2.2017 Hotel SOREA S. Ľubovňa 31339204 3.3.2017
1417000275 Teplo 3000,00 16.2.2017 HES Humenné 31728812 24.2.2017
1051700952 Elektrina 979,62 14.2.2017 Magna Piešťany 35743565 28.2.2017
001632 Doprava žiakov na LK 490,00 23.2.2017 SAD Humenné 36477508 6.3.2017
3412522852 Mobil 11,98 16.2.2017 T Bratislava 35763469 23.2.2017
201707992 Noviny SME – grant 399,60 21.2.2017 Petit Press Bratislava 35790253 23.2.2017
2017018 Skypasy 510,00 08/2017 17.2.2017 SKI CENTRUM S. Ľubovňa 46007768 20.02.2017
1703735 Elektro tovar 38,60 11/2017 17.2.2017 Datacomp Košice 36212466 28.2.2016
1700391 Toner 10,84 09/2017 16.2.2017 EKO toner Košice 47689650 01.3.2017
6300061266 Plyn 111,00 7.2.2017 SPP Bratislava 35815256 15.2.2017
1793141677 Telefón 86,36 2.2.2017 T Bratislava 35763469 20.2.2017
21701221 Školské dokumenty 46,10 8.2.2017 RAABE Bratislava 35908718 8.2.2017
32017 BOZP 33,19 7.2.2017 Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.2.2017
17174225 Časopis Škola2017 25,00 27.1.2017 JurisDat Bratislava 11821973 10.2.2017
170017 Toner 23,88 7/2017 1.2.2017 Varpex Humenné 32392770 7.2.2017
2027170056 Ubytovanie LK 1 125,90 01/2017 1.2.2017 Hotel SOREA Ľ. 31339204 3.3.2017
2121964556 Voda 192,98 27.1.2017 Vých vodáren. Košice 36570460 6.2.2017
170015 Toner 25,40 4/2017 26.1.2017 Varpex Humenné 32392770 2.2.2017
170016 Toner 12,90 6/2017 27.1.2017 Varpex Humenné 32392770 3.2.2017
2016019 Reklamný spot 43,20 46/2016 29.12.2016 HNTV Bratislava 46995498 12.1.2017
242016 Maliarske práce 1 644,48 51/2016 2.11.2016 Burda Humenné 41083229 3.11.2016
2016034 Teplo 1 370,00 29.12.2016 HES Humenné 31728812 30.12.2016
1051622115 Elektrina 1 055,78 13.12.2016 Magna Piešťany 35743565 30.12.2016
20160028 Zdravotná služba 696,00 15.12.2016 MEDINAT 46298576 17.1.2016
2121859965 Voda 283,31 21.12.2016 Vých. vodárenská  spol. Košice 36570460 5.1.2017
1802016 Výťah  ŠJ 60,90 14.12.2016 Karandušovský Humenné 14297396 27.12.2016
1602016 BOZP 33,19 13.12.2016 Harvilik Kamenica N/C 41578911 31.12.2016
7610587377 Mobil 11,98 15.12.2016 T Bratislava 35763469 27.12.2016
1416003159 Teplo 6 904,19 15.12.2016 HES Humenné 31728812 26.12.2016
16434 Záhradnícky materiál – grant 455,53 74/2016 19.12.2016 HATTECH Humenné 45947503 26.12.2016
171311759 Mapy – grant 154,50 73/2016 19.12.2016 STIEFEL EUROKART Bratislava 31360513 3.1.2017
2168795 Kniha – grant 35,00 72/2016 19.12.2016 RAABE Bratislava 35908718 30.12.2016
2121849775 Voda 356,70 29.12.2016 Vých. vodárenská  spol. Košice 36570460 15.12.2016
0116131034 Stravné kupóny 264,00 69/2016 7.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava 31396674 16.12.2016
6300061266 Plyn 92,00 6.12.2016 SPP Bratislava 35815256 15.12.2016
0791243781 Telefón 66,36 6.12.2016 T Bratislava 35763469 19.12.2016
1512016 BOZP 33,19 6.12.2016 Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.12.2016
