Fotogalérie – 2015/16

Š.r. 2015/16
Záver šk.roka 2015-16 Oceňovanie žiakov Záver šk.roka 2015-16 Oceňovanie žiakov Rozlučka deviatakov 2016 Rozlučka deviatakov 2016 Výcvik psov Výcvik psov Škola v prírode Tatranská Lomnica 3.a 4.ročník jún 2016 Škola v prírode Tatranská Lomnica 3.a 4.ročník jún 2016 Súťaž - Mladý záhradkár 8.roč Súťaž - Mladý záhradkár 8.roč 8.A Školský výlet - Sĺňava Z.Šírava - 2016 8.A Školský výlet - Sĺňava Z.Šírava - 2016 Vyhodnotenie zberu papiera Vyhodnotenie zberu papiera Atletický viacboj na ZŠ Pugačevova Atletický viacboj na ZŠ Pugačevova PRO BOT aktivity 30.5.2016 PRO BOT aktivity 30.5.2016 Školenie PRO-BOT Školenie PRO-BOT Laborecká Open 2 Laborecká Open 2 Projekty VYV, 7 a 9. roč Projekty VYV, 7 a 9. roč MDD 2.stupeň - Športové aktivity MDD 2.stupeň - Športové aktivity Challenge day 2 Challenge day 2 Challenge day 1 Challenge day 1 Športové odpoludnia v ŠKD Športové odpoludnia v ŠKD Beseda o škodlivosti fajčenia 6,7.roč Beseda o škodlivosti fajčenia 6,7.roč Slávik okres 2016 Slávik okres 2016 Štefánikov beh-2016 Štefánikov beh-2016 Práca žiakov 1. a 2.roč s PRO-BOT Práca žiakov 1. a 2.roč s PRO-BOT Kytica kvetov - tulipánov Kytica kvetov - tulipánov Foto - Nadácia TV JOJ Foto - Nadácia TV JOJ 6.A plavecký výcvik 2016 6.A plavecký výcvik 2016 Akadémia Den matiek 2 Akadémia Den matiek 2 Akadémia Deň matiek 2016 Akadémia Deň matiek 2016 Práca s PRO-BOT na hodinách Matematiky v 6.a 7.roč Práca s PRO-BOT na hodinách Matematiky v 6.a 7.roč Stavanie mája 2.5.2016 Stavanie mája 2.5.2016 Detský čin roka - 9.A Detský čin roka - 9.A Deň Zeme 2 Deň Zeme 2 Alkohol - Beseda 8.roč s p.Kožinovou z RUVZ Alkohol - Beseda 8.roč s p.Kožinovou z RUVZ Tretiaci čítajú rozprávky mladším žiakom Tretiaci čítajú rozprávky mladším žiakom Výtvarná výchova Mimoni 3.A Výtvarná výchova Mimoni 3.A Prírodoveda  Projekt - živočíchy Dinosaury 3.A Prírodoveda Projekt - živočíchy Dinosaury 3.A Práce žiakov 3.a 4.roč k svetovému dňu stromov Práce žiakov 3.a 4.roč k svetovému dňu stromov Jarné práce, výzdoba, les Jarné práce, výzdoba, les Florbal chlapci Florbal chlapci Deň Zeme - foto Deň Zeme - foto Deň narcisov  15.4.2016 Deň narcisov 15.4.2016 Deň učiteľov 2016 Deň učiteľov 2016 Rovesnícke vzdelávanie - Deň lesov Rovesnícke vzdelávanie - Deň lesov Deň vody 2016 Deň vody 2016 Zápis do 1.roč 2016 Zápis do 1.roč 2016 Zapis 2016 Zapis 2016 Plavecký - 3.roč 2016 Plavecký - 3.roč 2016 Žiaci 4.roč. v knižnici Žiaci 4.roč. v knižnici Workshop Žiacky parlament Workshop Žiacky parlament Veľkonočná výzdoba Veľkonočná výzdoba Turnaj vo floorbale 21.3.2016 Turnaj vo floorbale 21.3.2016 Svetový deň vody 