10160194 Pranie odevov ŠJ 18,00 6.12.2016 Antoňáková Humenné 44725051 30.12.2016
201603604 Oprava kotla ŠJ 48,00 70/2016 30.11.2016 EUROGASTROP Prešov 44137761 8.12.2016
1416002872 Teplo 4 992,85 14.11.2016 HES Humenné 31728812 24.11.2016
1051619470 Elektrina 900,37 14.11.2016 Magma Piešťany 35743565 30.11.2016
1612 Vývoz smetia 224,40 22.11.2016 TS Humenné 00186155 30.11.2016
160172 Toner 16,80 67/2016 22.11.2016 VARPEX Humenné 32392770 22.11.2016
7609618211 Mobil 11,98 14.11.2016 T Bratislava 35763469 25.11.2016
201613501 Pečiatka – ŠJ 15,36 68/2016 22.11.2016 Aures Services Bratislava 45442088 6.12.2016
2121740723 Voda 357,30 3.11.2016 Vých.vodáren. spol. Košice 36570460 11.11.2016
1602006547 ČP – ŠJ 187,93 63/2016 3.11.2016 Hagleitner Bratislava 35840790 25.11.2016
379036918 Telefón 92,68 7.11.2016 T Bratislava 35763469 18.11.2016
6300061266 Plyn 78,00 8.11.2016 SPP Bratislava 35815256 15.11.2016
160161 Toner 72,40 65/2016 9.11.2016 VARPEX Humenné 32392770 4.11.2016
21623447 Pedagogický diár 66,00 47/2016 3.11.2016 RAABE Bratislava 35908718 16.11.2016
21623486 Školské dokumenty 45,65 9.11.2016 RAABE Bratislava 35908718 21.11.2016
1432016 BOZP 33,19 7.11.2016 Harvilik Kamenica N/C 41578911 15.11.2016
160168 Toner 31,20 66/2016 9.11.2016 VARPEX Humenné 32392770 14.11.2016
10160175 Pranie odevov ŠJ 11,70 3.11.2016 Antoňáková Humenné 44725051 30.11.2016
201608186 SME – grant 431,55 2.11.2016 Petit Press Bratislava 3 35790253 30.10.2016
7608760916 Telefón 11,98 14.10.2016 T Bratislava 35763469 25.10.2016
90335373 Čistenie kanalizácie 115,42 59/2016 12.10.2016 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 28.10.2016
2016086 Prekrytie sklennej steny v telocvični 392,17 60/2016 12.10.2016 STAVMIX RM Humenné 48077267 18.10.2016
20160606 Školské potreby pre žiakov v HN 415,00 62/2016 20.10.2016 TOMINO Snina 32374232 22.10.2016
1051617484 Elektrina 681,86 10.10.2016 Magna Piešťany 35743565 31.10.2016
2210065243 Voda 200,50 29.09.2016 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 14.10.2016
6789373533 Telefón 117,60 8.10.2016 T Bratislava 35763469 18.10.2016
265700971 Poistka 94,95 22.9.2016 UNIQA Bratislava 00653501 17.10.2016
20160264 Zelená škola 90,00 27.9.2016 CEaEV Živica Bratislava 35998407 7.10.2016
160145 Tonery 63,50 64/2016 10.10.2016 VARPEX Humenné 32392770 17.10.2016
1262016 Revízia výťahu ŠJ 60,90 30.9.2016 Karandušovský Humenné 14297396 11.10.2016
7125547701 Plyn 47,00 6.10.2016 SPP Bratislava 35815256 17.10.2016
1152016 BOZP 33,19 7.10.2016 Harvilik Kamenica nad Cirochou 41578911 16.10.2016
9000963952 Poštový poukaz 32,87 55/2016 23.9.2016 Slov. pošta Banská Bystrica 36631124 29.10.2016
1603134 Kábel 11,81 61/2016 13.10.2016 Dávid Vorčák Oravská Polh. 41964012 25.10.2016
10160154 Pranie pradla ŠJ 9,90 6.10.2016 K. Antoňáková Humenné 44725051 30.10.2016
70915924 Samolepky 6,00 7.10.2016 Komenský Košice 43908977 19.10.2016
6526020740 Poistka 166,50 19.9.2016 Kooperativa Košice 00585441 4.10.2017
10160134 Pranie prádla ŠJ 25,20 6.9.2016 K.Antoňáková Humenné 44725051 30.9.2016
7607685728 Telefón 11,98 16.9.2016 T Bratislava 35763469 16.9.2016
1323 Vývoz odpadu 112,20 19.9.2016 TS Humenné 00186155 30.9.2016
1051615404 Elektrina 343,48 9.9.2016 Magna Piešťany 35743565 30.9.2016
3320160647 Prvouka pre 2.roč 62,00 56/2016 22.9.2016 Mladé letá Bratislava 31333176 20.9.2016
1416002297 Teplo 2 724,25 16.9.2016 HES Humenné 31728812 26.9.2016
1602004620 ČP ŠJ 206,56 53/2016 6.9.2016 Hagleitner Bratislava 35840790 2.10.2016
3788440116 Telefón 81,61 7.9.2016 T Bratislava 35763469 19.9.2016
2121535510 Voda 75,85 7.9.2016 Vých. vodárenská Košice 36570460 22.9.2016
1062016 BOZP 33,19 9.9.2016 Harvilik Kamenica N/C 41578911 16.9.2016
2161062548 Držiak na dataprojektor 18,24 57/2016 16.9.2016 AGEM computers Bratislava 35692715 16.9.2016
292016 Oprava strechy ŠJ 7 979,77 12.9.2016 Q RUK Jasenov 32374577 22.9.2016
1600183 Učebnice AJ 1 078,00 39/2016 24.8.2016 R abd D Publishing Martin 36396486 21.9.2016
20160500 Školské potreby 177,41 54/2016 31.8.2016 Tomino Snina 32374232 10.9.2016
160126 Tonery 28,50 58/2016 7.9.2016 Varpex Humenné 32392770 14.9.2016
20160507 KP 37,79 50/2016 7.9.2016 Tonino

Snina

32374232 17.9.2016
6300061266 Plyn 15,00 31.8.2016 Bratislava 35815256 16.9.2016
Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
2016071 Školské tabule 4 515,17 52/2016 25.8.2016 Tabela Nosice 3840 31636942 1.9.2016
1416001967 Teplo 2 245,42 22.8.2016 HES Humenné 31728812 25.8.2016
8093020465 Poistka 420,89 22.8.2016 ČSOB Bratislava 31325416 28.8.2016
7606728087 Telefón 11,98 22.8.2016 T Bratislava 35763469 25.8.2016
1051612624 Elektrina 340,75 8.8.2016 Magna Piesťany 35743565 30.8.2016
2121427406 Voda 112,72 9.8.2016 Vých. vod. spoločnosť Košice 35470460 22.8.2016
2787511250 Telefón 70,57 8.8.2016 T Bratislava 35763469 18.8.2016
84124895 Časopis 49,80 8.8.2016 Poradca Žilina 36371271 16.8.2016
982016 BOZP 33,19 8.8.2016 Harvilik Kamenica 41578911 14.8.2016
201640937 LAMPA EPSON 106,93 49/2016 1.8.2016 Web Retail Praha 28876431 8.8.2016
1603092300 FS 26,40 1.8.2016 Poradca Žilina 31592503 4.8.2016
6300061266 Plyn 15,001 1.8.2016 SPP Bratislava 35815256 15.8.2016
1416001721 Teplo 2 444,16 25.7.2016 HES Humenné 31728812 26.7.2016
9160001923 ASC 349,00 48/2016 25.7.2016 ACS Bratislava 31361161 22.7.2016
20160088 Desisekcia 130,00 45/2016 25.7.2016 HATTECH Humenné 47502321 21.7.2016
7605763728 Telefón 11,98 25.7.2016 T Bratislava 35763469 25.7.2016
1051610562 Elektrina 615,41 11.7.2016 Magna  Piešťany 35743565 01.8.2016
2121321986 Voda 384,41 1.7.2016 Vých. vod. Spoločnosť Košice 36570460 18.7.2016