22.3.2016 Svetový deň vody 22.3.2016 Portréty Portréty Odevný dizajn - foto Odevný dizajn - foto Deň lesov 2,3,4 roč Deň lesov 2,3,4 roč D.Ficiková - Vesmír očami detí - postup do celoslovenského kola D.Ficiková - Vesmír očami detí - postup do celoslovenského kola Beseda 15.3.16 UVZ Beseda 15.3.16 UVZ Aura v škole Aura v škole Historický vývoj mobilných telefónov 8.A Historický vývoj mobilných telefónov 8.A LYŽIARSKY Výcvik -2016 LYŽIARSKY Výcvik -2016 Športová Olympiáda Materských škôl 11.3.2016 Športová Olympiáda Materských škôl 11.3.2016 Vesmír očami detí 03 2016 Vesmír očami detí 03 2016 Európa v Škole - CVC, 2016 Európa v Škole - CVC, 2016 Grafický návrh obálky žiackej knižky Grafický návrh obálky žiackej knižky Európa v Škole Európa v Škole ŠKD zábavné odpoludnie v maskách 29.1.2016 ŠKD zábavné odpoludnie v maskách 29.1.2016 Karneval 1-4. roč 29.1.2016 Karneval 1-4. roč 29.1.2016 Vianočná športová olympiáda Vianočná športová olympiáda Vianočné športové hry 2015 Vianočné športové hry 2015 Vianočný koncert 2015 Vianočný koncert 2015 Vianočná besiedka 2015 Vianočná besiedka 2015 Predvianočné posedenie 9.A Predvianočné posedenie 9.A Tvorivé dieľne so škôlkarmi Tvorivé dieľne so škôlkarmi Vyhodnotenie zberu papiera 2015 Vyhodnotenie zberu papiera 2015 Okr.kolo Ochranárik 2015 Okr.kolo Ochranárik 2015 Mikuláš 2015 Mikuláš 2015 Mikuláš v ŠKD 2015 Mikuláš v ŠKD 2015 Môj najobľúbenejší hudobný nástroj Môj najobľúbenejší hudobný nástroj Hodina deťom Hodina deťom Beseda o drogách 8.r. s p.Kožinovou Beseda o drogách 8.r. s p.Kožinovou Akcia s p.Kráľovou Akcia s p.Kráľovou Stop drogám Stop drogám Ochranárik očami detí Ochranárik očami detí Loptou proti drogam Loptou proti drogam Beseda s p. Saxovou Beseda s p. Saxovou Zemplin Špiva 2015 Zemplin Špiva 2015 Školenie Edu project Školenie Edu project Hrnček medu 12.11.2015 Hrnček medu 12.11.2015 RUJ projekty 9.11.2015 RUJ projekty 9.11.2015 Lego 4.A Lego 4.A Halloween Party 2015 Halloween Party 2015 Môj rodokmeň, 2.A Môj rodokmeň, 2.A Medzinárodný deň školských knižníc 2015 Medzinárodný deň školských knižníc 2015 Imatrikulácia prvákov 2015 Imatrikulácia prvákov 2015 Projekt Detský čin roka Projekt Detský čin roka Olympiáda v slovenskom jazyku Olympiáda v slovenskom jazyku Vyhodnotenie súťaže Plody jesene Vyhodnotenie súťaže Plody jesene Práce žiakov 6.A z VYV na tému Jeseň Práce žiakov 6.A z VYV na tému Jeseň Návšteva škôlkarov 2015 Návšteva škôlkarov 2015 Plody jesene  2015 Plody jesene 2015 Beseda s p.Kožinovou z RÚNZ Beseda s p.Kožinovou z RÚNZ ŠKD Dopravná súťaž ŠKD Dopravná súťaž Treningové školenie Treningové školenie

Comments are closed.