7865282646 T 74,95 6.7.2016 T Bratislava 35763469 18.7.2016
722016 BOZP 33,19 6.7.2016 Harvilik  Kamenica 41578911 1.7.2016
6300061266 Plyn 8,00 1.7.2016 SPP Bratislava 35815256 15.7.2016
1416001433 Teplo 2 4760,02 15.6.2016 HES Humenné 31728812 24.6.2016
967 Odpad 243,10 15.6.2016 TS Humenné 00186155 30.6.2016
0722016 Výťah ŠJ 60,90 16.6.2016 Karandušovský Humenné 14297396 30.6.2016
9001600138 Výmena meradla 49,80 27.6.2016 Magna Piešťany 35743565 5.7.2016
21610365 Školské dokumen. 47,40 6.7.2016 RAABE Bratislva 35908718 15.6.2016
10160081 Pranie prádla ŠJ 13,50 3.6.2016 Antoňáková Humenné 44725051 30.6.2016
1051609531 Elektrina 675,70 13.6.2016 Magna Piešťany 35743565 30.6.2016
1162205177 Tlačiva 87,16 21.6.2016 ŠEVT Bratislava 31331131 30.6.2016
016632 Doprava žiakov do ŠVP 720,00 38/2016 27.6.2016 SAD Humenné 36477508 17.6.2016
7604804912 Telefón 11,98 21.6.2016 T Bratislava 35763469 27.6.2016
13065107 Ubytovanie a strava žiakov v ŠVP 2 588,81 02/2016 27.6.2016 CERES Topolčany 36533823 24.6.2016
602016 BOZP 33,19 9.6.2016 Harvilik Kamenica 41578911 9.6.2016
160087 Tonery 29,70 43/2016 9.6.2016 VARPEX Humenné 1031152177 16.6.2016
2121128055 Voda 293,32 26.5.2016 Vých. vodárenská Košice 36570460 10.6.2016
2507002022 Poistka 140,00 16.5.2016 UNIQA Bratislava 00653501 23.6.2016
3785649219 Telefón 70,57 7.6.2016 T Bratislava 35763469 20.6.2016
2016287 Inzerát 26,00 42/2016 7.6.2016 LINI Press Humenné 36716944 14.6.2016
242016 Odborná prehliadka plynového zariad. ŠJ 20,00 40/2016 26.5.2016 Štefan Baraník Koškovce 41083903 8.6.2016
6300061266 Plyn 8,00 3.6.2016 SPP Bratislava 35815256 15.6.2016
1615042 Pro-Bot triedna zostava 529,00 20.5.2016 Scholaris Nitra 46324844 4.6.2016
1416000855 Teplo 5 907,14 21.4.2016 HES Humenné 31728812 26.4.2016
2016174 Konfigurácia siete 396,00 33/2016 26.4.2016 IKAS Humenné 36475891 26.4.2016
172016 Odborný posudok 350,00 30/2016 22.4.2016 ABACUS Humenné 35459085 4.5.2016
162016 Odborný posudok 350,00 29/2016 22.4.2016 ABACUS Humenné 35459085 4.5.2016
2016200 Inzerát 81,00 32/2016 22.4.2016 LINI PRESS Humenné 36716944 3.5.2016
21606551 Časopis 47,40 22.4.2016 RAABE Bratislava 35908718 30.4.2016
2657001166 Poistka 33,00 22.4.2016 UNIQA Bratislava 00653501 18.5.2016
37116 Časopis 15,00 22.4.2016 PAMIKO Bratislava 31320007 2.5.2016
160061 Toner 30,00 31/2016 15.4.2016 VARPEX Humenné 32392770 22.4.2016
696160062 Inzerát 37,80 28/2016 13.4.2016 REGION PRESS Trnava 36252417 19.4.2016
7602884042 Mobil 11,98 14.4.2016 T Bratislava 35763469 24.4.2016
10160041 Pranie prádla  ŠJ 11,70 13.4.2016 Antoňáková Humenné 44725051 30.4.2016
222016 BOZP 33,19 7.4.2016 Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.4.2016
1051604731 Elektrina 918,20 7.4.2016 Magna Piešťany 35743565 2.5.2016
160100188 Upratovacie vozíky 519,90 27/2016 5.4.2016 Brillant Trade Bratislava 46587896 7.4.2016
0783796428 Telefón 74,06 4.4.2016 T Bratislava 35763469 18.4.2016
630061266 Plyn 49,00 4.4.2016 SPP  Ba 3581525 15.4.2016
696160055 Inzerát 37,80 28/2016 4.4.2016 Region Press Trnava 36252417 13.4.2016
2121001597 Voda 260,81 30.3.2016 Vých. vod. Košice 36570460 11.4.2016
20160003 Dvere 210,00 26/2016 30.3.2016 Anton Kislan Myslina 34294775 4.4.2016
696160049 Inzerát 37,80 25/2016 30.3.2016 Region PRESS Trnava 36252417 30.3.2016
092016 Strava 104,14 22/2016 23.3.2016 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66, Humenné 37874101 5.4.2016
0172016 Revízia výťah ŠJ 60,90 23.3.2016 J. Karandušovský  Humenné 14297396 23.3.2016
160006 Tlač plagátov 331,30 23/2016 18.3.2016 POLYGRAFIA Humenné 4557386 1.4.2016
1416000566 Teplo 6 132,00 16.3.2016 HES Humenné 31728812 25.3.2016
1615021 Pro-Bot 1 835,80 20/2016 16.3.2016 Scholaris Nitra 46324844 14.3.2016
129 Vývoz smetia 224,40 15.3.2016 TS Humenné 00186155 14.3.2016
20160301 3D písmena 703,00 19/2016 15.3.2016 Miroslav Babinčák Michalovce 10711341 15.4.2016
7602044781 Mobil 11,98 16.3.2016 T Bratislava 35763469 29.3.2016
160232 RJ 16,00 18/2016 11.3.2016 TAKTIK Košice 45258767 21.3.2016
1051602448 Elektrina 924,16 9.3.2016 Magna Piešťany 35743565 30.3.2016
7782867760 Telefón 43,78 8.3.2016 T Bratislava 35763469 18.3.2016
2016109 Inzerát 23,00 9.3.2016 LINI PRESS Humenné 36716944 14.3.2016
10160028 Pranie pradla ŠJ 11,70 9.3.2016 Antoňáková Humenné 44725051 29.3.2016
6300061266 Plyn 90,00 2.3.2016 SPP Humenné 35815256 15.3.2016
16/2016 BOZP 33,19 2.3.2016 Harvilik Kamenica n/C 4157891 14.3.2016
20160135 KP 58,20 15/2016 4.3.2016 TOMINO Snina 32374232 14.3.2016
20160132 HN 332,00 3.3.2016 TOMINO Snina 32374232 12.3.2016
1052016 Kuchynský drez 280,80 17/2016 1.3.2016 Gastro Vrábeľ D. Kubín 43897452 26.3.2016
2120900591 Voda 246,25 29.2.2016 Vých. vod. Košice 36570460 14.3.2016
312016 Revízia ŠJ 268,94 03/2016 29.2.2016 Ján Matta-Pavlisko Závadka 41579429 02.3.2016
201603970 Školské dokumenty 78,85 16/2016 24.2.2016 RAABE Bratislava 35908718 24.3.2016
160010 Tonery 72,40 07/2016 26.1.2016 VARPEX Humenné 32392770 26.1.2016
1830016 RCD Sencor 69,99 06/2016 28.1.2016 ELSATEX Humenné 10804692 2.2.2016
16884225 Časopis Škola 23,00 05/2016 26.1.2016 JurisDat Bratislava 11821973 10.2.2016
15164410 Slávik 2016 5,00 04/2016 20.1.2016 ARES Bratislava 31363822 5.2.2016
327160006 Ubytovanie – lyžiarsky 2 160,00 75/2015 21.1.2016 Sorea Stará Ľubovňa 31339204 26.1.2015
5041503006 FS 12,46 22.1.2016 Poradca   podnikateľa Žilina 31592503 28.1.2016
7600119379 Mobil 11,98 19.1.2016 T Bratislava 35763469 25.1.2016
20160224 Knihy HV 34,10 08/2016 26.1.2016 Lukáš Cabala Trenčín 43314899 28.1.2016
1051519923 Elektrina 97,06 15.1.2016 Magna Piešťany 35743565 15.1.2016
630061266 Plyn 98,00 19.1.2016 SPP Bratislava 35815256 19.1.2016
2120605791 Voda 290,80 29.12.2015 Vodárenská spol. Košice 36570460 11.01.2016
720160164 Vema 212,28 12.1.2016 VEMA Bratislava 31355374 24.1.2016
0781032775 Telefón 101,20 4.1.2016 T Bratislava 35763469 18.1.2016
10150180 Prádlo ŠJ 19,80 12.1.2016 Antoňáková Bratislava 44725051 30.1.2016

Faktúry 2015

Číslo fa. Popis Suma v € s DPH Číslo zml./obj. Dátum doručenia Dodávateľ IČO Dátum splatnosti
1415003187 Teplo 6 600,00 28.12.2015 HES Humenné 31728812 11.1.2016
187 BOZP 33,19 14.12.2015 M. Harvilik Kamenica /C 41578911 31.12.2015
8093020465 Poistka 6,15 29.12.2015 ČSOB Bratislava 368311124 31.12.2015
10150161 Pranie prádla ŠJ 14,4 8.12.2015 K. Antoňáková Humenné 10150161 30.12.2015
177 Revízia výťahu ŠJ 60,9 14.12.2015 J. Karandušovký, Humenné 14297396 28.12.2015
7510625268 Telefón 9,79 18.12.2015 T Bratislava 35763469 28.12.2015
1502007251 Ecosol Plus ŠJ 185,89 76/2015 8.12.2015 Hagleitner Bratislava 35840790 25.12.2015
15238 Oprava ŠJ 123,36 80/2015 21.12.2015 Multi Club Prešov 36477575 25.12.2015
201595 Kniha 10,7 81/2015 21.12.2015 M. Lavrincová Bratislava 435307749 24.12.2015
1415003171 Teplo 6990,04 16.12.2015 HES Bratislava 31728812 23.12.2015
15230 Oprava ŠJ 258,72 77/2015 21.12.2015 Multi Club Prešov 36477575 21.12.2015
4780117549 Telefón 100,49 7.12.2015 T Bratislava 35763469 18.12.2015
2015506 3kolské stoličky 748,8 78/2015 9.12.2015 IKAS Humenné 36475891 16.12.2015
165625726 Miktorfón 129 79/2015 16.12.2015 Muziker Bratislava 35840773 16.12.2015
165625697 Hudobné nástroje 121,29 78/2015 16.12.2015 Muziker Bratislava 35840773 16.12.2015
7208572854 Plyn 117 2.12.2015 SPP Bratislava 35815256 15.12.2015
177 BOZP 33,19 7.12.2015 M. Harvilik Kamenica N/C 41578911 14.12.2015
510118 Pracovné odevy ZŠ 302,74 68/2015 30.11.2015 WINTEX Humenné 31700438 12.12.2015
510123 Pracovné odevy ŠJ 208,96 69/2015 30.11.2015 WINTEX Humenné 31700438 13.12.2015
20150210 Oprava kotla ŠJ 208,74 73/2015 30.11.2015 ELEKTROSERVIS Michalovce 17303010 10.12.2015
510122 Pracovné odevy ZŠ 71,38 68/2015 30.11.2015 WINTEX Humenné 31700438 12.12.2015
272015 Služby PZS 348 27.11.2015 MEDINAT Ondavské Matiašovce 46298576 27.12.2015
2120590767 Voda 310,34 27.11.2015 Vých. vodárenská pol. Košice 36570460 14.12.2015
70915924 Komenský 198,72 26.11.2015 Komenský Košice 43908977 30.1.2016
20150062 Kovanie na zámok 20,4 74/2015 26.11.2015 Buresch Ivan Humenné 37370341 26.11.2015
20150174 Resuscitačná figurína 77,56 70/2015 18.11.2015 MEDESIMED Hvozdná 3667693 27.11.2015
150214 Toner 16,8 71/2015 19.11.2015 VARPEX Humenné 32392770 26.11.2015
5021518486 Kniha 8,19 72/2015 26.11.2015 Poradca podnikateľa Žillina 31592503 26.11.2015
1415002883 Teplo 3389,63 16.11.2015 HES Humenné 31728812 23.11.2015
1599 Odpad 224,4 16.11.2015 TS Humenné 186155 12.11.2015
5779210157 Telefón 100,64 16.11.2015 T Bratislava 35763469 18.11.2015
1672015 BOZP 33,19 16.11.2015 Harvilik Kamenica 41578911 16.11.2015
10150149 Pranie prac. odevov ŠJ 27 16.11.2015 K. Antiňáková Humenné 44725051 29.11.2015
7509660014 Mobil 9,79 16.11.2015 T Bratislava 35763469 25.11.2015
2120398733 Voda 289,36 26.10.2015 Vých. vodárenská spol. Košice 36570460 11.11.2015
7283385759 Plyn 99 2.11.2015 SPP Bratislava 35815256 16.11.2015
150199 Tonery 63,4 67/2015 2.11.2015 VARPEX Humenné 32392770 5.11.2015
1415002592 Teplo 2 446,74 20.10.2015 HES Humenné 31728812 26.10.2015
20150604 Školské potreby HN 265,6 15.10.2015 TOMINO Snina 37874101 24.10.2015
2159762015 Flipchart-projekt 84,72 60/2015 14.10.2015 Škkolex Bratislava 31396763 23.10.2015
7508709707 Mobil 9,79 14.10.2015 T Bratislava 35763469 26.10.2015
2015401 Toner 245 65/2015 9.10.2015 IKAS Humenné 2015401 16.10.2015
136 BOZP 33,19 9.10.2015 Harvilik Kamenica 41578911 9.10.2015
1011536018 Elektrina 2 293,39 2.10.2015 Magna Piešťany 35743565 2.10.2015
7200150228 Ubytovanie, strava -projekt 310,38 66/2015 2.10.2015 HOREZA Piešťany 36280127 13.10.2015
7253436402 Plyn 60 2.10.2015 SPP Bratislava 35815256 15.10.2015
10150124 Pranie prádla 16,2 5.10.2015 Antoňáková Humenné 44725051 30.10.2015
1500120 Školský nábytok 2 135,90 53/2015 1.10.2015 OFFER Turzovka 32248466 1.10.2015
1500122 Školský nábytok 103,2 64/2015 1.10.2015 OFFER Turzovka 32248466 2.10.2015
6526020740 Poistka 166,5 30.9.2015 Kooperatíva, Košice 585441 4.10.2015
2120378261 Voda 391,75 30.,9.2015 Vých. vodárenska Košice 36570460 19.10.2015
1242015 Odborná skúška výťahov, technické osvedčenie, údržba 374,9 57/2015 9.10.2015 Karandušovský Humenné 14297396 9.10.2015
1514497 Pracovný zošit RJ 42,29 61/2015 30.9.2015 AD REM Bratislava 11782889 29.10.2015
2015373 Reproduktor, Pamäť RAM 169 63/2015 25.9.2015 IKAS Humenné 36475891 1.10.2015
20150038 Bezpečnostný zámok 32,41 62/2015 24.9.2015 Buresch Humenné 37370341 28.9.2015
56615 Časopis 15 25.9.2015 Pamiko Bratislava 31320007 7.10.2015
150172 Toner 10,32 58/2015 21.9.2015 VARPEX Humenné 32392770 6.10.2015
1415002265 Teplo 2 448,76 21.9.2015 HES Humenné 31728812 25.9.2015
2657000971 Poistka 94,95 21.9.2015 UNIQA, Bratislava 653501 17.10.2015
7507748102 Mobil 9,79 21.9.2015 T Bratislava 35763469 25.9.2015
201508404 Sme 151,2 14.9.2015 Petit Press a.s. Ba 35790253 23.9.2015
1319 Vývoz smetia 112,2 16.9.2015 TS Humenné 186155 14.9.2015
1262015 BOZP 33,19 10.9.2015 M. Harvilik Kamenica 41578911 15.9.2015
8501076413 Šeky-strava 209,94 55/2015 4.9.2015 LE CHEQUE DEJENUER 31396674 11.9.2015
8777286599 Telefón 100,48 7.9.2015 T Bratislava 35763469 18.9.2015
150157 Tonery 30,48 56/2015 4.9.2015 VARPEX Humenné 32392770 11.9.2015
182015 Natieranie tabúľ 494,8 54/2015 2.9.2015 Burda Jozef Humenné 41083229 23.9.2015
2120277001 Voda 312,19 2.9.2015 Vých. vodár. Spol. Košice 36570460 14.9.2015
2015193 Registračný poplatok ZELENÁ ŠKOLA 100 2.9.2015 Živica Bratislava 35998407 10.9.2015
21513526 Pedagog. diár 52 2.9.2015 RAABE, Bratislava 35908718 31.8.2015
7208481190 Plyn 19 2.9.2015 SPP Bratislava 35815256 16.9.2015
20150491 Školské potreby 113,66 52/2015 25.8.2015 TOMINO Snina 32374232 4.9.2015
150148 Toner 25,8 51/2015 25.8.2015 VARPEX Humenné 32392770 1.9.2015
7506787250 Mobil 9,79 25.8.2015 T Bratislava 35763469 25.8.2015
1152206920 Tlačiva 12 50/2014 19.8.2015 ŠEVT B. Bystrica 31331131 2.9.2015
20150063 DOMENA SK 95 18.8.2015 NETWORK SK 44428677 25.8.2015
5776338128 Telefón 98,84 18.8.2015 T Bratislava 35763469 18.8.2015
102015 Maliarske práce 955,8 18.8.2015 Jozef Burda Humenné 41083229 19.8.2015
1415002016 Teplo 2 421,56 18.8.2015 HES Humenné 31728812 25.8.2015
20150736 Kärcher 284,05 48/2015 30.7.2015 LEPAL TECHNIK Humenné 36505455 6.8.2015
2120167766 Voda 240,18 31.7.2015 Vých. vodárenská, Košice 36570460 17.8.2015
1152015 BOZP 33,19 31.7.2015 Harvilik Kamenica 41578911 16.8.2015
1503199900 Predplatné 26,4 31.7.2015 Poradca Žilina 31592503 12.8.2015
7223439743 Plyn 10 3.8.2015 SPP Bratislava 35815256 17.8.2015
84100587 Predplatné 49,8 30.7.2015 Poradca Žilina 36371271 11.8.2015
1415001727 Teplo 2 490,86 15.7.2015 HES Humenné 31728812 24.7.2015
7505824330 Mobil 9,79 15.7.2015 T Bratislava 35763469 27.7.2015
151600105 Tabuľa 765 38/2015 10.7.2015 TA Triumph Bratislava 31345638 8.7.2015
9150000885 ASC agenda 192 46/2015 13.7.2015 ASC Bratislava 31361161 6.7.2015
2152204072 Tlačivá 123,41 13.7.2015 ŠEVT B. Bystrica 31331131 30.7.2015
153200501 Obrus – PVC 118,08 47/2015 13.7.2015 Trnava 44491191 30.7.2015
1011525427 Elektrina 2 293,39 2.7.2015 Piešťany 35743565 15.7.2015
7775384700 Telef. 80,67 7.7.2015 Bratislava 35763469 17.7.2015
1502002718 ČP šj 63,26 40/2015 3.7.2015 Senec 35840790 30.7.2015
842015 BOZP 33,19 7.7.2015 Harvilik Kamenica 41578911 14.7.2015
1506069 Učebnice AJ 799 36/2015 7.7.2015 neoSun, T. Lomnica 45593710 7.7.2015
1507071 Učebnice AJ 37 37/2015 2.7.2015 neoSun, T. Lomnica 45593710 8.7.2015
15070668 Toner 23,88 45/2015 3.7.2015 VARPEX Humenné 32392770 2.7.2015
2120060706 Voda 453,96 30.6.2015 Vých. vodárenska spol. Košice 36570460 15.7.2015
201504901 ČP šj 108,8 41/2015 30.6.2015 Kridla, s.r.o., Humenné 36466778 13.7.2015
201504900 ČP 155,97 43/2015 30.6.2015 Kridla, s.r.o., Humenné 36466778 13.7.2015
15071 Predplatné 12 29.6.2015 Musica Liturgia 35856084 10.7.2015
10150067 Pranie prádla šj 23,4 1.7.2015 K. Antoňáková, Humenné 44725051 30.7.2015
7318217219 Plyn 10 2.7.2015 SPP, Bratislava 35815256 15.7.2015
201504122 Kancelár. papier 431,99 35/2015 30.6.2015 Kridla, s.r.o  Humenné 36466778 14.6.2015

Comments are closed.